Początki historyczne

Początki historyczne
Grupy modlitewne św. Ojca Pio łączą się ściśle z osobą wielkiego charyzmatyka z San Giovanii Rotondo. Jan Paweł II powiedział: „Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam Ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości”.
ojciec-pioŚw. Ojciec Pio urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcinie, w prowincji Benevento, w regionie Campania, w południowych Włoszech. Na chrzcie św. nadano mu imię Franciszek. Rodzice Grazio Forgione i Maria Giuseppa De Nunzio, posiadali mały skrawek ziemi. W rodzinie i miejscowej parafii Franciszek otrzymał wychowanie nadzwyczaj religijne. Mając dziesięć lat, wyraził życzenie wstąpienia do zakonu. Aby umożliwić mu realizację jego powołania i prywatne studia, ojciec wyjechał na zarobek do Ameryki. 6 stycznia 1903 roku Franciszek rozpoczął nowicjat u Kapucynów w Morocone. Przybrał wtedy imię brata Pio. Sześcioletnie studia odbył w różnych klasztorach. W tym czasie wielokrotnie powracał do domu rodzinnego ze względu na zły stan zdrowia. W końcu, 10 sierpnia 1910 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Benevento. Po wielu różnych przeżyciach, które głównie wiązały sie z jego słabym zdrowiem, w roku 1916 został wysłany do San Giovanni Rotondo, miejscowości w prowincji Foggia, na przylądku Gargano, w regionie Puglia. 20 września 1918 roku otrzymał łaskę stygmatów, które ukazały się na dłoniach, na stopach i w boku. To niezwykłe wydarzenie zaczęło przyciągać tłumy ludzi ze wszystkich zakątków wiata.
Niezwykły spowiednik i wychowawca dusz modlił się niemal każdej chwili swego życia i zachęcał do modlitwy. Dzięki jemu kierownictwu duchowemu powstały Grupy Modlitewne, które rozpowszechniły się we Włoszech i w innych krajach. W tym samym czasie urzeczywistnił swoje odwieczne pragnienie niesienia pomocy cierpiącym, budując z pomocą wiernych szpital, który nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu (Casa Sollievo della Sofferenza). Z czasem stał się on prawdziwie „szpitalem – miastem”, mającym decydujący wpływ na rozwój całej okolicy, niegdyś opustoszałej.
Spotkania z Ojcem Pio były dla ludzi wielkim przeżyciem. Wiele osób niewierzących i prowadzących życie niemoralne nawróciło się. Przez jego stawiennictwo wiele osób otrzymało nadzwyczajne łaski i uzdrowienia. Jednym takim przypadkiem powszechnie znanym jest cudowne wyleczenie Pani dr Półtawskiej.
Zmarł w opinii świętości 23 września 1968 r. W poczet beatyfikowanych został włączony 2 maja 1999 r., a kanonizowany został 22 czerwca 2002 r. przez papieża Jana Pawła II.
Grupy Modlitwy zrodziły się w 1947 roku. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.
Grupy Modlitwy działają obecnie w 34 krajach świata, skupiają ok. pół miliona osób. Do największych z działających w Polsce należy grupa w Nowym Sączu, licząca prawie 3 tys. członków. Fenomenem stała się Internetowa Grupa Modlitwy, założona w 2000 r.

Oprac.: ks. Józef Młyński, Bożena Wantuch

Komentowanie jest wyłączone