JUŻ W TEN CZWARTEK TJ. 21.06.2017 R. ZAPRASZAMY NA GODZ. 19.00

Zapraszamy na Mszę świętą w intencji uzdrowienia i adorację. Tematem przewodnim spotkania będzie kolejny sakrament : Sakrament namaszczenia chorych.

Warto sobie uświadomić :

 Skutki sprawowania tego sakramentu.

  KKK 1520 KKK 1520 Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią (Por. Hbr 2, 15). Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża (Por. Sobór Florencki: DS 1325). Ponadto, „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15) (Por. Sobór Trydencki: DS 1717).

 (Z http://www.teologia.pl/m_k/kkk1s01.htm)

Ksiądz Celebrans, udzieli Sakramentu namaszczenia osobom które mogą go przyjąć (też warto wiedzieć – kto i kiedy).

Zapraszamy Serdecznie w czwartek 21.06.2018r. na godz. 19.00

Grupa Odnowy w Duchu Świętym i Ks. Moderator

JSz.

Komentowanie jest wyłączone