Śpiewnik Oazy Misyjnej (Słopnice 2009)

1. Chwalcie Pana niebios
Ref. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze.
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest.
1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla,
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
w Bogu, który stworzył niebo i ziemię.
Wszystko, co żyje, śpiewa Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
On dał ci życie, On dał ci wszystko.
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go, Alleluja!

2. Dzielmy się wiarą jak chlebem
Ref: Dzielmy się wiarą jak chlebem, – dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie – i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

1. Chleba tego nie zabraknie – rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych – i gotowości dawania.

2. Nikt nie zapala lampy, – żeby ją schować pod korcem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął – trzeba z tym światłem iść w drogę.

3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę – I choć świat się śmieje z proroków
Musimy świadczyć odważnie – W służbie ludziom i Bogu.

3. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę
1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć! Chwalmy Go! – Chwała cześć! Chwalmy Go!

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć! Chwalmy Go! – Chwała, cześć! Chwalmy Go!

4. Gwiazdo zaranna
1. Gwiazdo zaranna, obleczona w słońce. – Módl się za nami.
2. Chwały ikono, Dziewico posłuszna. – Módl się za nami.
3. Gwiazdo przewodnia, Służebnico Pańska. – Módl się za nami.
4. Matko żyjących, Początku Kościoła. – Módl się za nami.
5. Bogurodzico, Córo Twego Syna. – Módl się za nami.
6. Znaku nadziei, Mieszkanie Mądrości. – Módl się za nami.

5. Idźcie na cały świat
Ref.: Idźcie na cały świat – i nauczajcie wszystkie narody!

1. Żniwo wprawdzie wielkie, – ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, – żeby wyprawił robotników na żniwo Swoje.

2. Nie wyście Mnie wybrali, – ale ja was wybrałem
I przeznaczyłem was na to, – abyście szli i owoc przynosili.

3. To wam przykazuję, – abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, –
Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

4. Jak Ojciec Mnie posłał, – tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego –
I bądźcie Moimi świadkami aż po krańce ziemi.

6. Imię Pana chwalimy wciąż
Imię Pana chwalimy wciąż. (3x)
Najwyższy On, Alleluja.
Imię Pana chwalimy wciąż. (3x)
Najwyższy On,
Bo imię Pana jest mocną twierdzą,
Z radością biegniemy, by chwalić Go.
Bo imię Pana jest mocną twierdzą,
Z radością biegniemy, by chwalić Go.

7. Jest jedno ciało
Jest jedno Ciało, jest jeden Pan.
Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemie te!

Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem.
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem.
Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.

8. Jeśli nie my, to kto
Ref.: Jeśli nie my, to kto? – Jeśli nie teraz, to kiedy?
Idźmy by głosić światu Ewangelię

Potrzebuje świat miłości – więc kochaj
Potrzebuje świat pokoju – wprowadzaj go
Potrzebuje świat dobroci – ofiaruj ją
Potrzebuje świat Boga – więc głoś Go

Ref.: Jeśli nie my, to kto? – Jeśli nie teraz, to kiedy?
Idźmy by głosić światu Ewangelię (2x)

Potrzebuje twoja siostra chleba – więc nakarm ją
Potrzebuje twój brat wody – więc zanieś mu ją
Potrzebują ludzie uśmiechu – uśmiechnij się
Potrzebuje świat Jezusa – więc głoś Go

Ref.: Jeśli nie my, to kto? – Jeśli nie teraz, to kiedy?
Idźmy by głosić światu Ewangelię (4x)

9. Jezus Chrystus Bóg i Człowiek
Jezus Chrystus Bóg i Człowiek, Odkupiciel, wczoraj, dziś, na wieki.

10. Jezus Chrystus to panów Pan
Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król. (4x)
Jedyny Pan, Władca narodów, jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to panów Pan.
Jezus to panów Pan, Jezus to panów Pan.
Alleluja, alleluja, alleluja – Alleluja, alleluja, alleluja

11. Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. /2x

12. Laudate Dominum
Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluja!

13. Memu Bogu, Królowi
Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń.
Teraz, zawsze, na wieki, amen!
Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń.
Teraz, zawsze, na wieki, amen!
Alleluja, alleluja, alleluja, amen!
Alleluja, alleluja, alleluja, amen!

14. Nie bój się, wypłyń na głębię
Nie bój się, wypłyń na głębię. – Jest przy tobie Chrystus.

15. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać
1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił, by przy Tobie Panie stać.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą.

2. Pomaż maścią leczącą oczy me,
Spraw, by język mój też przemówić chciał.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą.

16. Nzambe eee, Yamba eee
Ref. Nzambe eee, Yamba eee, Mabonza ma biso Nzambe
(Boże przyjmij nasze dary).

1. Tokopesa yo mitema mya biso, – oyamba myango Nzambe.
(Ofiarujemy Ci nasze serca, przyjmij je Boże)

2. Tokopesa yo mayele ma biso, – oyamba myango Nzambe.
(Ofiarujemy Ci nasz rozum, przyjmij go Boże)

3. Tokopesa yo parosse ma biso, – oyamba myango Nzambe.
(Ofiarujemy Ci naszą parafię, przyjmij ją Boże)

4. Tokopesa yo basango ba biso, – oyamba bango Nzambe.
(Ofiarujemy Ci naszych kapłanów, przyjmij ich Boże)

5. Tokopesa yo mokili mwa biso, – oyamba yangu Nzambe.
(Ofiarujemy Ci nasz świat, przyjmij go Boże)

6. Tokopesa yo mabele ma biso, – oyamba mango Nzambe.
(Ofiarujemy Ci naszych rodziców, przyjmij ich Boże)

17. O mój Jezu w Hostii utajony
O mój Jezu w Hostii utajony, – moje serce Cię czuje,
chociaż kryją Cię zasłony. – Ty wiesz, że Cię miłuję.

18. Panie mój przychodzę dziś
Panie mój przychodzę dziś, – serce me skruszone przyjm.
Skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż, – miłość mą wyznaję Ci.
Uwielbiam Ciebie w Duchu, – uwielbiam w prawdzie Cię.
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

19. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. /x2
Zanurz mnie w wodzie Twego miłosierdzia.
Amen…, Amen.

20. Pokeeleleni Tata, pokeeleleni lelo
Ref. Pokeeleleni Tata, pokeeleleni lelo. /x4
(Przyjmij Ojcze, przyjmij teraz)

1. Lesa pokelela umutulo wesu, uyo twamitula lelo.
Lesa pokelela umukate wesu, uyo twamitula lelo.
(Przyjmij Boże naszą ofiarę, którą teraz Ci składamy.
Przyjmij Boże nasz chleb, który Ci składamy).
2. Lesa pokelela ne ndivai yesu, iyo twamitula lelo.
Lesa pokelela na masali yesu, ayo twamitula lelo.
(Przyjmij Boże nasze wino, które teraz Ci składamy.
Przyjmij Boże nasze modlitwy, które teraz Ci składamy).
3. Lesa pokelela na fisabo fyesu, ifio twamitula lelo.
Lesa pokelela ne mitima Yesu, ifio twamitula lelo.
(Przyjmij Boże owoce naszej pracy, które teraz Ci składamy.
Przyjmij Boże nasze dusze, które teraz Ci składamy).

21. Przystąpmy, chwalmy Go!
Przystąpmy, chwalmy Go! – Oto Syn Boży, miłości dar!
On życie swoje dał nam, bo umiłował nas!
Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci,
Bo radość, której nie da nikt, – Ty, Królu, dajesz nam!
Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,
Bo On Królem jest!
Pieśnią chwały uwielbiajmy Go!

22. Święta Maryjo Królowo
Święta Maryjo Królowo – naszych codziennych spraw
prowadź nas jasną drogą, – prowadź nas jasną drogą,
aż do niebieskich bram.

23. Święty
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król

Otwieram serce me, – Podnoszę ręce swe – Królu wejdź i rozgość się.
Otwieram serce me, – Podnoszę ręce swe – Królu wejdź i rozgość się.

24. To mój Pan
To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem
To mój Pan, wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.

25. Twa obecność
Twa obecność jest w miejscu tym. /x2
Ona wnosi w życie me – Twe światło, życie Twe
I objawia moc, potęgę Twą. – Przed majestat Twój chcę wnieść
W ofierze moją pieśń. – Miłości pieśń o Królu mój.

26. Uwielbiam imię Twoje, Panie
Uwielbiam imię Twoje, Panie. – Wywyższam Cię i składam Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję. – Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu, chcę wyznać, że – Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił,
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.

27. Wspaniały Dawco Miłości
Wspaniały Dawco Miłości – składamy na Twoim stole
wszystko, co mamy – wszystko, co mamy
choć i tak to od wieków jest Twoje.

28. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
1. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy jest Królem nad całą ziemią.

Ref. Śpiewajcie wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem, śpiewajcie Królowi.

2. Bo Bóg króluje nad narodami.
Bóg zasiada na swym świętym tronie,
gdyż Bóg jest Królem całej ziemi.

Ref. Śpiewajcie wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem, śpiewajcie Królowi.

29. Wy jesteście na ziemi światłem mym
1. Wy jesteście na ziemi światłem mym (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

3. Matko pomóż na ziemi światłem być (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

30. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie
Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie,
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień,
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,
Duchu Święty, (Duchu Święty przyjdź!)

31. Zbuduj Ojcze nasz nowe Jeruzalem
Zbuduj Ojcze Nasz nowe Jeruzalem
Zbuduj Ojcze Nasz nowe Jeruzalem
Zwołaj Panie narody swe, – Niechaj w jedno połączą się,
Zbuduj nowe Jeruzalem, – Nowe Jeruzalem.

32. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim
1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

33. Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer (x 3)
Seigneur Jésus !

Komentowanie jest wyłączone