Serafitki w Tarnowie

Do Tarnowa Siostry przybyły w 1943 r. i wówczas został erygowany dom przy ul. Ochronek 11, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Na przestrzeni tych 55 lat pobytu w Tarnowie Siostry starając się być wierne głównemu celowi i charyzmatowi zgromadzenia podejmowały różne prace. Prowadziły bursę dla dziewcząt, pracowały w szpitalu jako pielęgniarki, jak również opiekowały się chorymi w domach prywatnych. Wspomnieć tu trzeba dobrze znaną s. Limę, niestrudzenie niosącą pomoc i otuchę ludziom cierpiącym.

siostry_serafitki_10Od wielu lat w domu zakonnym przy ul. Ochronek siostry prowadzą Przedszkole dla dzieci. Początkowo uczęszczały do niego dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Po rozbudowie przedszkola (rok 2003-2005) została jeszcze utworzona „zerówka”. O potrzebie tego dzieła w tutejszym środowisku świadczy fakt, że pomimo rozbudowy przedszkola liczba chętnych ubiegających się o przyjęcie, przewyższa ilość miejsc dostępnych w przedszkolu.

siostry_serafitki_7siostry_serafitki_9Nie jest to jednak jedyne dzieło, które od 50 lat prowadzą Siostry Serafitki w Tarnowie. Oprócz pracy z dziećmi Siostry niosą pomoc, najuboższym i opuszczonym, pracując w kuchni dla biednych przy Klasztorze 00. Bernardynów.  Codziennie wydane jest tu około 200 gorących posiłków. Dla wielu ludzi jest to jedyne pożywienie w ciągu całego dnia. Z okazji świąt i na różne okoliczności organizowane są też inne formy pomocy.

Komentowanie jest wyłączone