Śpiewnik z rekolekcji 2010

 Chodziłeś Panie
1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi
Jak chleb powszedni dawałeś

I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni
Bo one dają wciąż tak jak dawały
Więc w swoje ręce weź mnie o Panie
Jak dar bo Twój jestem cały

Ref.: Daję Ci serce moje Panie – Daję Ci silne ręce moje
Dodawaj sił im nieustannie – By udźwignęły świat – ku Tobie
Daję Ci serce moje Panie – Daję Ci silne ręce moje
Dodawaj sił im nieustannie – By udźwignęły świat

2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi
Jak chleb powszedni dawałeś

O Panie naucz człowieka tej sztuki
By sercem patrzył miłował i bronił
Bo Ty do świata wyciągasz ramiona
I miłość podajesz na dłoni

2. Dziękuję Ci
DziękujęCi – za to życie, które dałeś mi
Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni
Hojny jesteś tak – stworzyłeś dla nas ten piękny świat
I wszystko oddałeś nam – Podziękować Tobie Boże chcę
Za to wszystko co mam

3. Gadu gadu
1. Warto znów przypomnieć * jeszcze raz od nowa
Jak ważne są dla ludzi * wypowiedziane słowa
Słowem można zranić; w brzuchu dziurę wiercić
Albo uratować człowieka od śmierci

Ref.: To nie mowa trawa to nie głupia mowa
my tu gadu gadu bardzo ważne słowa
To nie mowa trawa to nie głupia mowa
my tu gadu gadu bardzo ważne słowa – bardzo ważne słowa

2. Słowa mogą burzyć – tak jak plotkowanie
albo odbudować – czyjeś zaufanie

Ref.: To nie mowa trawa …

3. Słowem można zranić * kto mówi niech uważa
czy może przypadkiem * kogoś nie obraża

Ref.: To nie mowa trawa … (bardzo – ważne – słowa!)

4. Imię Pana chwalimy wciąż
Imię Pana chwalimy wciąż – Imię Pana chwalimy wciąż
Imię Pana chwalimy wciąż – Najwyższy On,
Imię Pana chwalimy wciąż – Imię Pana chwalimy wciąż
Imię Pana chwalimy wciąż – Najwyższy On,

Bo imię Pana jest mocną twierdzą,
Z radością biegniemy, by chwalić Go.
Bo imię Pana jest mocną twierdzą,
Z radością biegniemy, by chwalić Go.

5. Idzie nasza karawana
Idzie nasza karawana – Przez góry lasy do Pana
Idzie nasza karawana – Prowadzi ją sam Bóg

6. Jeśli radość
1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć (Jeśli radość)
radość, która wiecznie ma trwać (Jeśli radość)
 

Ref.: Przed tron Boga przyjdź – i głoś Jego chwałę (2x)

i moc, – głoś chwałę i moc, – głoś chwałę i moc.

2. Jeśli pokój…
3. Jeśli miłość…
4. Jeśli szczęście…

7. Jezus Chrystus to panów Pan
Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król.
Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król.
Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król.
Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król.
Jedyny Pan, Władca narodów, jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to panów Pan.
Jezus to panów Pan!

8. Mój Mistrzu
1. On szedł w spiekocie dnia i szarym pyle dróg
A idąc uczył kochać i przebaczać.
On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg,
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

Refren:
Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty,
Mój Mistrzu, poniosę wszystko jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy.
Bo wiedział co to kochać i przebaczać.
I późną nocą On do Nikodema rzekł,
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.

3. Idziemy w skwarze dnia i szarym pyle dróg,
A On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg!
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

9. Panie mój przychodzę dziś
Panie mój przychodzę dziś, – serce me skruszone przyjm.
Skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż, – miłość mą wyznaję Ci.
Uwielbiam Ciebie w Duchu, – uwielbiam w prawdzie Cię.
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

10. Pójdźmy do Jego bram
Pójdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
– u Jego tronu oddajmy cześć.
Pójdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
– radosną Panu śpiewajmy pieśń.

Ref.: Rozraduj się w Nim, – twym Stworzycielu.
Rozraduj się w Nim, – Światłości twej.
Rozraduj się w Nim, – twym Zbawicielu.
Rozraduj się w Nim, – I wywyższać Go chciej.

11. Tak to tak – nie to nie

Ref. :Tak to tak – Nie to nie * Dobro jest dobre – a zło jest złe
Tak to tak – Nie to nie * Dobro jest dobre – a zło jest złe

1. Uwaga na muchomory dla ludzi trujące
Lepiej już policzyć kropki na biedronce
Uwaga na muchomory dla ludzi trujące
Lepiej już policzyć kropki na biedronce

Ref.: Tak to tak …

2. Uwaga na zęby jadowitego węża
Lepiej mówić prawdę ona zawsze zwycięża
Uwaga na zęby jadowitego węża
Lepiej mówić prawdę ona zawsze zwycięża
Ref. Tak to tak …

12. Święta Maryjo Królowo
Święta Maryjo Królowo – naszych codziennych spraw
prowadź nas jasną drogą, – prowadź nas jasną drogą,
aż do niebieskich bram.

13. To mój Pan
To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem
To mój Pan, wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.

14. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie
Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie,
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień,
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,
Duchu Święty … Wzywam … [od początku]
(Duchu Święty przyjdź!) [na koniec]

Komentowanie jest wyłączone