Z historii grupy parafialnej

Gdy tylko zaistniały możliwości prawne, ówczesny proboszcz ks. prałat Stefan Dobrzański przystąpił do powołania Parafialnego Oddziału Caritas. Pierwsze zebranie odbyło się w niedzielę 18 marca 1990 r. Przybyły na nie 24 osoby spośród których wyłoniono 4-ro osobowy zarząd składający się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika. Teren parafii został podzielony na 8 rejonów. Każdy rejon miał opiekuna odpowiedzialnego za rozeznawanie potrzeb na danym terenie. Opiekunowi rejonu pomagało kilku członków Oddziału.

Ksiądz Stefan Dobrzański był Opiekunem POC do 1992 r. W tym bowiem roku opiekę nad Oddziałem przejął ks. prałat Stanisław Mlyczyński – nowo mianowany proboszcz parafii NSPJ. W następnym roku proboszcz przekazał opiekę nad Oddziałem Caritas wikariuszowi – ks. Józefowi Jasiurkowskiemu. Działalność parafialnej Caritas skupiała się na udzielaniu pomocy w różnej formie naszym parafianom. Do południa w soboty pełnione były dyżury w biurze Caritas podczas których wydawano żywność i odzież, przyjmowano rozmaite dary od ofiarodawców oraz zgłoszenia od osób potrzebujących.

Księdzu Jasiurkowskiemu udało się zorganizować grupę młodzieży szkolnej, która z dużym zaangażowaniem włączyła się w pracę Caritas. Grupa liczyła 25 osób. Młodzi pomocnicy odwiedzali starsze osoby, robili zakupy, pomagali w sprzątaniu itp.Przed Bożym Narodzeniem przygotowywali stroiki i wraz z paczkami świątecznymi zanosili do domów składając życzenia. Z innych inicjatyw charytatywnych należy wspomnieć przeprowadzanie zbiórek pieniężnych na ofiary wojen i wielkich kataklizmów oraz akcję dożywiania dzieci z ubogich rodzin fundując im obiady w szkole. Przeprowadzano także zbiórki żywności, środków czystości i odzieży dla powodzian i dla naszych rodaków mieszkających na Ukrainie.

Obok opieki i pomocy materialnej POC świadczył także pomoc duchową pomagając chorym uczestniczyć w rekolekcjach zamkniętych i parafialnych oraz w odpuście. U obłożnie chorych i nie wychodzących z domu ks. Jasiurkowski odprawiał Mszę św., w której uczestniczyli bliscy i zaproszeni członkowie Caritas.

Kolejnymi Opiekunami Caritas mianowanymi przez proboszcza byli następujący księża wikariusze: ks. Tadeusz Wiszniewski, ks. Leszek Pach, ks. Marian Kujda, ks. Wiesław Czaja, ks. Kazimierz Stempniowski.

Komentowanie jest wyłączone