Krucjata modlitwy

Krucjata modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

poradnia_1W obliczu bardzo dużej ilości małżeństw rozwodzących się, żyjących w stanie głębokiego kryzysu relacji małżeńskich i zagrożonych zniszczeniem nierozerwalności swojego związku, powstała inicjatywa modlitwy w intencji rozpadających się małżeństw.

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Małżeństwo jest fundamentem rodziny i to jego jakość, warunkuje jakość rodzin; parafii, narodu. Takie są rodziny jakie małżeństwa. Takie są dzieci, taka jest młodzież, jakie są małżeństwa ich rodziców” – słowa Jana Pawła II, dlatego musimy rozpocząć intensywne wzywanie Bożej pomocy, aby dorosłych i dzieci ratować przed największą tragedią życiową, jaką jest rozwód.

Rozwód jest katastrofą dla wszystkich w domu. Zawsze odnosimy świat do swoich rodziców a jeśli oni się rozchodzą ze względu na swój egoizm, niszczą psychikę dzieci na całe życie. Tak dużo mówi się o różnych formach pomocy bezdomnym ludziom, bezdomnym zwierzętom, alkoholikom, narkomanom itp., a tak mało albo wcale, nie mówi się o dzieciach z rodzin rozbitych. I tutaj, w obecnym czasie potrzebny jest głośny krzyk tych poranionych dzieci, sięgający aż do nieba, aby tym małżonkom, którzy zastanawiają się czy rozwód będzie właściwym rozwiązaniem swoich problemów i tym, którzy rozmyślają nad własnym ,,ego’’, zdecydowanie powiedzieć NIE!!!

Z badań statystycznych wynika, że 80% stwarzających problemy czy to w szkole, czy w życiu dorosłym, to dzieci z rodzin rozbitych. Proces rozwodowy jest czynnikiem silnie patogennym, wpływającym niezwykle zaburzająco na osobowość dziecka. Rozwód jest prawdziwą katastrofą życiową szczególnie dla dzieci, których świat się rozpada i zaczynają żyć w ciągłym napięciu, poczuciu zagrożenia i utraty bezpieczeństwa. One potrzebują ciepła rodzinnego, miłości matki i ojca, a gdy tego im brakuje są smutne i czują się bardzo nieszczęśliwie. U dzieci z rodzin rozbitych ujawniono niedostateczne panowanie nad sobą, podwyższony poziom pobudliwości i napięcia nerwowego. Cechuje je ponadto większy niepokój i reakcje agresywne. W życiu codziennym są podejrzliwe, nieufne, wrogie w stosunku do innych ludzi.

Małżonkowie – rodzice musimy być świadomi, jaki los gotujemy swoim dzieciom, rozwodząc się. Może dobro naszych dzieci będzie wystarczającą motywacją, by nad sobą popracować i błagać Maryję, aby uprosiła dla nas u Swojego Syna, cud uzdrowienia naszego małżeństwa, jak w Kanie Galilejskiej w czasie wesela, prosiła Jezusa o cud rozmnożenia wina, gdyż go zabrakło i małżonkowie byli w potrzebie. Więc i my prośmy, gdy nadejdą trudne chwile, najlepszą Matkę Maryję, która zna nasze boleści i nasze słabości, by pomogła nam razem z Jezusem odrodzić miłość w naszym małżeństwie i dochować wierności przysiędze małżeńskiej aż do końca życia.

Odrodzenie miłości małżeńskiej jest możliwe, ale wymaga szczerego spojrzenia wstecz, zauważenia swoich błędów i grzechów oraz rozmiarów zranień, jakich doświadczyła cała rodzina. Przyznanie się do błędów, słabości i swoich ograniczeń, prowadzi do przeproszenia oraz przebaczenia sobie nawzajem, co jest oczyszczające, i dzięki temu małżonkowie próbują spojrzeć na siebie w prawdzie. („Prawda ich wyzwoli”). Nie można też zapominać, że mimo kryzysu, który przeżywają, Bóg nadal każde z nich bezgranicznie kocha. To On jest prawdziwym wzorem miłości aż do końca, ponieważ nigdy swojej miłości wobec człowieka nie wycofuje.

Jan Paweł II, dostrzegając coraz to bardziej intensywne ataki na małżeństwo i rodzinę, na pół roku przed swoją śmiercią napisał: „Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa”. Jako małżonkowie nie poradzimy sobie o własnych siłach w obronie przed tym, co chce unicestwić nasz związek. Nie wolno też zapominać, że pierwszym sprawcą wszelkich zagrożeń dla naszego związku z Bogiem i ze sobą nawzajem jest diabeł, przeciwnik, wobec którego jesteśmy prawie zupełnie bezradni. Trzeba więc nieustannie wzywać Boga, aby nas bronił, aby nas wzmacniał i odsuwał pokusy i zagrożenia.

Jedną z form odpowiedzi, na wezwanie do ratowania małżeństw będących w potrzebie, jest krucjata modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem.

Osoba, która włącza się do modlitwy za wybrane małżeństwo, zobowiązuje się przez pół roku do:

– Codziennego odmawiania modlitwy w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem (zobacz tekst modlitwy),

– Codziennego odmawiania jednego dziesiątka różańca,

– Częstej Komunii św. ofiarowanej w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem,

– Dodatkowej, dobrowolnej ofiary.

Deklaracja przystąpienia do krucjaty:

Deklaracja – wersja czarno-biała

Deklaracja – wersja kolorowa

Informacje dodatkowe:

Krucjata modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem jest inicjatywą diecezjalnego Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin.
W naszej parafii za krucjatę modlitwy odpowiedzialny jest ks..,,
Nasza Parafia jest pierwszą w diecezji, która podjęła tę inicjatywę, dlatego gorąco zapraszamy do włączenia się w Dzieło Krucjaty.
Dzieło Krucjaty w naszej parafii wspierane jest także przez Poradnię Rodzinną oraz grupę pod wezwaniem św. Rity. Spotkania tej grupy odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca w sali Poradni Rodzinnej o godz. 18:00.

Komentowanie jest wyłączone