Uzyskiwanie odpustu zupełnego w najbliższych dniach

W najbliższym świętym czasie czuwania z Chrystusem, jak i po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa podczas święta Miłosierdzia Bożego Kościół daje nam możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Choć wiadomo, że będziemy uczestniczyć w Liturgii z Miłości do Pana Jezusa. Jednak dzięki łasce chciejmy ofiarować odpust za siebie lub za dusze w czyśćcu cierpiące.
Dla przypomnienia:
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonym warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych» (KPK, kan. 992; KKK, n. 1471). Odpust zupełny jest szczególnym darem łaski Bożej, dzięki któremu wierny będący w stanie łaski uświęcającej w sakramentalnej spowiedzi może uzyskać również darowanie kar czyśćcowych. Nie można uzyskać odpustu nie będąc w stanie łaski uświęcającej.
Odpust zupełny można zyskać tylko jeden raz dziennie, albo dla samego siebie albo dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu (zob. kan. 994). Do otrzymania odpustu jednak wymagane jest nadto spełnienie trzech następujących, tzw. zwykłych warunków:
1) wyznać grzechy, przystępując do sakramentalnej spowiedzi;
2) przyjąć sakramentalną Komunię Świętą;
3) pomodlić się według intencji Ojca świętego.

Tak więc od Wielkiego Czwartku jest możliwe uzyskanie odpustu zupełnego jak i w kolejnych dniach :

Wlk.Czwartek można zyskać odpust zupełny:
1. za pobożne odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem w czasie uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej (por. WO nad. 7 § 1 nr 2)
2. za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji (por. WO nad. 7§ 1 nr 1).

Wlk. Piątek można zyskać odpust zupełny:
1. za pobożne uczestnictwo w adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej (por. WO nad. 13 nr 1)
2. za indywidualne odprawienie albo udział w drodze krzyżowej lub też pobożne zjednoczenie się (dzięki transmisji radiowej lub telewizyjnej) z nabożeństwem drogi krzyżowej odprawianej przez papieża (por.WO nad. 13 nr 2);
3. za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji (por. WO nad. 7 § 1 nr 1)

Wlk. Sobota
Można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji (por. WO nad. 7 § 1 nr 1).

Wigilia Paschalna
Tej nocy można zyskać odpust zupełny za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas obrzędów Wigilii Paschalnej (WO nad. 28 § 1).

Oktawa Wielkanocy
w piątek nie obowiązuje wstrzemiężliwość od pokarmów mięsnych.

Niedziela Zmartwychwstania
Można zyskać odpust zupełny za pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego „Miasta i światu” (Urbi et Orbi), choćby tylko przez radio czy telewizję (por. WO nad. 4).

Z okazji Święta Bożego Miłosierdzia od soboty w południa aż do północy w niedzielę na terytorium Polski można zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum. (por. WO nad. odp. zup. dla Polski , prot. n. 4/02/I, s. 100). Ponadto można uzyskać odpust zupełny jeśli z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, wezmą udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym, lub przechowywanym w tabernakulum, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, modlitwę «Ojcze nasz» i «Wierzę w Boga», dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. «Miłosierny Jezu, ufam Tobie»

Komentowanie jest wyłączone