Śpiewnik wersja I

ABBA OJCZE (nr 1)
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie, * Z kajdan i z samych siebie,
A Chrystus stając się Bratem, * nauczył nas wołać do Ciebie.

2. Bo Kościół jak drzewo życia, W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność i pokazuje nam siebie

3. Bóg hojnym dawcą jest życia. On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie, Uczynił swoimi dziećmi

4. Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną
Tej prawdy nic już nie zaćmi – I teraz jest jej godzina.

ABECADŁO Z NIEBA SPADŁO (nr 2)
Abecadło z nieba spadło / 2 x
„A” jak Abraham i „B” jak Bóg – „C” jak cuda i „D” jak Duch
„E” jak Ewangelia „F” to fiat – „G” jak grzech i historia na „H”

Ref. Abecadło z nieba spadło
Słowa dwa MAMATATA MAMATATA

Abecadło z nieba spadło / 2 x
„I” to idziemy „J” jak Jezus – „K” jak król i „L” jak lew
„Ł” to łaska „M” jak Mama – „N” jak Niebo i opoka na „O”

Ref. Abecadło z nieba spadło – Słowa dwa MAMATATA MAMATATA
Słowa dwa MAMATATA MAMATATA

Abecadło z nieba spadło 2 x
„P” jak Piotr „R” jak radość – „S” jak Słowo i „T” jak Tata
„U” jak uśmiech „W” jak wiara – „X Y Z” kończy alfabet

Ref. Abecadło z nieba spadło – Słowa dwa MAMATATA MAMATATA
Abecadło z nieba spadło – Słowa dwa MAMATATA MAMATATA
Słowa dwa MAMATATA MAMATATA

AKT SKRUCHY (nr 3)
Panie przebacz nam, Ojcze zapomnij nam
Zapomnij nam nasze winy – przywołaj kiedy błądzimy
Ojcze zapomnij nam

Panie przyjmij nas, Ojcze przygarnij nas
I w swej ojcowskiej miłości – ku naszej schyl się słabości
Ojcze przygarnij nas

ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT (nr 171)
Albowiem tak Bóg umiłował świat, – że Syna Jednorodzonego dał,
By każdy, kto w Niego wierzy, – nie zginął, lecz życie wieczne miał.
Lecz by mógł żyć na wieki – By mógł żyć na wieki.
Lecz by mógł żyć na wieki – By mógł żyć na wieki.

ALLELUJA MIŁOŚĆ TWA (nr 5)
1. Alleluja! Bogu cześć – Tobie chwałę pragniemy wciąż nieść
Ojca chwalą ptaki, drzewa – Więc i ty z nami zaśpiewaj
Tę radosną chwały pieśń, Alleluja!

Ref. Alleluja, Miłość Twa – Jak blask słońca nad nami wciąż trwa
Alleluja! Niech biją dziś dzwony – Niech wielbi Cię cały świat, Alleluja!

2. Alleluja! Dzień za dniem – Alleluja! Wciąż Twoim być chcę
Chcę być wolny Twą miłością – By Ci śpiewać szczerze, prosto
Żeby zawsze kochać Cię, Alleluja!

3. Alleluja! Pójdźmy wraz – Alleluja! Pan będzie wśród nas
Gdy się serca złączą w jedno – Każdy swoją piosnkę biedną
W świętych włączy wielki chór, Alleluja!

AMEN AMEN ALLELUJA! (nr 131)
Alleluja, Alleluja, – Amen Amen, Alleluja!
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem – Amen Amen, Alleluja!

Radujmy się bracia – On … * Radujmy się siostry – On …
Radujmy się wszyscy – On naszym Panem – Amen Amen, Alleluja!

Posyła nam Ducha – On … * Posyła nam Ducha – On …
Posyła nam Ducha – On naszym Panem – Amen Amen, Alleluja!

Chrystus do nas powróci – On … * Chrystus do nas powróci – On …
On do nas powróci – On naszym Panem – Amen Amen, Alleluja!

ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ (nr 4)
1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził
W Betlejem nie bardzo podłym mieście /
Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia / 2x

2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego
Bieżeli do Betlejem skwapliwie /
Znaleźli Dziecię w żłobie Maryję z Józefem /2x

BARKA (nr 6)
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem – Szukał ludzi gotowych pójść za Nim
By łowić serca słów Bożych prawdą

Ref.
O Panie to Ty na mnie spojrzałeś – Twoje usta dziś wyrzekły me imię
Swoją barkę pozostawiam na brzegu – Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów

2. Jestem ubogim człowiekiem – Moim skarbem są ręce gotowe
do pracy z Tobą i czyste serce

3. Ty potrzebujesz mych dłoni – Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności

4. Dziś wypłyniemy już razem – łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia

BĄDŹ KRÓLOWĄ (nr 177)
1. Bądź Królowa moich czystych myśli, – uchroń przed brudem me serce.
Nie pozwól kochać świat bez krzyża. – Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne.

Ref. Matko, łaski pełna, – pod Twoją obronę nas weź,
aby wiara nasza chwałą była Bogu.

2. Bądź Królową moich snów nadziei, – uchroń przed fałszem ma duszę.
Nie pozwól w pieniądz ja zamienić, – Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.
Ref. Matko, łaski pełna…

3. Bądź Królową moich dni i nocy, – uchroń przed zdradą me czyny.
Nie pozwól w rozpacz ja zamienić, – Bądź ze mną gdy czekam na niebo wieczne.
Ref. Matko, łaski pełna…

BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE (nr 125)
Ref: Bliskie jest Królestwo Boże * nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

1. Bóg jest światłością * i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, * Wtedy mamy łączność między sobą.
Ref. Bliskie jest…
2. Krew Jezusa, Jego Syna, * Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, * To samych siebie oszukujemy.
Ref. Bliskie jest…
3. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, * Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, * Mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa.
Ref. Bliskie jest…

BLISKO, BLISKO (nr 135)
Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój – Blisko tak, że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie – już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój – Blisko tak, że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie – już dotykasz mnie
Ciałem swym najświętszym karmisz moją duszę

BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ MARYJO (nr 150)
1. Błogosławiona jesteś, Maryjo, – I wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, – Niepokalana.

2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, – By w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, – Przedwieczną światłość.

3. Bądź nam obroną Bogarodzico, – Gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo, – Drogą świętości.

BOŻE LITOŚCIWY (nr 126)
Ref: Boże litościwy zmiłuj się nade mną

1. Boże litościwy zmiłuj się nade mną – Okaż miłosierdzie grzech mój zmaż
Obmyj mnie zupełnie z brudu mojej winy, – racz oczyścić z grzechu mego!

2. Widzę i uznaję złość mej nieprawości, – Wciąż mi przed oczyma stoi mój grzech!
Przeciw Tobiem zgrzeszył, zła się dopuściłem, – Którym Ty się brzydzisz, Boże

Ref: Boże litościwy…

3. Ty w szczerości serca masz upodobanie, – Mądrość Twoja spływa w duszy głąb.
Pokrop mnie hyzopem, niech się czystym stanę, Ponad śnieg niech wybieleję.
Ref: Boże litościwy…

BÓG KIEDYŚ STAŁ SIĘ JEDNYM Z NAS (nr 7)
1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas * By nas przemienić w siebie

Ref: Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już

2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas * Wszyscy jesteśmy braćmi
3. Cierpiał na krzyżu wiele ran * By zmazać nasze grzechy
4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach * By niebo nam otworzyć
5. Ducha Świętego zesłał też * By wszystkich nas uświęcił
6. Założył święty Kościół swój * Byśmy z Nim jedno byli
7. Maryję Matkę ludziom dał * By wspomożeniem była

BÓG KOCHA MNIE (nr 8)
Bóg kocha mnie takiego jakim jestem – Raduje się każdym moim gestem
Alleluja – Boża radość mnie rozpiera: O – o – o – o !

BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ (nr 9)
1. Być bliżej Ciebie chcę * O Boże mój
Z Tobą przez życie lżej * Nieść krzyża znój
Ty w sercu moim trwasz * Z miłością Stwórcy ziem
Tulisz w ojcowski płaszcz * chroniąc mnie w nim

2. Być bliżej Ciebie chcę * na każdy dzień
Za Tobą życiem swym * iść jako cień
Daj tylko Boże dusz * obecność Twoją czuć
Myśl moją pośród burz * na siebie zwróć

3. Choć jak wędrowiec sam * idę przez noc
W Tobie niech siłę mam * i w Tobie moc
Gdy czuwam i wśród snu * czy słońce jest czy mrok
Niechaj mnie strzeże Twój o Panie wzrok

CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA (nr 165)
Ref.: Cały świat niech śpiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg.

1. Niech cały świat weseli się w Bogu,
z radością niechaj służy i czcią.
Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą,
On w dłoniach swoich dzierży nasz los. Ref.: Cały świat …

2. Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem,
Z radością każdy niech śpieszy doń.
Pan Bóg jest także naszym Pasterzem,
Za nim jak owce dążymy wciąż. Ref.: Cały świat …

3. Bóg okazuje nam miłosierdzie,
Niech wdzięczność nigdy nie gaśnie w nas.
Chwała bądź Bogu po wszystkie wieki
Za dobrodziejstwa dawane nam. Ref.: Cały świat …

CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE (nr 10)
Chcę wywyższać Imię Twe – Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się – Bo przyszedłeś by mnie zbawić
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty – Chcę wywyższać Imię Twe

CHLEB Z NIEBA (nr 160)
Ref. Chleba z nieba, Panie Boże, daj
i już z nami bądź, nie opuszczaj nas. Chleba z nieba, Panie, daj. 2x

1. W Wieczerniku apostołów tłum – jadł kolację i zobaczył cud.
Bo Pan Jezus chleba wszystkim dał – i powiedział, że to On jest sam.

2. Dziś w Kościele nie opuszcza nas, – bo pozostał aż po wieczny czas.
Więc z radością zaśpiewajmu Mu, – bo uczynił taki wielki cud.

CHODZIŁEŚ PANIE (nr 151)
1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek – Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi – Jak chleb powszedni dawałeś
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni – Bo one dają wciąż tak jak dawały
Więc w swoje ręce weź mnie o Panie – Jak dar bo Twój jestem cały

Ref.: Daję Ci serce moje Panie – Daję Ci silne ręce moje
Dodawaj sił im nieustannie – By udźwignęły świat (ku Tobie)

2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek – Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi – Jak chleb powszedni dawałeś
O Panie naucz człowieka tej sztuki – By sercem patrzył miłował i bronił
Bo Ty do świata wyciągasz ramiona – I miłość podajesz na dłoni

CHOJKA (nr 11)
1. Chojka chojka zieleni się trowka, zieleni się trowka
Siedzą sobie pastuszkowie jedzą kaszę z gorka
Siedzą sobie pastuszkowie jedzą kaszę z gorka
2. Przyszed ku nim anioł i tak im powiedzioł
Że się Jezusek narodził coby każdy wiedzioł
Że się Jezusek narodził coby każdy wiedzioł
3. Oni się go zlękli na kolana klękli
Wszystkie łyżki i ważyszki wypadły im z ręki
Wszystkie łyżki i ważyszki wypadły im z ręki
4. Wypadły im z ręki jak się dowiedzieli
I z darami do Betlejym wszyscy pobieżeli
I z darami do Betlejym wszyscy pobieżeli
5. Chojka chojka zieleni się trowka, zieleni się trowka
Siedzą sobie pastuszkowie jedzą kaszę z gorka
Siedzą sobie pastuszkowie jedzą kaszę z gorka

CHRYSTUS PAN BOŻY SYN (nr 136)
Chrystus Pan, Boży Syn – Zbawca nasz zgodził się
wziąć mój grzech – Za mnie umrzeć chciał
Ażebym znał – mój ogrom win – I wiedział, że
Krew Jego zbawia – oczyszcza – i leczy

Wywyższony bądź – Jezu Baranku mój
Tyś jedyny Odkupiciel Tyś mój Król
Wywyższony bądź – Boży Baranku
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd

CHRYSTUS PAN KARMI NAS (nr 12)
Ref: Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana – Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w nim samym odnajduję – Wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba – Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie – Mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła – W swej dobroci niepojętej.
On wszechmocny, On najwyższy – On sam jeden zawsze święty.

4. On, który przez pokolenia – Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy – I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia – Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć – Który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę – A wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić – Głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem – Dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie – Obietnicy swej nie złamał.

CHWALMY PANA (nr 152)
(1) Chwalmy Pana i śpiewajmy (2) Alleluja, (3) Alleluja, (4) Alleluja

CHWAL PANA (nr 13)
Chwal Pana duszo moja, Z głębokości Twych zdroja,
Wychwalaj świętość Jego.
Chwal, chwal Nieśmiertelnego, Za duch twój, za twe blaski,
Za wszystkie Jego łaski.

On cię usprawiedliwił
Tylekroć ubezpieczył, 2 x
Nakarmił i uleczył.

CHRZEŚCIJANIN TO JA (nr 137)
1. Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów – Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia
Jedna prawda niech nam świeci jak gwiazda – Że chrześcijanin to właśnie ja

Ref.: Więc żyjmy jak można najpiękniej – Czy wielkie czy szare są dni
Bo życie to skarb w naszych rękach – I przez nas ma świat lepszym być

2. Wielka troska o budowę Królestwa – Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa
I przeze mnie także Kościół ma rosnąć – Bo chrześcijanin to właśnie ja

3. Może jeśli będę dobrym człowiekiem – Który chce lepszym być każdego dnia
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy – Bo chrześcijanin to właśnie ja

CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY (nr 178)
1. Ciebie, Boże, chwalimy, – Ciebie, Stwórcę wszechmocnego
Ze wszystkich sił wielbimy, – Dawco wszystkiego dobrego.
W dobroci nieskończony, – Bądź na wieki chwalony.

2. Tobie Anieli w niebie – Nucą Święty, święty, Święty
I bez ustanku Ciebie – Wielbią, Boże niepojęty
Chwała Twa, wieczny Panie, – Na wieki nie ustanie.

3. Ojcze, któryś z niczego – Wszystko stworzył, utrzymujesz,
Tyś początkiem wszystkiego – Wszystkim rządzisz, zawiadujesz;
I my wielbimy Ciebie. – Wzorem Aniołów w niebie.

4. Chrystusa, Syna Twego, – Wespół z Tobą uwielbiamy,
Także Ducha Świętego – Bogiem naszym wyznawamy;
Tyś w Osobach trojaki, – Ale w Bóstwie jednaki.

CIESZĘ SIĘ, JEZUS ZBAWIŁ MNIE (nr 172)
1. Cieszę się, Jezus zbawił mnie (3x)
Śpiewam: chwała, alleluja – Jezus zbawił mnie

2. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie (3x)
Śpiewam: chwała, alleluja – Jezus zbawił mnie

3. Chcę powiedzieć wszystkim: Jezus zbawił mnie (3x)
Śpiewam: chwała, alleluja – Jezus zbawił mnie

4. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie (3x)
Śpiewam: chwała, alleluja – Jezus zbawił mnie

CZARNA MADONNA (nr 14)
1. Jest zakątek na tej ziemi * Gdzie powracać każdy chce.
Gdzie króluje Jej oblicze * Na nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny zatroskany * Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
Refren:
Madonno, Czarna Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O pozwól Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć.

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła.
Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te.

3. Dziś gdy wokół nas niepokój, Gdzie się człowiek schronić ma.
Gdzie ma pójść, jak nie do matki, która ukojenie da.
Więc błagamy o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,
I wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię.

CZEKAM NA CIEBIE DOBRY BOŻE (nr 15)
1. Czekam na Ciebie dobry Boże – Przyjdź do mnie Panie pośpiesz się.
Niechaj mi łaska Twa pomoże – Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże – Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, Przyjdź z łaską swoją – Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów – Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas Panie swoim Ciałem – Tyś nasza Moc, nasz Bóg i Pan.

Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże – Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do nas Panie, Przyjdź z łaską swoją – Przyjdź i nie spóźniaj się.

CZY WY WIECIE ŻE JESTEŚCIE ŚWIĄTYNIĄ (nr 16)
1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią / 3x
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

2. Pełni mocy, wdzięczności i chwały / 3 x
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

DOBRA MATKO (nr 17)
1. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry
z dźwięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok,
nie potrafię podziękować za Twe serce,
którym wspierasz każdy czyn mój każdy krok.

Ref: Jesteś tuż obok mnie jesteś ze mną
w rannej mgle w słońcu dnia i w noc ciemną
wspierasz mnie chronisz mnie w Swych ramionach
jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. (2x)

2. Gdy upadam Ty wyciągasz do mnie ręce
gdy mi ciężko Ty oddalasz to co złe
Twą obecność czuję zawsze czuję wszędzie
z Tobą Matko tak radosne serce me.

3. Choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo

i zginęła gdzieś za nimi czarna twarz
wiem że serce Twe i oczy zawsze żyją
wiem że jesteś przy mnie blisko wiem że trwasz.

DO SZOPY, DO SZOPY WSZYSCY (nr 120)
1. Zawieja i beznadzieja * złota Jerozolima
A w biednym Betlejem Pani * Syneczka w grocie powiła
Zima się ludzi trzyma * złote denary wszędzie
Bieda straszna w Betlejem * tam tylko Pan przybędzie

Ref.: Do szopy do szopy wszyscy * kto ogrzać pragnie ręce
z darami, z darami, z darami * by odtajało serce / 2 x

2. Nie do złota i mirry * nie do różanych pachnideł
Ale do szopki – w zawieję * tej nocy do nas Pan przybył
Nie do wieży z księgami * gdzie mędrcy świata najwięksi
Ale w szopie – w zawieję * gdzie pastuszkowie są pierwsi

Ref. Do szopy do szopy … / 2 x

DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU (nr 18)
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

DUCHU ŚWIĘTY POCIESZAJ MNIE (nr 19)
1. Gdy nadziei brak – Smutno mi i źle *
Wołam Ciebie przyjdź – Pociesz mnie.
Gdy nadziei brak – Szybko do mnie leć
Serce moje zmień – Pociesz mnie.

Duchu Święty pocieszaj mnie – u ła je, u ła je. /2x

2. Smutki moje – stop! Troski moje precz!
Na pokusy złe – krzyczę nie!
Duchu Święty chodź, razem ze mną bądź
Wołam Ciebie pociesz mnie.

Duchu Święty pocieszaj mnie – u ła je, u ła je. /2x

Nie łaskocze, nie rozśmiesza – Ale za to mnie pociesza
Nie łaskocze i nie rozśmiesza – Za to zawsze mnie pociesza.

Duchu Święty pocieszaj mnie – u ła je, u ła je. /4x

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ (nr 20)
Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź / 2x
Niech wiara zagości, nadzieja zagości /
Niech miłość zagości dziś w nas / 2x

DZIECKIEM BOŻYM JESTEM
Ref.: Dzieckiem Bożym jestem ja, – la, la la, la, la – la, la, la, la la
Dzieckiem Bożym jestem ja, – la, la, la, la , la, la

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,
Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma.
Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń,
Kocha nas dzieci swe mimo grzechów, mimo wad.

2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznych nam,
Jezus – Bóg zniżył się, Jezus – Brat zbawił nas.
Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł,
Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam.

3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,
Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie,
Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,
Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie.

DZIELMY SIĘ WIARĄ JAK CHLEBEM (nr 173)
Ref: Dzielmy się wiarą jak chlebem, – dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie – i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

1. Chleba tego nie zabraknie – rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych – i gotowości dawania.

2. Nikt nie zapala lampy, – żeby ją schować pod korcem.
Skoro Bóg nas światłem darzy – trzeba z tym światłem iść w drogę.

3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę – I choć świat się śmieje z proroków
Musimy walczyć odważnie – W służbie ludziom i Bogu.

DZIĘKI JEZU (nr 21)
1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu – Dzięki Ci, że kochasz mnie
Dzięki, Jezu, dzięki Jezu – Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

2. Tam na Golgocie umarłeś za nas – Dzięki Ci, że kochasz mnie
Tam na Golgocie umarłeś z nas – Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie – Dzięki Ci, że kochasz mnie
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie – Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz – Dzięki Ci, że kochasz mnie
Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie

DZIĘKUJMY JEZUSOWI (nr 22)
Dziękujmy Jezusowi, za wszystko co nam dał.
Za Jego śmierć na krzyżu, Przez którą zbawił nas.
Za to, że wśród nas przebywa,
Jak obiecał w słowie swym,
Wznieśmy wszyscy nasze ręce – i chwalmy Go.

Uwielbiajmy Go, Chwalmy Go
Wznieśmy ręce w stronę nieba – i chwalmy Go. 2 x

DZISIAJ W BETLEJEM (nr 23)
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna
Chrystus się rodzi – nas oswobodzi, anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef święty i Józef święty Ono pielęgnuje.

GDYBYM PRZECHODZIŁ PRZEZ CIEMNĄ DOLINĘ (nr 24)
Gdybym przechodził przez ciemną dolinę Zła nie ulęknę się
W każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie
Wiedzie na łąki gdzie odpocząć chcę 3 x
Drogę swą wskazuje mi – Drogę swą wskazuje mi
Pan jest Pasterzem mym – Pan jest Pasterzem mym

GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ (nr 25)
1. Gdy klęczę przed Tobą modlę się i składam hołd,
weź ten dzień uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć.

Ref: Ave Maryja gratia plena Dominus Tecum benedicta Tu.

2. Wszystko Tobie daję każdy sen i każdą myśl,
Matko Boga, Matko moja wznieś je przed Pana tron.

3. Gdy klęczę przed Tobą widzę Twą radosną twarz,
każdą myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach Twych.

GDY PO WIELKIM POŁOWIE (nr 26)
1. Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł
Spytał Piotra Szymona tak jak dziś pyta nas

Ref.:
Bracie siostro czy miłujesz mnie – Tak Panie Ty wiesz że kocham Cię
Bracie siostro czy modlisz się – Tak Panie Ty wiesz że modlę się
Bracie siostro czy idziesz mą drogą – Tak Panie Ty wiesz że idę nią
Bracie siostro czy dźwigasz swój krzyż – Tak Panie Ty wiesz że dźwigam go

2. Słysząc tę Ewangelię chcemy iść drogą Twą
By ją głosić wśród ludzi jak Jan, Jakub i Piotr

Ref.: Bracie siostro …

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI (nr 27)
1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi
Aniołowie się radują pod niebiosy wyśpiewują /
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo / 2x

2. Mówią do pasterzy którzy trzód swych strzegli
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli
Bo się narodził Zbawiciel /
wszego świata odkupiciel, gloria … / 2x

GDY SZUKASZ BOGA (nr 179)
1. Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, – popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty – i nową treścią wypełnisz swój czas,
bo cały świat jest pełen śladów Boga – i każda rzecz zawiera Jego myśl:
wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga – to Jego znak, który zostawił ci.

2. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi – spójrz jak taternik zdobywa szczyt.
Zobacz, jak matka w domu się trudzi, – spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci,
że każdy z nas stworzony jest przez Pana, – i w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg,
by dobra wieść była przekazywana, – by miłość swą objawić przez nas mógł.

GORE GWIAZDA JEZUSOWI (nr 30)
1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Ref.: Hejże ino dyna, dyna – narodził się Bóg Dziecina
W Betlejem, w Betlejem 2x

2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

5. Anioł Pański kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

6. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła

7. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Ref.: Hejże ino … (2 x)

GWIAZDO MORZA GŁĘBOKIEGO (nr 164)
1. Gwiazdo morza głębokiego, – Matko Boga najwyższego,
Panienko, bądź pozdrowiona, – Furto rajska otworzona.
2. Od Aniołaś pozdrowiona, – Gdyś poczęła w sobie Pana;
Imię matki naszej, Ewy, – Odmieniaj ku pokojowi.

3. Rozwiąż związki zadłużonym, – Przynieś światło zaślepionym,
Odmień co złe z naszej strony, – Nie wypuszczaj nas z obrony.

4. Iżeś Matką, niech poznamy! – Gdy się więc modlisz za nami,
Niechaj Cię Syn Twój wysłucha, – Ku nam grzesznym skłoni ucha.

HOSANNA (nr 28)
1. Hosanna! Hosanna! Hosanna na niebiosach / 2 x
Sławić chcemy Cię wciąż – z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz – Hosanna niechaj ciągle brzmi

2. Chwała! Chwała! Królowi królów chwała cześć / 2 x
Sławić chcemy Cię wciąż – z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz – Królowi królów chwała cześć

3. Jezus! Jezus! Jezus Królem królów jest / 2 x
Sławić chcemy Cię wciąż – z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz – Jezus Królem królów jest

IDZIE MÓJ PAN (nr 29)
Ref: Idzie mój Pan, idzie mój Pan – On teraz biegnie by spotkać mnie

Mija góry łąki lasy, By Komunii stał się cud
On chce chlebem nas nakarmić, By nasycić życia głód

JAKI JESTEŚ OJCZE ŚWIĘTY (nr 121)
1. Jaki jesteś Ojcze Święty pytają o to wszyscy ludzie
Chociaż jesteś uśmiechnięty, to jednak wiemy jak się trudzisz.

Ref.: Ciebie wybrał Bóg, byś ludziom głosił dobrą wieść
Ciebie wybrał Bóg, Jemu chwała i cześć / 2x

2. O Anioł Pański prosiłeś nas, byśmy go codziennie odmawiali.
Chociaż nie zawsze jest na to czas, to jednak będziemy się starali.

Ref.: Ciebie wybrał … / 2x

3. Opuściłeś nasze strony w dali został naród nasz
Kościół będzie umocniony gdy innym jeszcze Boga dasz

Ref.: Ciebie wybrał … / 2x

JA WIERZĘ, ŻE TO JEZUS (nr 138)
1. Ja wierzę że to Jezus – Wierzę że On Synem Boga jest
On zmarł i powstał aby żyć – I za cenę smierci życie dał

Wierzę że jest tu teraz (On tu teraz jest) – Stoi pośród nas
Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc) – Ma przebaczenia dar 2x

2. Ja wierzę Tobie Panie – wierzę że Tyś Synem Boga jest
Tyś zmarł i powstał aby żyć – I za cenę śmierci życie dać

Wierzę że tutaj jesteś (Ty jesteś tu) – Stoisz pośród nas
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc) 2x
Masz przebaczenia dar

JEDEN CHLEB (nr 175)
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.
Jak ten chleb co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
Zabłąkane owce, które giną,
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

JEDEN JEST TYLKO PAN (nr 31)
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom
Klęknijcie z nami którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go

Miejsce to wybrał Pan, Aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu, Bogu oddajmy cześć

JEDYNY PAN (nr 180)
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, – Wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest, – Sz`ma Izrael! – Sz`ma Izrael!

Jedyny Pan, (jedyny Pan) – Prawdziwy Bóg (***) – (3x)
Sz`ma Izrael! – Sz`ma Izrael!

JESTEM DZIECKIEM BOGA (nr 116)
1. Nie chcę toczyć wojen – To się nie opłaca
Złość piękności szkodzi – Kłótnia życie skraca
Po co mam się kłócić – Po co mam się złościć
Pragnę aby pokój – W moim sercu gościł

Ref.: Jestem dzieckiem Boga – Pokój to moja droga / 2x

2. Nie chcę toczyć wojen – To się nie opłaca
Niezgoda rujnuje – Zgoda ubogaca
Jezus nam wybacza – Jezus się nie złości
Uczmy się pokoju – Od mistrza miłości

JEŚLI RADOŚĆ (nr 181)
1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć (Jeśli radość)
radość, która wiecznie ma trwać (Jeśli radość)

Ref. Przed tron Boga przyjdź – i głoś Jego chwałę (2x)
i moc, – głoś chwałę i moc, – głoś chwałę i moc.

2. Jeśli pokój…
3. Jeśli miłość…

JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST (nr 32)
Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja / 2x
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. / 2x

JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE (nr 33)
1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie, Chwałę z serca mego dam

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam

JEZUS JEST MYM PRZYJACIELEM (nr 34)
1. Jezus przez życie mnie wiedzie – Daje mi silne swe dłonie
Kroczy przede mną na przedzie – I drogę wskazuje mi wciąż

Ref: Jezus jest mym przyjacielem – Jezus jest Obrońcą mym
Jezus jest mym Zbawicielem – Zawsze chcę przebywać z Nim

2. On mnie obdarzył pokojem – Duszę nieczułą poruszył
Miłość i radość dał swoją – I w serce nadzieję mi wlał

3. Krzyża ciężkiego ramiona – Gniotły Mu barki straszliwie
Potem za grzechy me skonał – Bym jeszcze zbawienie mógł mieć

JEZUS JEST TU (nr 35)
1. Jezus jest tu, Jezus jest tu

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię – Jezus jest tu

2. Pan jest wśród nas
3. Bóg kocha nas

JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ (nr 36)
1. Jezus swoją Matkę pozostawił – Byś w swym życiu miał do kogo iść.
Ona swą opieką cię otoczy – Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się – I pozostaw swoje troski Jej.
Ona sercem swym Matczynym nieustannie czeka,
Abyś wyznał to, co gnębi cię.

2. Nikt tak serca twego nie zrozumie – Nikt tak kochać nie potrafi też,
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie – Jak Maryja, zresztą o tym wiesz.

Wybierz się, wybierz się razem z nami – Na wspaniały pielgrzymkowy szlak.
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze,
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.

3. Wielu ludzi tutaj przybywało – By odszukać biegu życia treść,
A Maryja zawsze to sprawiała – Że krzyż Pana łatwiej było nieść.

Do Jej stóp …

JEZUS, WYCHWALAJMY GO (nr 37)
Jezus, Jezus. Wychwalajmy Go * Wywyższajmy Jego Święte Imię! Amen! /2x
Ref. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Jezus, Jezus. Radujmy się! * Pan a wielką moc! Amen! (2 x)
Ref.: Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Jezus, Jezus. On przychodzi tu, * On zwycięzcą jest! Amen! (2 x)
Ref.: Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ (nr 38)
1. Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o alleluja.
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Jezus jest Panem, Jezus jest Panem
Jezus jest Panem, Jezus jest Panem
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
On jest Panem ziemi tej.

2. Jezus zwyciężył, niech każdy o tym wie
że szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o alleluja.
Po wieczne czasy Królem królów jest.

JEZU TCHNIJ W MOJE SERCE (nr 139)
Jezu tchnij w moje serce Twojego Ducha /2x/
Rozpal w nim miłości żar /3x/

JEZU TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY (nr 39)
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy – Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

JEZU TYŚ ZAPROSIŁ UCZNIÓW (nr 40)
1. Jezu, Tyś zaprosił uczniów na wieczerzę swą
W tej wieczerzy dzieci także uczestniczyć chcą.

2. Wziąłeś chleb i wino w ręce, przemieniłeś je
W Ciało swe wydane w męce i najświętszą Krew.

3. Dziś Tę chwilę nam przybliżasz ponad wieków czas
I w ofiarę swego krzyża włączasz także nas.

JEZU UFAM TOBIE, JEZU KOCHAM CIĘ (nr 127)
Ref. Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię
W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię
Do swojego serca mocno przytul mnie

1. Tak jak jasne słońce patrzysz na mnie z góry
Nie zasłonią Ciebie nawet ciemne chmury
Tak jak jasne słońce patrzysz na mnie z góry
Nie zasłonią Ciebie nawet ciemne chmury

Ref. Jezu ufam Tobie …

2. Przyjaźń Twa serdeczna zawieść mnie nie może
Grzechy me wybaczasz miłosierny Boże
Przyjaźń Twa serdeczna zawieść mnie nie może
Grzechy me wybaczasz miłosierny Boże

Ref. Jezu ufam Tobie …

JEZU UFAM TOBIE – PIERWSZY UMIŁOWAŁEŚ MNIE (nr 140)
1. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie
Pierwszy umiłowałeś mnie – i życie swe – oddałeś za mnie – Ty Pan / 2x

2. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie
Serce otwieram dzisiaj swe – na miłość Twą
by w ten sposób kochać żyć – sercem Twym 2x

3. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie
Kto zdoła pojąć miłość Twą – głębię jej i moc
ten odnajdzie nowy szlak – życia sens 2x

JUŻ GOŚCISZ JEZU (nr 41)
1. Już gościsz Jezu w sercu mym * Dzień ten jest szczęścia mego dniem
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój * Bądźże uwielbion Boże mój.

2. Cóż ja dam Tobie Jezu mój * Chcę ofiarować zapał swój
By zawsze pełnić wolę Twą * Zachować czystą duszę mą

3. Jezu pozostań w sercu mym * Tylko Ty sam zamieszkaj w nim
Dopomóż mi w godzinie złej * Wytrwać w miłości Jezu Twej.

KAŻDY DZIEŃ JEST ZWYCIĘSTWEM (nr 42)
Każdy dzień jest zwycięstwem (3 x)
Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go.

KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA (nr 141)
1. My którzy wszystko liczymy – Ciebie mamy za darmo

Dajesz nam siebie w całości – i jesteś taki rozrzutny
Mało że do nas przyszedłeś – co dzień dajesz nam siebie

Zostałeś z nami w tym Chlebie – który bierzemy do ręki

Ref.: Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada
Nie pozwól nam przespać poranka /2x/ (4x)

2. Dałeś nam siebie za darmo – Twoja hojność zdumiewa
Naucz nas liczyć dni nasze – niech człowiek już nie umiera
Przyjdź Panie przyjdź nareszcie – jak przyszedłeś już kiedyś
A co dzień nowy wschód słońca – niech Ciebie nam zapowiada

KOCHAĆ TO ZNACZY POWSTAWAĆ (nr 43)
1. Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam
Wciąż jednak słyszę te słowa: kochać to znaczy powstawać.
Chciałem Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty
Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi, ja grzesznik.
Przyjm jednak małość mą, Panie, weź serce me jakie jest.

2. Jestem ja dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie,
Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci Panie dobra choć słaba ma wola,
Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej Twarzy, wracam w tę noc pod Twój dach.

3. Teraz już wiem, jak Cię kochać, przyjm moje „teraz”, o Panie,
Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać.
Kochać to znaczy powstawać.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (nr 162)
SCHOLA:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci – Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego – a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze – i świata całego.

SCHOLA: Dla jego bolesnej męki
WSZYSCY: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata

KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW (nr 44)
Król królów, Pan panów chwała – alleluja /2x
Jezus – Książę pokoju, chwała, alleluja /2x

KRZYŻU ŚWIĘTY NADE WSZYSTKO (nr 182)
1. Krzyżu święty, nade wszystko – Drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest, – Jedno na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo słodkie gwoździe, – Rozkoszny owoc nosiło.

2. Skłoń gałązki, drzewo święte, – Ulżyj członkom tak rozpiętym,
Odmień teraz oną srogość, – Którąś miało z urodzenia,
Spuść lekkuchno i cichuchno – Ciało Króla niebieskiego.

3. Tyś samo było dostojne. – Nosić światowe zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion – Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała, – Co z Baranka wypływała.

4. W jasełkach leżąc gdy płakał, – Już tam był wszystko oglądał,
Iż tak haniebnie umrzeć miał, – Gdy wszystek świat odkupić chciał.
W on czas między zwierzętami, – A teraz między łotrami.

5. Niesłychanać to jest dobroć – Za kogo na krzyżu umrzeć;
Któż to może dzisiaj zdziałać, – Za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał, – Bo nas wiernie umiłował.

KTOŚ CIĘ DZISIAJ WOŁA (nr 45)
1. Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka – Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń.
Wyjdź Mu na spotkanie z miłym powitaniem – Nie lekceważ znajomości tej.

Woła cię – woła cię, Szuka cię – szuka cię
Czy nie wyjdziesz dzisiaj Mu naprzeciw?
Woła cię – woła cię, Szuka cię – szuka cię 2 x
Aby tobie podać swoją dłoń.

2. Kto też to być może, co tak w rannej porze
Do mnie dziś z miłością zbliża się?
To Pan, Król przestworzy! – Chrystus sam, Syn Boży!
On dopomóc tobie pragnie dziś.

3. Chrystus ciebie woła, Chrystus ciebie szuka,
Chrystus pierwszy poda ci swą dłoń.
Więc dłużej nie zwlekaj, na nic już nie czekaj.
Tylko Chrystus pomóc może ci.

LUDU KAPŁAŃSKI (nr 46)
Ref. Ludu kapłański, ludu królewski – Zgromadzenie święte, ludu Boży
Śpiewaj Twemu Panu

1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca
Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna – Żywe słowo Boga

2. Tobie śpiewamy, o Synu Maryi Panny
Uwielbiamy Cię Chrystusie nasz Bracie – Tyś nas przyszedł zbawić

3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich
Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu – Cichy i pokorny

4. Tobie śpiewamy, Jedyny Pośredniku ludzkości
Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie – Drogo nas wiodąca

MAGNIFICAT (nr 47)
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum
Mificat, magnificat, magnificat anima mea.

MAMA (nr 153)
1. Kołysanki Mu śpiewała – Jak się modlić pokazała
Bo bardzo bardzo Go kochała / 2 x

Ref. Mama, Mama – Taka sama jak moja mama / 4 x

2. Ubrania szyła pieluchy prała – Pyszne obiady gotowała
Bo bardzo bardzo Go kochała / 2 x

3. Gdy się zgubił to szukała – Kiedy cierpiał to płakała
Bo bardzo bardzo Go kochała / 2 x

4. Mama Jezusa to taka Mama – Jaką chcę kiedyś zostać sama / 2 x

MAŁA JUTRZNIA ADWENTOWA (nr 119)
119-A. ANTYFONA:
Ref: Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem.

1. Raduj się Córko Syjonu – i ciesz się bardzo Córko Jeruzalem.
Oto Pan Twój przyjdzie – i w dniu tym światłość będzie –
a z gór popłynie słodycz.
Miód i mleko popłynie z pagórków – albowiem przyjdzie Prorok wielki –
i odnowi Jeruzalem.

2. Oto przyjdzie Bóg-Człowiek – z domu Dawida zasiąść na tronie.
Zobaczycie i rozradują się serca wasze.

3. Oto przyjdzie Pan nasz obrońca Izraela – z królewską koroną na głowie.
I zapanuje od morza do morza –
i od gór wielkich po-za krańce świata.

4. Oto ukaże się Pan i nie zawiedzie. Chociażby zwlekał –
ty Go wyczekuj albowiem wnet się nam objawi.

5. Zstąpi Król Chrystus jak rosa na kwiaty. I zapanuje sprawiedliwość i pokój obfity.

A cześć Mu oddadzą ziemscy królowie – i wszystkie narody służyć Mu będą.

6. Narodzi się nam maleńki – a zwać się będzie Bogiem Mocnym.
Zasiądzie na tronie Dawida ojca swojego –
i będzie panował potężnym ramieniem.

7. Betlejem miasto Boga najwyższego – z ciebie wyjdzie Władca Izraela.
A przyjście Jego zamierzone od wieków – i ukaże się wielkim wobec całego świata.

A pokój nastanie na ziemi gdy On przyjdzie.

8. Jutrzejszego dnia zniknie nieprawość na ziemi.
I panował nam będzie Zbawiciel świata.

119-B. HYMN
1. Głos wdzięczny z nieba wychodzi – Gwiazdę nam nową wywodzi.
Która rozświeca ciemności – i odkrywa nasze złości.

2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita – Który zbawieniem świat wita
Pan Bóg zesłał Syna swego – Przed wieki narodzonego.

3. Ojcowie tego czekali – Prorocy przepowiadali,
Że się Bóg światu miał zjawić – Od śmierci człeka wybawić.

4. Wnet Anioł Pannie zwiastował – O czym prorok prorokował,
Iż miał powstać Syn zacnego – Plemienia Dawidowego

5. Weselcie się ziemskie strony – opuściwszy niebios trony.
Bóg idzie na te niskości – z niewymownej swej litości.

6. Weselcie się wszyscy święci – I wy ludzie smutkiem zdjęci.
Idzie na świat Odkupiciel – Strapionych wszystkich zbawiciel.

119-C. PSALM
1 Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio – a wy góry chwałę oddajcie.
2. Góry okryjcie się wdziękiem – a pagórki sprawiedliwością.
3. Bo Pan do nas przyjdzie – i nad swymi ubogimi się zmiłuje.
4. Spuśćcie rosę niebiosa – a obłoki Sprawiedliwego.
5. Niech ziemia się otworzy – i zrodzi Zbawiciela.
6. Pamiętaj o nas Panie – i nawiedź nas swoim zbawieniem.
7. Okaż nam Panie swoje miłosierdzie – i zbawienie swoje nam podaj.
8. Chwała Ojcu i Synowi – i Duchowi Świętemu.
9. Jak była na początku teraz i zawsze – i na wieki wieków amen.

MARANA THA (nr 167)
Marana tha! Przyjdź, Jezu Panie – w swej chwale do nas zejdź!
Marana tha! Usłysz błaganie, – gdy się wypełnią wieki.

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt – Jak dobry chleb na głodnego dłoń.
Marana…
2. W Kościele Twym gdzie dajesz się nam – Przez Ciała Krwi tajemniczą moc.
Marana…
3. Gdy miłość swą okażemy w krąg – Przychodzisz już dziś na ziemię swą.
Marana…

MARIO, MATKO Z LA SALETTE (nr 183)
Ref. Mario, Matko z La Salette,
usłysz prośby, wołam Cię
Niech łzy Twe wciąż rzeźbią Serca kształt,
Tak samo jak na La Salette.

1. Powiedz ludziom, jak znów mają żyć, – Powiedz jaką drogą mają iść,
Powiedz ludziom, jak radować się, – Powiedz jak należy modlić się.

2. Naucz ludzi jak ukochać Go, – Pokaż ludziom, jak usłużyć Mu,
Pokaż ludziom jak odnaleźć Go, – Naucz ludzi jak wędrować z Nim.

3. Wyślij ludzi na misyjny znój, – Wyślij ludzi na pustyni kraj,
Wyślij ludzi na cierpienia szlak, – Wyślij ludzi by odnowić świat.

MARYJO KRÓLOWO (nr 48)
1. Maryjo, Królowo, Pani, Matko nasza – Polaków i świata obrono.

Ref.: Ufamy wierzymy, będziemy już z Tobą.
Wszak w sercach zagościsz, Królowo. 2x

2. Choć w sercach zwątpienie czasami zawita
Choć złość, miłość niszczy i burzy.

3. Wstajemy dziś Matko z upadku naszego
Bo dłoń Twoja wesprze, przytuli.

MARYJO, ŚLICZNA PANI (nr 49)
1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny Tron

Ref. Maryja, Ave Maryja, U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był, by w miłości żył
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe

2. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam

MATKO KTÓRA NAS ZNASZ (nr 50)
Refren: Matko która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć.
Z Synem Twym z nami idź.

1. Z wszystkich niewiast wybrana, – Przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego, – Do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna, – Pokój światu daj.

2. Królowo ognisk rodzinnych 7. Dziewico z nami idąca
Dziewico wzorze prostoty historii świata promieniu
Oblubienico cieśli Pośredniczko najlepsza.

3. Królowo narodu naszego 8. Matko ludzi bezdomnych
Uciśnionych nadziejo Matko prześladowanych
Światło łaknących prawdy Matko dzieci wzgardzonych.

4. Pociecho ludu biednego 9. Matko ludzi cierpiących
Pani wszelkiej radości Matko z sercem przeszytym
Matko tkliwego serca u stóp Krzyża stojąca.

5. Dziewico Matko Chrystusa 10. Matko płacząca nad nami
Dziewico Matko Kościoła Matko przed karą chroniona
Dziewico Matko ludzi. Matko nas przyjmująca.

6. Matko przez Syna nam dana
Matko która nas słuchasz
Ty nas zawsze rozumiesz.

MIŁOSIERDZIE PADA (nr 128)
Miłosierdzie pada i pada i pada – Pada jak ciepły wiosenny deszcz
Miłosierdzie pada i pada i pada – Pada i pada dziś na mnie też
Hej, ho! Dostałem Twą łaskę! – Hej ho! Miłosierdzia dar
Hej, ho! Dostałem Twą łaskę! – Będę śpiewał na wieki już

MÓJ MISTRZU (nr 51)
1. On szedł w spiekocie dnia i szarym pyle dróg
A idąc uczył kochać i przebaczać.
On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg,
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

Refren:
Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty.

Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty,
Mój Mistrzu, poniosę wszystko jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy.
Bo wiedział co to kochać i przebaczać.
I późną nocą On do Nikodema rzekł,
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.

3. Idziemy w skwarze dnia i szarym pyle dróg,
A On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg!
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

MÓJ PAN MOCĄ MOJĄ JEST (nr 174)
Mój Pan – mocą moją jest, – pieśnią i zbawieniem – On Bogiem mym.
Mój Pan – mocą moją jest, – pieśnią i zbawieniem – On Bogiem mym.
Dla Ciebie otwieram serce swe – Dla Ciebie otwieram serce swe.
Dla Ciebie otwieram serce swe.
Mój Pan – Królem był i jest – na zawsze i na wieki. Amen.
Mój Pan – Królem był i jest – na zawsze i na wieki. Amen. Dla Ciebie otwieram …

MÓJ ZBAWICIEL (nr 52)
Mój Pan Zbawiciel, On bardzo kocha mnie,
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie,
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce,

Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. / 3 x

NA STOPNIACH TWEGO (nr 184)
1. Na stopniach Twego upadamy tronu, – potężny Sabaoth, wiekuisty Boże
Jakaż ofiara milszą Ci być może, – Nad tę ofiarę Chrystusa zakonu?

2. Przy niej do Ciebie lud podnosi pienie – Niech go łaskawie Twa dobroć wysłucha:

Wlej w serca nasze pobożności ducha – I obróć na nas ojcowskie wejrzenie.

NASZ PAN DOBRY DLA NAS JEST (nr 176)
Nasz Pan dobry dla nas jest
Chwalcie słudzy Pańscy
Kocha nas dzieci swe
chwalcie imię Pana
Nasz Pan dobry dla nas jest
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
Kocha nas dzieci swe
teraz i na wieki

NASZ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM (nr 53)
1. Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem – Zagubionych szuka stroskany,
Wracających z radością wita i w ramiona bierze
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem

2. Nasz Pan przebaczył Piotrowi – Nasz Pan po trzykroć zdradzony.
I słabemu człowiekowi wciąż na nowo wierzy,
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem

3. Magdalenę przygarnął z czułością – Dobrą ręką przekreślił co było.
Naszą słabość rozumie, a żal miłością mierzy,
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem.

4. Nasz Pan dał niebo łotrowi – Zacheusza Pan dojrzał gdzieś w tłumie.
Bo na wszystkich mu łotrach i celnikach tak zależy,
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem.

NA DRUGI BRZEG (nr 54)
Tak jest mało czasu, mało dni – serce bije tylko kilka chwil
Niespokojne czeka wierci się – kiedy w końcu Ty przytulisz je
Tak jest mało czasu, mało dni – serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem – że na pewno Ty rozpoznasz mnie
Zabierzesz mnie na drugi brzeg – za Tobą będę do nieba biegł / 2 x
* * *
Nie jest wcale ciężko kiedy wiem – że na końcu drogi spotkam Cię
Chociaż było tyle trudnych dni – codziennie bliżej nieba warto żyć
Tak jest mało czasu, mało dni – serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem – że na pewno Ty rozpoznasz mnie
Zabierzesz mnie na drugi brzeg – za Tobą będę do nieba biegł / 2 x
* * *
Mijają godziny, mija czas – szukam Cię na niebie pośród gwiazd
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem – że na pewno Ty rozpoznasz mnie
Zabierzesz mnie na drugi brzeg -za Tobą będę do nieba biegł / 4 x

NIEBIOSA ROSĘ SPUŚĆCIE NAM Z GÓRY (nr 55)
1. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry – Sprawiedliwego wylejcie chmury
O wstrzymaj, wstrzymaj swoje zagniewanie
I grzechów naszych zapomnij już Panie

2. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry – Sprawiedliwego wylejcie chmury
Grzech nas oszpecił i w nędznej postaci
stoim przed Tobą jakby trędowaci

3. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry – Sprawiedliwego wylejcie chmury
O spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego co ma być zesłany

NIE BÓJ SIĘ (nr 56)
Nie bój się, nie lękaj się – Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy
Zostań tu i ze mną się módl – Razem czuwajmy, Razem czuwajmy

NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA (nr 142)
Niechaj Miłość Twa – jak potężna fala * Spłynie tu – przez łaski Twej zdrój
Chryste dotknij mnie

NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN (nr 57)
1. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja – niech obroną będzie nam, alleluja.
2. Jego słowo zawsze trwa, alleluja – wieczną prawdę w sobie ma, alleluja.
3. Chcemy zgłębiać słowa treść, alleluja – braciom je radośnie nieść, alleluja.
4. Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja – i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja.
5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja – Ty nam wieczne życie dasz, alleluja.
6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja – W Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja

NIECH PAN UDZIELI MOCY (nr 58)
Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi * Niech Pan – błogosławi swój lud
Niech Pan udzieli mocy nam * Darząc nas pokojem

NIECH TWÓJ ROZBŁYŚNIE DZIEŃ (nr 122)
Niech Twój rozbłyśnie dzień * Niech nadejdzie Twe zmiłowanie
Niech wreszcie wstanie Twój dzień * Ocalenie przyniesie nam

NIECH ŻYJE JEZUS (nr 129)
Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym
Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym

Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym
Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym

NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ CI PANIE (nr 59)
Nie umiem dziękować Ci Panie – Bo małe są moje słowa
Zechciej przyjąć moje milczenie – I naucz mnie życiem dziękować

NIEZWYKŁA NOC (nr 60)
Nic nie widać kiedy gasną światła – Wszyscy czekamy to niezwykła Pascha
To jest noc Niezwykła noc – Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Hip hip hura Alleluja (4x)

Nic nie słychać kiedy milkną głosy – Wszyscy czekamy tej Niezwykłej nocy
To jest noc Niezwykła noc – tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Hip hip hura Alleluja (4x)

Teraz Faraon w końcu pokonany – i zatopione jego rydwany
To jest noc Niezwykła noc – Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Hip hip hura Alleluja (4x)
* * *
Jest między nami nasz Ojciec Bóg – I Jezus Żywy – Zmartwychwstania cud
To jest noc Niezwykła noc ZMARTWYCHWSTANIA moc!
Hip hip hura Alleluja (4x)
Alleluja, alleluja, alleluja

O, ADORAMUS TE (nr 61)
O, Adoramus Te, o Christe

ODSZEDŁ PASTERZ OD NAS /Wielki Piątek – procesja do „Grobu” P. Jezusa/ (nr 134)
1. Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej,
Zbawca, Źródło łaski, Miłości prawdziwej.
Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud. – O Jezu dzięki Ci za Twej męki trud!

2. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło,
Ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.
Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud. – O Jezu dzięki Ci za Twej męki trud!

3. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła,
Sam już w więzach leży,”opadły mu skrzydła”.
Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud. – O Jezu dzięki Ci za Twej męki trud!

4. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,
Zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.
Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud. – O Jezu dzięki Ci za Twej męki trud!

5. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa swego,
I ujarzmił pychę wroga piekielnego.
Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud. – O Jezu dzięki Ci za Twej męki trud!

OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ (nr 62)
Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me * cały jestem Twój aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz * Tyś Miłością mą jedyną jest

OJCZE CHWAŁA TOBIE (nr 63)
1. Ojcze, chwała Tobie – Swe życie składam Tobie – Kocham Ciebie
2. Jezu, chwała Tobie – Swe życie składam Tobie – Kocham Ciebie
3. Duchu, chwała Tobie – Swe życie składam Tobie – Kocham Ciebie

OJCZE NASZ (nr 64)
1. Przyrzekałem Twe słowo wypełniać – Nie ulegać pokusom wśród zła.
I dla Ciebie swe życie poświęcić – Gdy zbawiłeś pewnego mnie dnia.

Refren:
Ojcze nasz, który jesteś na niebie – I na ziemi i wszędzie Twój Duch
Zsyłaj z nieba chleb dla nas codzienny – I w miłości swej przebacz nam dług.

2. Byłem biednym, samotnym w tym świecie
Beznadziejnym był każdy mój krok.
Twoja łaska i krew grzech mój zmyła – Zdjęła ciężar gniotących mnie trosk.

3. Jeśli chcesz przyjacielu żyć wiecznie – Jeśli chcesz radość z rąk Pana mieć,
Całkowicie dziś Jemu się oddaj – I do śmierci posłusznym Mu bądź.

O MATKO MIŁOŚCIWA (nr 143)
1. O Matko miłościwa, Pani litościwa
Panno urodziwa, Maryja, módl się za nami

2. Tyś świata podziwienie, grzesznych wybawienie
Smutnych pocieszenie, Maryja, módl się za nami

3. Nie masz po Bogu w niebie, pewniejszej krom Ciebie
Nadziei w potrzebie, Maryja, Módl się za nami

4. Przybądź nam gdy pomrzemy i na sąd staniemy
Łaski Twej pragniemy, Maryja, módl się za nami

5. Zjednaj nam zlitowanie, z Tobą królowanie
Dajże nam to Panie. Maryja, módl się za nami.

O PANIE TY NAM DAJESZ (nr 65)
1. O Panie Ty nam dajesz Ciało swe i Krew (2 x)
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:
Ref: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas (2 x)

2. Przez dar Twojego chleba dobry Boże nasz (2 x)
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas
Ref: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas (2 x)

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam (2 x)
Chwalimy święte imię Boga jak uczyłeś nas
Ref: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas (2 x)

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak (2 x)
Idziemy więc by radość nieść tam gdzie jej światu brak
Ref: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas (2 x)

O PANIE TYŚ MOIM PASTERZEM (nr 66)
1. O Panie Tyś moim Pasterzem * Tak dobrym że nic mi nie braknie
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz * Prostymi ścieżkami prowadzisz

Ref.: Pasterzem moim jest Pan * i nie brak mi niczego /2x/

2. Choć idę przez ciemną dolinę * Niczego nie muszę się trwożyć
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie – W obronie mej stanąć gotowy

3. Do stołu swojego zaprasza * Na oczach mych wrogów to czyni
Olejkiem mą głowę namaszcza * A kielich napełnia obficie

4. Twa łaska i dobroć podążą * w ślad za mną po dzień mój ostatni
Aż dotrę o Panie do domu * by z Tobą zamieszkać na zawsze

O PANI UFNOŚĆ NASZA (nr 67)
O Pani ufność nasza – W modlitwy Twej obronie
Chroń nas, chroń nas – Królowo Pokoju

OTO JEST DZIEŃ (nr 68)
Oto jest dzień, oto jest dzień – który dał nam Pan, który dał nam Pan
Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim – i radujmy się w nim
Oto jest dzień, który dał nam Pan – Weselmy się i radujmy się w nim
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan.

OTO PAN BÓG PRZYJDZIE (nr 69)
Oto Pan Bóg przyjdzie – Z rzeszą świętych nam przybędzie
Wielka światłość w dzień ów będzie – Alleluja, alleluja

OTO PAN PRZYBYWA (nr 154)
Ref.: Oto Pan przybywa, – Prostujcie drogi swego życia!

1. Pośpiesz nam, Boże, z pomocą, – Wyzwól nas z pęt grzechów naszych.
Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj, – Wzbudź w nas potęgę swą na nowo.

2. O Boże, tchnij nowe życie – I okaż swe miłosierdzie,
Ciebie czekamy z tęsknotą, – obiecanego Zbawiciela.

3. Oto nadchodzi nasz Zbawca, – Aby panować nad nami
Mocą swej wielkiej ofiary, – On zgładzi grzechy całej ziemi.

4. Ukaż nam blask Twojej drogi, – Którą do Ciebie idziemy.
Prawdy światłością nas oświeć, – byśmy zdążali do Królestwa.

OTWÓRZ BOGU SERCE SWOJE (nr 185)
Ref.: Otwórz Bogu serce swoje, – Otwórz Bogu drzwi!
Niech On będzie Królem Twoim – Tron Mu postaw dziś

1. Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz? – Odkryj swoją twarz!
Spójrz w oczy Bogu, spójrz prawdzie w oczy, – Czy jeszcze wiarę masz?

2. Nie mów już więcej, nie moja sprawa. – Ja mam swój własny świat.
Zobacz dokoła tysiące ludzi, – Serce im swoje daj.

3. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech, – Dla siebie weź cierpień krzyż.
I przebudowę świata na lepsze – Od siebie zacznij dziś.

OTWÓRZ ME OCZY (nr 70)
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

I być bliżej Niego i kochać goręcej
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

O USŁYSZ MÓJ GŁOS (nr 71)
O usłysz mój głos, o usłysz mój głos – Panie mój wołam Cię
O usłysz mój głos, o usłysz mój głos – Przyjdź i wysłuchaj mnie

O WYCHWALAJCIE GO WSZYSTKIE NARODY (nr 72)
O wychwalajcie Go wszystkie narody – I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna – A Jego wierność trwa na wieki (2x)

O alleluja, alleluja – O alleluja, alleluja / 2x

PAN BLISKO JEST (nr 73)
Pan blisko jest oczekuj Go – Pan blisko jest, W Nim serca moc.

PANIE DOBRY JAK CHLEB (nr 74)
Ref. Panie dobry jak chleb – Bądź uwielbiony od swego Kościoła
Bo Tyś do końca nas umiłował – Do końca nas umiłował

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie -Byśmy do nieba w drodze nie ustali
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię – Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali

2. Ziarna zbierzemy odrzucimy chwasty – Bo łan dojrzewa pachnie świeżym chlebem
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem – A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi – Jeśli spełnimy co nam nakazałeś
Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy – tyś naszym życiem i oczekiwaniem

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał – A w znaku chleba z nami pozostałeś
I dla nas zawsze masz otwarte serce – Bo Ty do końca nas umiłowałeś

PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU (nr 75)
Pan jest mocą swojego ludu. – Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc, – On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
W Nim moja siła, nie jestem sam.

PAN JEST PASTERZEM MOIM (nr 76)
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie, – nad wody spokojne prowadzi mnie / 2 x

PAN MA WIELKĄ MOC (nr 77)
Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc
W Nim cała nasza siła – Alleluja, alleluja – Cała nasza siła, Alleluja

PAN RADOŚCIĄ MĄ (nr 78)
Chcę przestąpić Jego próg – z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go
Bo kolejny nadszedł dzień – który dał dla mnie Pan
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą

Pan radością mą, Pan radością mą – Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością Mą.

PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE (nr 168)
Panu naszemu pieśni grajcie – wysławiajcie Jego święte Imię
Panu naszemu pieśni grajcie – wysławiajcie Jego święte Imię

Alleluja, alleluja – alleluja, alleluja – Alleluja, alleluja – alleluja, alleluja

PANU ŚPIEWAJ PANA CHWAL (nr 169)
Ref.: Panu śpiewaj, Pana chwal, Alleluja – Jego chwała, Jego czas, Alleluja
Więc wyśpiewać dzisiaj chcę – całą radość duszy mej
a na ustach moich pieśń. Alleluja

1. Pan jest Mocą i Pasterzem, – słyszę Jego głos
On powiedział mi: – Bierz ziemię i pracuj
Bądź szczęśliwy – Z moją mocą radę sobie dasz
Słuchaj nauk mych – a w sercu miłość miej

Ref. Panu śpiewaj…

2. Pana chwali moja dusza – sławiąc Jego moc
Prawda Jego słów – jest moją nadzieją
Więc nie umrę, lecz żyć będę – Tak powiedział Bóg:
Jeśli tylko chcesz – szczęśliwym możesz być

Ref. Panu śpiewaj…

PAN WIECZERNIK PRZYGOTOWAŁ (nr 79)
Ref.: Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas!
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was!

2. Każdy człowiek w domu Pańskim Swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, Pożywajmy chleb,
Pijmy napój nieśmiertelnych, Aby życie mieć.

4. Zakosztujcie i poznajcie Tej wieczerzy smak,
Z obfitości Boskich darów Bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka, Tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa Przyjacielem swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym Wznieśmy Panu pieśń,
Bóg żyjący i prawdziwy Strzeże naszych serc.

PAN WYWYŻSZONY (nr 144)
Pan wywyższony nasz Król wywyższony wśród chwał – uwielbiajmy Go
Pan wywyższony nasz Król wywyższony oddajmy Jemu cześć
On Królem jest – Jego łaska na wieki trwa
Niebo i ziemia – radują się Jego imieniem
Pan wywyższony nasz Król wywyższony wśród chwał 2x

PEŁNA CHATA (nr 80)
1. Bardzo dobra jest rodzina Która razem dzień zaczyna
Razem modlą się i jedzą – Na kanapie razem siedzą / 2 x

Ref. Babcia, dziadek, mama, tata Siostry, bracia, pełna chata / 2 x

2. Są problemy i kłopoty Nawet mali wiedzą o tym
Ale gdy jesteśmy razem Łatwiej jest za każdym razem / 2 x

3. Dla małego, dla dużego Jest tu miejsce dla każdego / 4 x

4. I z rodziną świat nie zginie Życie rodzi się w rodzinie / 4 x

PIOSENECZKA (nr 117)
1. Weź do ręki swą gitarę – Wydaj z siebie dźwięków parę
Proste chwyty proste słowa – Proste Bogu się podoba
To na cześć i chwałę nieba – Anioł jako żywy śpiewa

Ref.: Hej la la la, hej la la la – To dla Ciebie dobry Boże – Pioseneczka ta /2x

2. Jedni grają dla oklasków – I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy – I najwięcej z tego mamy
To na cześć i chwałę nieba – Anioł jako żywy śpiewa

3. Dałeś nam się cieszyć Boże – Z Tobą smutno być nie może
Powiedz jak dziękować mamy – Tobie gramy i śpiewamy
To na cześć i chwałę nieba – Anioł jako żywy śpiewa

POJEDNANIE (nr 155)
1. Kiedyś Jezus przyszedł i stanął tam, gdzie modlili się uczniowie
I powiedział do nich „Pokój wam”, dziś posyłam wszystkich was.
Idźcie głosić światu wieść, że pokoju nadszedł czas
Mocą ducha czyńcie to, ja posyłam dzisiaj was.

Ref. Na wschód, na zachód – pojednania nadszedł czas
Wszyscy wznieśmy dłonie, niechaj Bóg króluje w nas.

2. I rozeszli się uczniowie w wszystkie cztery strony świata
Uzdrawiając nieśli pokój, dar Bożego pojednania
Jednoczyli wszystkich tych, których grzech poróżnił z sobą
naprawiali wszelkie zło między Bogiem mną i Tobą.

3. Bracie, siostro czy już wiesz, że sam Chrystus dziś przychodzi
Do mnie, ciebie, wszystkich nas – chce zbudować pojednanie
Niechaj świat otworzy już swoje serce tak szeroko
Aby każdy znalazł dom i usłyszał – „Pokój wam”

POKOCHAJMY CHRYSTUSA (nr 81)
Pokochajmy Jezusa – Bo kocha nas jak nikt / 2 x
Pokochajmy Jezusa – Bo kocha nas / 2 x
Pokochajmy Jezusa – Bo kocha nas jak nikt.

2. Swoje życie Mu dajmy…
3. Swoją wiarę Mu dajmy…
4. Swą nadzieję Mu dajmy…
5. Samych siebie Mu dajmy…

POTRZEBUJE CIĘ CHRYSTUS (nr 82)
1. Potrzebuje cię Chrystus, by miłować – Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać
Potrzebuje cię Chrystus, by miłować – Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać

Refren:
Nie pogardzaj człowiekiem chociaż inną skórę ma,
Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im!

2. Zasmuconych, co płaczą, masz miłować,
Biednym ludziom w udręce miłość dać.
Tych, co idą przy tobie masz miłować
I nieznanym, dalekim, miłość dać.

3. Ludzi innych języków masz miłować,
Tym co myślą inaczej miłość dać.
Swych przyjaciół serdecznych masz miłować,
I tym, co znać cię nie chcą, miłość dać

PO UPADKU CZŁOWIEKA GRZESZNEGO (nr 156)
1. Po upadku człowieka grzesznego; – Użalił się Pan stworzenia swego,
zesłał na świat Archanioła cnego.

2. „Idź do Panny, imię Jej Maryja; – Spraw poselstwo; Zdrowaś, łaskis pełna,
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa”.

3. Panna natenczas psałterz czytała, – Gdy pozdrowienie to usłyszała;
Na słowa się anielskie zdumiała.

4. Archanioł, widząc Pannę troskliwą, – Jął Ją cieszyć mową łagodliwą:
„Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą.

5. Nalazłaś łaskę u Pana swego, – Ty się masz stać Matką Syna Jego,
Ta jest wola Boga wszechmocnego”.

POWIEDZ LUDZIOM (nr 83)
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych, otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi nie martw się, Jam przy boku jest twym
Potem spojrzał na grzeszny świat, Pogrążony w ciemności
I zwracając się do mnie, Pełen smutku tak rzekł

Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z Moich dróg, powiedz, że szukam ich

2. Gdy na wzgórzu Golgoty, za nich życie oddałem
To umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok

POZDRAWIAM CIEBIE MATKO (nr 84)
1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, * mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie, Pani, * nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię, Królowo, * w swe dłonie weź nasz los,
I wspieraj, byśmy zawsze * nieśli miłości ton.

Ref. Ave Maryja, woła cały świat * Ave Maryja, Matko Boga i nas.

2. Niech w sercach naszych zabrzmi * dla Ciebie „Ave” pieśń,
Niech maj trwa dla nas zawsze, * w nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie * pozdrowień „Ave” moc,
Ty naszym hymnem stań się, * pragnieniem naszym bądź.

PÓJDŹMY DO JEGO BRAM (nr 170)
Pójdźmy do Jego bram z dziękczynieniem, – u Jego tronu oddajmy cześć.
Pójdźmy do Jego bram z uwielbieniem, – radosną Panu śpiewajmy pieśń.

Ref.: Rozraduj się w Nim, / twym Stworzycielu. Rozraduj się w Nim, / Światłości twej. / Rozraduj się w Nim, /
twym Zbawicielu. Rozraduj się w Nim, / I wywyższać Go chciej.

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI (nr 85)
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i Panienki
powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego / 2x

2. Witaj Jezu ukochany od Patryarchów czekany
od proroków ogłoszony, od narodów upragniony / 2x

3. Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy / 2x

PÓKI ŻYCIA MEGO (nr 186)
1. Póki życia mego Panu śpiewać chcę – grać memu Bogu póki życia starczy mi.
Niech miła Ci będzie Panie moja pieśń – będę radował się w Panu Bogu mym.

Ref: (2x) Błogosław duszo moja Panu, Alleluja, Alleluja.
Błogosław duszo moja Panu, Alleluja.

2. Bogu memu ufam On prowadzi mnie
jak pasterz owce swoje Pan Bóg wiedzie nas.
Głosić chcę o Panie miłosierdzie Twe,
niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.

PRZYJDŹ Z POKŁONEM (nr 86)
Przyjdź z pokłonem ludu Boży – Przyjdź ze śpiewem ludu święty
Sław Jezusa twego Zbawcę – Wspaniałego Króla chwały

PRZYJMIJ O NAJŚWIĘTSZY PANIE (nr 145)
1. Przyjmij o Najświętszy Panie – tę ofiarę chleba, wina,
Co się wkrótce Ciałem stanie – i Krwią świętą Twego Syna

2. Przyjmij nasze wyrzeczenia, – które w chlebie tym niesiemy
Przyjmij trudy i cierpienia, – które w winie dać Ci chcemy.

3. Chwała Ojcu i Synowi – i Duchowi również chwała,
Bogu w Trójcy Jedynemu, – niechaj śpiewa ziemia cała.

PRZYKAZANIE NOWE (nr 87)
Ref. Przykazanie nowe daję wam – Byście się wzajemnie miłowali

1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów – A miłości bym nie miał
Stałbym się jak miedź brzęcząca – Albo cymbał brzmiący.

2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę – I wiarę taką iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał – Byłbym niczym.

3. l gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
A ciało swe wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał – Nic mi nie pomoże.

4. Miłość jest cierpliwa – Miłość jest łaskawa,
Miłość nie zazdrości – Nie szuka poklasku.

5. Miłość nie unosi się pychą – Ale jest pokorna.
Miłość nie szuka swego – Gniewem się nie unosi.

6. Miłość nie pamięta złego – Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz współweseli się z prawdą – Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

7. Miłość nigdy nie ustaje – Zniknie to, co jest cząstkowe,
Teraz trwa wiara, nadzieja i miłość – Z nich zaś największa jest miłość.

PSALM 148 (nr 88)
Ref: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. / 2 x

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
Na wysokościach cześć niech oddadzą!
Wielbijcie Pana duchy niebieskie, Wielbijcie Pana, Jego zastępy!

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana – Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana, Wody podniebne, wielbijcie Pana.

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana, – Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe, Niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

4. On daje siłę swemu ludowi – Z prochu podnosi Swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela, Swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza – Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje, Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

RADOŚCIĄ SERCA JEST PAN (nr 89)
Radością serca jest Pan, – na Niego czeka dusza ma.

ROZPIĘTY NA RAMIONACH (nr 158)
Ref. Rozpięty na ramionach – Jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga, – Spójrz proszę na ziemię.

1. Na ruchliwe ulice, – Zabieganych ludzi.
Gdy noc się już kończy, – A ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie – Z wysokiego krzyża.
Do ciężko pracujących, – Których głód poniża. . . . Ref. Rozpięty …

2. Pociesz zrozpaczonych, chleba daj głodującym.
Modlących się wysłuchaj i wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole na wszechświat, na ziemię.
Na cichy ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie. . . . Ref. Rozpięty …

3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie.
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie. . . . Ref. Rozpięty …

ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ (nr 130)
WSTĘP: Jezu kochany chcę dziś na nowo – Iść razem z Tobą drogą krzyżową
Chcę z Tobą współczuć, Ciebie pocieszać – Chcę z Tobą cierpieć, z Tobą zmartwychwstać

St. 1: Słucha Pan Jezus sądu Piłata – I sam chce umrzeć za grzechy świata
Jakiś Ty dobry Jezu kochany – że chcesz być dla nas ukrzyżowany (2x)

St. 2: Bierze Pan Jezus krzyż na ramiona – I na tym krzyżu za ludzi skona
Umrzeć na krzyżu Jezu Ci trzeba – By nam otworzyć bramy do nieba (2x)

St. 3: Pan Jezus pada pod ciężkim drzewem – Kaci Go biją i ciągną z gniewem
Za to że cierpisz Jezu tak srodze – Chcę iść za Tobą w krzyżowej drodze (2x)

St. 4: Najświętsza Matka Syna spotkała – Z wielkiego smutku bardzo płakała
Nie płacz Panienko Najświętsza więcej – Kocha Cię każde serce dziecięce (2x)

St. 5: Nieść krzyż pomaga Szymon z Cyreny – Jakby Ci ulżyć Jezu już wiemy
Kiedy pomogę innym w potrzebie – Przyjmij to Jezu jakby dla siebie (2x)

St. 6: Klęka przed Panem i Weronika – Podaje czyste płótno ręcznika
A na nim twarz się odbija święta – Daj niech Twą mękę Jezu pamiętam (2x)

St. 7: Upada Jezus już po raz drugi – Biją Go kaci Piłata sługi
By Cię pocieszyć Jezu kochany – Posłucham starszych, taty i mamy (2x)

St. 8: Święte niewiasty wyszły na drogę – Płaczą że Panu pomóc nie mogą
Już się poprawię, robić źle nie chcę – By Twoje Jezu pocieszyć Serce (2x)

St. 9: Trzeci raz Jezus na drodze pada – Bije Go ciągnie katów gromada
Więc obiecuję Jezu mój Tobie – że innym dzieciom krzywdy nie zrobię (2x)

St. 10: Stoi Pan Jezus odarty z sukni – O jakże cierpi, jak bardzo smutny
Bo to za brzydkie myśli i czyny – Tak bardzo cierpi Jezus niewinny (2x)

St. 11: Godzina śmierci już się przybliża – Kat zły przybija Pana do krzyża
Kiedy tak cierpisz Jezu kochany – Całuję Twoje Najświętsze Rany (2x)

St. 12: Jezus przebite wyciągnął ręce – Umiera za mnie w okropnej męce
Więc gdy do złego chęć mnie ogarnie – Przypomnę sobie Twoje męczarnie (2x)

St. 13: Zdejmują z krzyża Najświętsze Ciało – By na dzień święty już nie wisiało
Dziękuję tobie Jezu kochany – Za Twoją mękę, za Twoje rany (2x)

St. 14: Leży Pan Jezus umarły w grobie – Matka Bolesna płacze w żałobie
Spraw to o Matko Niepokalana – Niech nie zasmucę Jezusa Pana (2x)

RYSUJĘ KRZYŻ (nr 90)
Rysuję krzyż z kropelką krwi – i z jedną dużą łzą.
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są.

Za ten Krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi – Jezu dziękuję Ci.
Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty – Jezu, dziękuję Ci.

SANCTUS (nr 146)
Sanctus, sanctus – sanctus Dominus * Deus Sabaoth, Deus Sabaoth

SANDAŁY (nr 147)
1. Gdy uczniów swych posyłał Pan by nieśli wieść radosną
Żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością

Ref.: Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać
Nie trzeba wam srebra brać o dach nad głową zabiegać

2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata
Bogaci tak nie mając nic bo miłość jest tak bogata

3. Gdy ukończyli dzieło swe w ostatnią podróż ruszyli
Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością śpiewali

SANTO SUBITO (nr 187)
1. Kto chodzi po wodzie, buduje na skale – Szanują go ludzie, kochają górale
Kto modli się stale przynosi nadzieję – Kto walczy wytrwale na końcu się śmieje

Ref: Santo subito – (Santo!) Subito santo – (Santo!)
Święty natychmiast – (święty!) – Santo – nie ma to tamto

2. Kto niebo otwiera dla innych ludzi
Chociaż wcale nie krzyczy ze snu ich budzi.

Ref: Santo subito – (Santo!) Subito santo – (Santo!)
Święty natychmiast – (święty!) – Santo – nie ma to tamto 2x

3. Kto pokój przynosi, kto pogodzi narody
Chociaż lata mijają On ciągle jest młody.

Ref: Santo subito – (Santo!) Subito santo – (Santo!)
Święty natychmiast – (święty!) – Santo – nie ma to tamto 2x

SERCEM KOCHAM JEZUSA (nr 118)
1. Jest jedno imię drogie mi – Najdroższe w świecie tym
Muzyką słodką to Imię brzmi – Wpisane w sercu mym

Ref.: Sercem kocham Jezusa – Sercem kocham Jezusa
Zawsze będę Go kochać – On pierwszy ukochał mnie

2. Miłości dzieje głosi mi – Miłości aż po Krzyż
Osładza wszystkie moje dni – Do nieba wiedzie wzwyż

3. To Jezus mój Zbawiciel Pan – To o Nim śpiewać chcę
On nam zbawienie wszystkim dał – Miłuje także cię

SERCE WIELKIE NAM DAJ (nr 91)
Ref.: Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat
Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem.

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi
Zniszczmy wszystko co budzi Boży gniew
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość – wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie – Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój – W znaku wiary jednocząc cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność – Prawda ludzi wyzwoli niszcząc zło.

SIEJE JE (nr 92)
Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję – Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemię – Trzeba już wstać i pora je siać!

Sieje je, sieje je, sieje je, sieje je, sieje je / 2 x

Niektóre ziarna padną na skały – Niektóre jeszcze wydziobie ptak
Na nowo ziarna miłości i wiary- Trzeba już wstać i pora je siać!

Sieje je, sieje je, sieje je, sieje je, sieje je / 2 x
* * *
A eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto 2 x
* * *
Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję – Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemię – Trzeba już wstać i pora je siać

Sieje je, sieje je, sieje je, sieje je, sieje je / 2 x

A eja eja o ziarno wyda plon / 2 x
* * *
A eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto 2x

SKŁADAMY CI OJCZE (nr 166)
Ref.: Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał:
owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał.

1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój,
Nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. Ref.: Składamy …

2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew,
Byśmy mogli je spożywać ku chwale Twej. Ref.: Składamy …

3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas,
Z krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas. Ref.: Składamy …

SŁUCHAJ MAMO
1. Słuchaj, Mamo, ma kochana, padam dzisiaj na kolana
aby złożyć Tobie dzięki, za twe trudy i Twe męki.
Za twe noce nieprzespane, nad kołyską mą spędzane
gdy tuliłaś dziecię swoje, przy matczynym sercu swym.

Ref. Mamo kochana, nucę Tobie choć w skryciu,
Tyś najdroższa w mym życiu, Tobie miłość chcę nieść.

2. A teraz posłuchaj Ojcze, Który o nas masz swą pieczę,
za Twe trudy, moc miłości, chcemy dochować wierności.
Za Twe ręce spracowane, twarz głęboko pooraną,
za ten pot z Twojego czoła, każdy dziś z radością woła.

Ref. Ojcze kochany, śpiewam Ci hymn wdzięczności,
bezgranicznej miłości, by ci okazać cześć.

STARY ABRAHAM (nr 93)
Abraham nie miał syna i płakał każdej nocy
Że kiedy będzie stary nie będzie miał pomocy
A żona Abrahama na imię miała Sara
Nie mogła mu urodzić bo była już za stara
* * *
I Pan Bóg mu obiecał że dostanie ziemię
Będzie miał tylu synów ile gwiazd na niebie
Abraham Boga słuchał i miał taką wiarę
Że Bóg obdarzył synem to małżeństwo stare
* * *
Kiedy Bóg coś obiecuje – u jee * Zawsze słowa dotrzymuje – u jee / 2x
* * *
A Boża obietnica tak się wypełniła
Że syna Izaaka żona mu urodziła
I morał z tej historii panowie drogie panie
Kto się na Bogu oprze na końcu ZMARTWYCHWSTANIE

Kiedy Bóg coś obiecuje – u jee * Zawsze słowa dotrzymuje – u jee / 4x

SZACHOWNICA (nr 188)
1. Uwielbia Ciebie Panie ziemia Szachownicą pól.
Uwielbia Ciebie Panie cały świat
Tęczą kolorów, szumem borów, Krajobrazem gór.
Jesiennym liściem co na ziemię spadł.

Ref. Pochwalony bądź Panie nasz – Uwielbiony bądź Ojcze nasz. (2x)

2. Szepty sumienia, czas istnienia, Każdy nowy dzień.
Tęsknota, by dogonić szczęścia bieg.
Słowa zbyt małe wobec całej pełni Serca drżeń;
Na wieki sławię Panie Imię Twe.

3. Ku Twojej chwale biegnie stale, Nieustanny czas
I nowe życie ciągle rodzi się.
I choć stworzony, niezmierzony, Pozostaje świat
Całą potęgą sławi Imię Twe.

SZEDŁEM KIEDYŚ INNĄ DROGĄ (nr 189)
1. Szedłem kiedyś inną drogą – czas powoli mijał mi
lecz spotkałem na niej kogoś – kto zachwycił sobą mnie

Ref. Pan powiedział: Ty pójdź za mną – przez zwyczajne szare dni.
Nie bój się, Ja będę z tobą, – niech nie będzie smutno ci.

2. Powołałeś mnie jak Piotra – od zwyczajnych ludzkich spraw,
Trudna będzie moja droga – Lecz nie będę na niej sam

3. Chcę Ci wszystko pozostawić – Twoim wiernym uczniem być
Wszystkich kochać Twą miłością – Panie, proszę – dodaj sił.

SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA (nr 94)
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości
A wszystko inne będzie wam przydane, Alleluja, alleluja
Al-le-lu-ja, al-le-lu-ja /2 x

ŚPIEWAĆ CHCĘ (nr 157)
Ref: Śpiewać chcę, chwalić chcę Imię Twe
Za płynący nieustannie łask Twych zdrój.
Za Twą dobroć wciąż dziękować Tobie chcę
Głosić śpiewem Twoją chwałę Panie mój.

1. Wszystko to co wokół mnie, Czym me oczy cieszą się.
Każdy kwiatek każdy pąk, Wszystko dziełem jest twych rąk.
Tyle dajesz mi dobrego, Nie wiem za co i dlaczego.
W głowie mi pomysłów brak, Jak Ci podziękować, jak.

Może Ci zaśpiewam Panie, Głos mój też jest Twoim darem.

Ref.: Śpiewać chcę…

2. Słońce, które świeci jasno, Gwiazdy, które rano gasną,
Padający z chmury deszcz, Wszystko Twoim dziełem jest.
Twoja hojność nie zna granic, Dajesz mi to wszystko za nic.
Za wspaniałe piękne dni, Jak mam podziękować Ci.

Może Ci zaśpiewam Panie, Głos mój też jest Twoim darem.

Ref.: Śpiewać chcę… 3 x

ŚPIEWAJ PANU NOWĄ PIEŚŃ (nr 95)
Śpiewaj Panu nową pieśń. Chwal, śpiewaj w każdy czas.
Chwal, śpiewaj w każdy czas.

ŚPIEWY NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ (nr 133)
133A.

Hosanna Synowi Dawidowemu – błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie
O Królu Izraelski, Hosanna na wysokości

133B.

Hebrajskie pacholęta, niosąc gałązki oliwne, wyszły naprzeciw Pana,
wołając i mówiąc: Hosanna na wysokości.

1. Pana jest ziemia i co ją napełnia – krąg ziemi i jego mieszkańcy
Albowiem On go na morzach osadził – i utwierdził ponad rzekami
Ref.: Hebrajskie pacholęta

2. Bramy podnieście swe szczyty / i rozstąpcie się prastare podwoje
– aby mógł wkroczyć Król chwały
Któż jest tym Królem chwały – Pan dzielny i potężny w boju
Ref.: Hebrajskie pacholęta

3. Bramy podnieście swe szczyty / i rozstąpcie się prastare podwoje
– aby mógł wkroczyć Król chwały
Któż jest tym Królem chwały – Pan Zastępów, On sam Królem chwały
Ref.: Hebrajskie pacholęta

4. Chwała Ojcu i Synowi – I Duchowi Świętemu
Jak była na początku i teraz i zawsze – i na wieki wieków, Amen.
Ref.: Hebrajskie pacholęta

133C.

Chwała Tobie, cześć i uwielbienie – Chryste Królu i Odkupicielu
Tobie chłopców grono pobożnie śpiewało: Hosanna, hosanna, hosanna

1. Tyś Królem Izraela – i przezacnym potomkiem Dawida
O Królu nasz błogosławiony – który idziesz w imię Pańskie
Ref.: Chwała Tobie

2. Cały poczet niebian – wielbi Cię na wysokości
Wraz z nimi i śmiertelny człowiek – i wszystkie stworzenia
Ref.: Chwała Tobie

3. Lud izraelski wyszedł – naprzeciw Tobie z palmami
My zaś stoimy przed Tobą niosąc Ci w dani – modły, ślubowania i hymny
Ref.: Chwała Tobie

133D.

1. Wjeżdża król nasz Jezus cichy do Jerozolimy.
Hołd mu składa lud pobożny, jego lud rodzimy.

Ref.: Hosanna, Hosanna, Synowi Bożemu.
Hosanna, Hosanna cześć Zbawcy naszemu.

2. Dziatki róże palmy ziele sypią Mu pod nogi
Wdzięczne matki płaszcze ścielą, jedzie Chrystus drogi.
Ref.: Hosanna …

3. Brzmi: „Hosanna! Witaj Zbawco, wnijdź błogosławiony
W imię Pańskie wchodzisz do nas”, brzmi na wszystkie strony
Ref.: Hosanna …

4. Bądźże tedy pochwalony, Boże nasz i Panie
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie
Ref.: Hosanna …

5. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie
Ref.: Hosanna …

ŚWIEĆ GWIAZDECZKO, ŚWIEĆ (nr 96)
1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem – Zaprowadź mnie gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się – Nie mogę spóźnić się

Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć – Do Jezusa prowadź mnie / 2 x

2. Narodził się Bóg zstąpił na ziemię – Narodził się by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie – I nie zostawił mnie

Świeć gwiazdeczko … / 2 x

3. Czekają tam Józef i Maryja – Śpiewają nam, śpiewają „gloria”
To „gloria”, święta historia – Święta historia

Świeć gwiazdeczko … / 2 x

Zaprowadź mnie prosto do Betlejem – Zaprowadź mnie gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się – Nie mogę spóźnić się

Świeć gwiazdeczko … / 4 x

ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS (nr 97)
Święte imię Jezus – Święte imię Jezus
Jest na ustach mych – I w sercu mym 2x
W mocy Ducha uwielbiam Cię
2 x
Nie ma w innym zbawienia – Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia – W nim zbawienie jest 2x

Święte imię Jezus – Święte imię Jezus
Jest na ustach mych – I w sercu mym 2x
W mocy Ducha uwielbiam Cię

Uwielbiam Cię

ŚWIĘTY, ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY (nr 98)
Ref: Taki duży taki mały może świętym być
Taki gruby taki chudy może świętym być
Taki ja i taki ty może świętym być – Taki ja i taki ty może świętym być

1. Święty kocha Boga życia mu nie szkoda /
Kocha bliźniego jak siebie samego / 2x

2. Kto się nawróci ten się nie smuci – Każdy święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona – Każda święta chodzi uśmiechnięta

3. Nic nie potrzebuje zawsze się raduje /
Bo święta załoga kocha tylko Boga / 2x

4. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć /
Są między nami w szkole i w pracy / 2x

TATO (nr 99)
Ref: Nie boję się gdy ciemno jest – Ojciec za rękę prowadzi mnie / 2x

1. Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz
Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno
Prze cały dzień czuwasz nade mną

2. Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
Bardzo Cię kocham i potrzebuję

Nasz Ojciec mieszka w niebie, Kocha mnie i ciebie
On nas kocha mnie – i ciebie

3. Sanki są w zimie, rower jest w lato
Mama to nie jest to samo co tato

TELEFON (nr 190)
1. Zadzwoniłam znów do ciebie – nie odbierasz telefonów
czy ty może jesteś w niebie – no bo nie ma ciebie w domu

Ref. A może tak musiało być rodzimy się by wiecznie żyć
A może tak musiało być
A może tak musiało być rodzimy się by wiecznie żyć
A może tak musiało być rodzimy się by wiecznie żyć

2. Gdzie ty latasz sobie teraz – telefonu nie odbierasz
pewnie latasz sobie w niebie – czasem brakuje mi ciebie

Ref. A może tak musiało być…

TY JESTEŚ MOIM PANEM (nr 100)
1. Jesteś historią mojego życia – O, o, o Pnie mój

Ref. Ty jesteś moim Panem / 3 x
na zawsze jesteś panem mym

2. Jesteś pokojem mojego życia – O, o, o Pnie mój
3. Jesteś radością mojego życia – O, o, o Pnie mój
4. Jesteś miłością mojego życia – O, o, o Pnie mój

TYŚ JAK SKAŁA, TYŚ JAK WZGÓRZE (nr 101)
Tyś jak skała, Tyś ja wzgórze – Panie nasz, Boże nasz
Tyś jak wiatr w swej naturze – Tyś jest Stwórcą wszystkich nas
Światłem swym rozświetlasz drogę – Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródła Twej miłości – Gdzie radośnie płynie czas 3x

Łamdarej, łamdaoo – Łamdarej, łamdaoo (2 x)

UBI CARITAS (nr 102)
Ubi caritas, et amor * Ubi caritas, Deus ibi est

Tam gdzie miłość jest – i dobroć
Tam gdzie miłość jest, Tam mieszka Bóg

UWIELBIAĆ MEGO PANA CHCĘ (nr 148)
Uwielbiać mego Pana chcę – Wyśpiewać Jemu nową pieśń
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej – Tylko Jemu służyć chcę
Alleluja, uwielbiaj duszo ma – Wywyższaj Pana, wywyższaj Go
Alleluja, uwielbiaj duszo ma – On godzien wszelkiej chwały jest

UWIELBIAJCIE PANA (nr 103)
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony
Padnij na kolana przed nim ludu utrudzony
On osuszy twoje łzy – On ratunkiem będzie Ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony
Niepojęty w swej mądrości – Święty, Święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

UWIELBIAM IMIĘ TWOJE (nr 149)
O Panie Jezu chcę wyznać że – ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
chcę Ci dziękować ze wszystkich sił – dajesz mi siebie bym na wieki żył 2x

Uwielbiam imię Twoje Panie – wywyższam Cię i daję Ci hołd
w przedsionku chwały Twej staję – z radością śpiewać Ci pieśń 2x

WADOWICE – MOJE MIASTO (nr 191)
1. W naszych górach jest ojczyzna znamienita.
Stąd pochodzi znany Marcin Wadowita.
Gdzie wśród drzew wdzięcznie śpiewa ptak,
A wśród pól zakwita cudny mak.

Ref.: To są górskie okolice. * To jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy * To jest dom mój ukochany. 2x

2. Okolica ta jest bardzo miła, – Tu urodził się Karol Wojtyła.
Mówcie sobie o tym miejscu, co tam chcecie
Ja nie oddam go za nic w świecie.

Ref.: To są górskie …

WEZWANIA DO MATKI BOŻEJ (nr 163)
163A

Schola: O Matko Boska za nami wstawiaj się
Wszyscy: O Matko Boska za nami wstawiaj się

SCHOLA – WSZYSCY:

1. Jutrzenko zaranna na niebie – O Maryjo błagamy Cię
2. Piękniejsza nad słońce i gwiazdy
3. Śliczniejsza nad cedry Libanu
4. Cudniejsza nad perły i złoto
5. Przez Serce Twe niepokalane

Schola: O Matko Boska za nami wstawiaj się
Wszyscy: O Matko Boska za nami wstawiaj się

163B
Schola: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud
Wszyscy: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud

SCHOLA – WSZYSCY:

1. Panno łask Bożych pełna – Hołd Ci oddaje wierny Twój lud
2. Panno księżno niebieska
3. Panno niepokalana
4. Panno cnót wszelkich kwiecie
5. Panno ucieczko nasza

Schola: O Matko Boska za nami wstawiaj się
Wszyscy: O Matko Boska za nami wstawiaj się

WEŹ MNIE MA RĘCE (nr 123)
Weź mnie, weź mnie na ręce – Mi nie potrzeba nic więcej.
Weź mnie, weź mnie na ręce – Wracaj, wracaj.

Wracaj do domu, przytul mnie, aha – Nie siedź w pracy cały dzień, aha
Na kolana wskoczę Tobie, aha – Już doczekać się nie mogę, aha.

Możesz być nawet mistrzem świata, aha – Tylko do domu szybko wracaj, aha
Wracaj do domu i bądź z nami, aha – Nie siedź w pracy godzinami, aha.

(2 x) Weź mnie, weź mnie na ręce – Mi nie potrzeba nic więcej.
Weź mnie, weź mnie na ręce – Wracaj, wracaj.

Ważna jest w życiu każda chwila, aha – Chodźmy na spacer albo do kina, aha
Wracaj do domu i bądź z nami, aha – Nie siedź w pracy godzinami, aha.

(4 x) Weź mnie, weź mnie na ręce – Mi nie potrzeba nic więcej.
Weź mnie, weź mnie na ręce – Wracaj, wracaj.

(4 x) Wracaj, szybko wracaj, Kto ważniejszy ja czy praca?

WIELBIĆ PANA CHCĘ (nr 104)
Wielbić Pana chcę, Radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest

WIELE JEST SERC (nr 105)
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię,
Wiele jest serc, które czekają wciąż

1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi / 2x

2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi
których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa / 2x

WIELKA RADOŚĆ (nr 106)
1. Wiem, że ktoś, pomimo moich wad – kocha mnie, On kocha cały świat.
On życie dał, by zbawić także mnie – niepojęty w mocy swej.
Uczy mnie, jak się nie poddać złu – pewność mam, że mogę ufać Mu
On karmi mnie w Komunii Ciałem swym – pragnie bym wciąż lepszym był.

Ref.
Wielka radość gości w sercu mym – w nim zamieszkał nasz Pan, Boży Syn.
Wielką łaskę dziś uczynił mi – gdy zapukał do mego serca drzwi.
Wielka radość ogarnęła mnie – domem Bożym jest dziś serce me.
Będę starał się ze wszystkich sił – by dom czysty i wysprzątany był.

2. Wiem, że choć nie mogę widzieć Go
przy mnie jest, mój każdy widzi krok.
Wybaczy mi najcięższy nawet grzech – przyjacielem moim jest.
Mogę Mu powiedzieć wszystko, gdy – modlę się, ociera moje łzy.
To także On, spokojny zsyła sen – On rozprasza smutku cień.

Ref. Wielka radość …

Jak śnieg biały, chcę mieć swoje serce * co dzień, – tak chcę.
Pragnę, by zechciały Twoje ręce * błogosławić i chronić je.

Ref. Wielka radość …

WIEM, PANIE MÓJ (nr 192)
1. Tak jakoś dziwnie jest na świecie, – czasami nie wiem, gdzie jest sens.
Ktoś pytał mnie, czy wiem co znaczy nadzieja, – czy taki wyraz jeszcze jest.

Ref.: Wiem Panie mój, że bardzo kochasz mnie,
Ja chcę być Twój i grać Tobie reage. (2x}

2. Też w życiu różne mam marzenia, – tak chciałbym jakieś szczęście mieć.
Ludzie o sobie myślą wciąż do znudzenia, – ja chciałbym z Tobą czegoś chcieć.

3. Pozwól mi Panie tak uwierzyć, – że będzie w sercu wiecznie maj.
Pozwól mi życie swoje tak mocno przeżyć, – że kiedyś tam już tylko raj.

WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI (nr 107)
Wspaniały dawco miłości – Składamy na Twoim stole
Wszystko co mamy, wszystko co mamy
Choć i tak to od wieków jest Twoje

WSTANĘ I PÓJDĘ (nr 159)
Ref. Wstanę i pójdę do mojego Ojca.

1. Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją,
Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu.
Na nędzę moją i na trud mój popatrz
i racz odpuścić wszystkie moje grzechy.

Ref. Wstanę i pójdę do mojego Ojca.

2. Nie wstrzymuj względem mnie Twoich zmiłowań,
Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą.
Zmiłuj się, Boże, w miłosierdziu swoim
w wielkiej litości zgładź nieprawość moją.

Ref. Wstanę i pójdę do mojego Ojca.

3. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją
usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia,
usta me będą głosić Twoją chwałę.

Ref. Wstanę i pójdę do mojego Ojca.

WY JESTEŚCIE NA ZIEMI ŚWIATŁEM MYM (nr 108)
1. Wy jesteście na ziemi światłem mym (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was – i chwalili Ojca, który w niebie jest.

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas – I chwalili Ojca, który w niebie jest.

3. Matko pomóż na ziemi światłem być (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas – I chwalili Ojca, który w niebie jest.

W ŻŁOBIE LEŻY (nr 109)
1. W żłobie leży któż pobieży kolędować Małemu
Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu

Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie /
jako Panu naszemu / 2x

2. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy
A tak Tego Maleńkiego nie wszyscy zobaczymy
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony /
Więc Go dziś ucieszymy / 2x

ZAPADA ZMROK (nr 110)
1. Zapada zmrok już świat ukołysany – znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak
Panience swej piosenkę na dobranoc – zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną – opieka Twa rozproszy nocy mrok
uśpionym wsiom ukołysanym miastom – Maryjo daj szczęśliwą dobrą noc.

3. A ludzkim snom błogosław dłonią jasną – i oddal od nich cień codziennych trosk
i tym co znów nie będą mogli zasnąć – Maryjo daj szczęśliwą dobrą noc.

4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym – na czas bez senny siłę daj i moc
i tym co dzisiaj zasną raz ostatni – Maryjo daj szczęśliwą dobrą noc.

5. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie – bo On swą ufność złożył w ręce Twe
i Jemu też tam hen na Watykanie – Panienko daj szczęśliwą dobrą noc.

6. Zasypia świat piosenką kołysany – odpłynął dzień by jutro wrócić znów
uśmiecham się do Ciebie na dobranoc – Piastunko moich najpiękniejszych snów

ZAUFAJ (nr 111)
1. Jak się nie bać powiedz jak – Kiedy w strachu żyje świat – Zaufaj Panu już dziś
Jak uwierzyć powiedz mi – Kiedy już nie wierzę w nic – Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać powiedz jak – Kiedy rani mnie mój brat – Zaufaj Panu już dziś
Jak być dobrym powiedz mi – Kiedy świat jest taki zły – Zaufaj Panu już dziś

Ref. Zaufaj Panu już dziś – Zaufaj Panu już dziś (2x)

2. Jak mam walczyć powiedz jak – Kiedy silnej woli brak – Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech – Kiedy pokus tyle jest – Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć powiedz mi – Kiedy płyną gorzkie łzy – Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść – Kiedy siebie mam już dość – Zaufaj Panu już dziś

Ref. Zaufaj Panu już dziś – Zaufaj Panu już dziś (2x)

3. Jak nie zbłądzić powiedz mi – Kiedy nie wiem dokąd iść – Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć – Kiedy wszystko wali się – Zaufaj Panu już dziś

Ref. Zaufaj Panu już dziś – Zaufaj Panu już dziś (2x)

ZBUDUJ, OJCZE NASZ (nr 193)
Zbuduj Ojcze Nasz nowe Jeruzalem – Zbuduj Ojcze Nasz nowe Jeruzalem
Zwołaj Panie narody swe, – Niechaj w jedno połączą się,
Zbuduj nowe Jeruzalem, – Nowe Jeruzalem.

ZMARTWYCHWSTAŁ JEZUS NASZ PAN (nr 112)
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan / 4x
On żyje (On żyje) – On żyje (On żyje)
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan

Vive Jesus, El Senor / 4 x
El vive (El vive), El vive (El vive)
Vive Jesus, El Senor

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ (nr 132)
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!

Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!

Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan – moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

ZMIERZCH (nr 161)
1. W polu u drogi rozstajnej, – Przy rozwalonym wpół płocie
Stoi krzyż prosty zwyczajny, – Taki jaki stał na Golgocie
Stoi krzyż prosty zwyczajny, – Taki jaki stał na Golgocie
* * *

Z rozpostartymi ramiony, – Przemawia niemą rozpaczą
Czarne obsiadły go wrony, – Strząsają pióra i kraczą
Czarne obsiadły go wrony, – Strząsają pióra i kraczą

Ref: Krzyżu, krzyżu obejmij mnie, – krzyżu, krzyżu ukocham cię
Krzyżu, krzyżu obejmij mnie, – krzyżu, krzyżu …
* * *

2. Górą kłąb niskich chmur płynie, – sinym żałobnym łachmanem
Co dzień o zmierzchu godzinie – stoję tam z Maria i Janem
Co dzień o zmierzchu godzinie – stoję tam z Maria i Janem

Ref: Krzyżu, krzyżu obejmij mnie, – krzyżu, krzyżu ukocham cię
Krzyżu, krzyżu obejmij mnie, – krzyżu, krzyżu …
* * *
Ref: Krzyżu, krzyżu obejmij mnie, – krzyżu, krzyżu ukocham cię
Krzyżu, krzyżu obejmij mnie, – krzyżu, krzyżu …

ZNAK POKOJU (nr 194)
1. Ten szczególny dzień się budzi, – niosąc ciepło w każdą sień,
to dobroci dzień dla ludzi, – tylko jeden w całym roku taki dzień.

Zmierzchem błyśnie nam promienna, – gasząc w sercach naszych złość,
i nadejdzie noc pojednań, – tylko jedna w całym roku taka noc.

Ref: Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,
przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak.

2. Potem przyjdą dni powszednie, – braknie nagle ciepłych słów,
najjaśniejsza gwiazda zblednie – i niepokój, jak co roku, wróci znów.
Niejeden świt powróci zwątpień mgłą,
brzemieniem spraw i trosk.
Powróci twarzy mars na powitanie dnia,
znów milczenie serc regułą będzie nam.

Ref: Choć tyle żalu …

ZNOWU CIĘ SPOTYKAM (nr 195)
1. Moje małe siły, dawno się skończyły
Schody za wysokie, wody za głębokie
Przed sobą mam drogę, dalej iść nie mogę
Wiatr księgę zamyka, nie odchodź nie znikaj

Ref. Księga się zamyka, znowu cię spotykam
stoisz w oknie w niebie, znowu widzę ciebie

2. Ty szukałeś nas bardzo długi czas
teraz szukam ciebie w twoim oknie w niebie
Skąd ty siłę brałeś kiedy tak cierpiałeś
Co powiedzieć chciałeś kiedy w oknie stałeś (melodia…)

Ref. Księga się zamyka, znowu cię spotykam
stoisz w oknie w niebie, znowu widzę ciebie

3. Amen – powiedziałeś drogę pokonałeś
Wicher z nieba wieje – znowu mam nadzieję

Ref. Księga się zamyka, znowu cię spotykam
stoisz w oknie w niebie, znowu widzę ciebie 2x

ZOBACZCIE JAKĄ MIŁOŚCIĄ (nr 113)
1. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec
Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja / 2 x

2. On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy
Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja / 2 x

3. Wierzymy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni
Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja / 2 x

4. A każdy, kto ma w Nim nadzieję, podobnie jak On jest święty
Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja / 2 x

ZOBACZCIE JAK WIELKĄ MIŁOŚĆ (nr 114)
Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec – ofiarował nam,
Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec – ofiarował nam.
Byśmy dziećmi Boga mogli być – Byśmy dziećmi Boga mogli być.

Z TOBĄ CIEMNOŚĆ NIE BĘDZIE CIEMNA (nr 115)
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna – wokół mnie,
A noc tak jak dzień zajaśnieje.

ŻYCZYMY, ŻYCZYMY (nr 124)
1. Wszystkiego dobrego – Życzymy, życzymy.
I zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa Przez ręce Maryi
I zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa Przez ręce Maryi

2. Przez ręce Maryi – I za Jej przyczyną
Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski Na Ciebie popłyną
Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski Na Ciebie popłyną

Komentowanie jest wyłączone