Historia DSM

Zaczęło się w Tarnowie ponad 25 lat temu. W kręgu osób współpracujących z ówczesnym diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży, które spotykały się, aby przygotować programy i pomoce formacyjne dla ówczesnych młodzieżowych grup apostolskich, powracała wciąż myśl o potrzebie objęcia głębszą formacją także dziewcząt ze szkół podstawowych, które nie miały dotąd – w odróżnieniu od chłopców należących do zespołów ministranckich – takich możliwości.
A przemawiały za tym ważne racje religijne i pedagogiczne. Stwierdzano zgodnie, że dla harmonijnego rozwoju osobowości udzkiej i chrześcijańskiej trzeba dziewczętom nie tylko dawać więcej wiadomości, ale i zapewnić głębsze przeżycia religijne w ramach zajęć poza katechizacją w małych grupach. Uznano też, że nie wolno z tym czekać do wieku młodzieńczego, ale należy zaczynać o wiele wcześniej – już po Pierwszej Komunii, kiedy dzieci są szczególnie chłonne i otwarte na takie.
Było to zadanie trudne, ale bardzo pilne i ważne dla umocnienia polskiej rodziny i wiary w naszych parafiach. Panowało od początku przeświadczenie, że wychowanie apostolskie dziewcząt powinno być wychowaniem maryjnym, że Matce Bożej trzeba to dzieło oddać w ręce, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów.
Powoli kształtowała się koncepcja i program formacji, powstawały ramy organizacyjne. Sprawę tworzenia grup dziewczęcych postanowiono oddać w pierwszym rzędzie siostrom zakonnym, ale od początku angażowano do tego dzieła także matki i inne kobiety, zwłaszcza z przygotowaniem pedagogicznym. Starano się powierzać niektóre zadania formacyjne i apostolskie także starszym dziewczętom, pełniącym w grupach rolę przewodniczek. Oczywiście praca ta miała być integralną częścią duszpasterstwa parafialnego pod troskliwą opieką księdza proboszcza i przy współpracy księży wikariuszy.
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaczęło organizować systematyczne szkolenia i kursy formacyjne dla kadry prowadzącej, a także turnusy „Wakacji z Bogiem” dla starszych członkiń DSM. Początkowo rozsyłano do parafii biuletyny zawierające luźne materiały pomocnicze. Od 1982 r. zaczęły ukazywać się zeszyty prezentujące koncepcję, wskazówki metodyczne i konspekty spotkań tygodniowych.
Znalazły się chętne siostry, dziewczęta, panie. Popierali to nowe dzieło księża. A Matce Bożej zapewne przypadła do Serca Dziewczęca Służba Maryjna, gdyż liczba członkiń ustawicznie rosła. Zorganizowana w maju 1982 r. pierwsza Pielgrzymka DSM do Tuchowa zgromadziła około pięciuset uczestniczek. Była niecodzienną prezentacją biało-niebieskich strojów, radosnych piosenek i recytacji. Przybyły grupy ze wszystkich stron diecezji, niektóre pieszo.
Tak się zaczęło… Odtąd nieprzerwanie w każdym roku, w maju lub czerwcu, odbywają się przygotowywane przez kilka miesięcy w parafiach spotkania pielgrzymkowe, będące podsumowaniem całorocznej pracy.
Już po kilku latach grupy DSM – szczególnie za sprawą Sióstr Służebniczek Starowiejskich i Dębickich – przekroczyły granice diecezji i są dziś znane w wielu, szczególnie sąsiednich diecezjach.
Najważniejsze treści programowe zawarte są w czterech ideach przewodnich, którym nadano formę dwuczłonową. Pierwszy zawiera określoną treść teologiczną, Bożą prawdę i wezwanie, a drugi treść egzystencjalną, wskazującą miejsce, gdzie tę prawdę możemy poznać i realizować wezwanie w niej zawarte.
I. Maryja – rodzina i dom
II. Serce Jezusa – miłość, wynagrodzenie i duch ofiary
III. Wspólnota Kościoła Chrystusowego – liturgia i misje
IV. Świat stworzony i odkupiony – radość dzieci Bożych w pracy i zabawie
Założenia te można ująć syntetycznie w jednym zdaniu, które może być przyjęte jako zasadnicze zadanie dla każdego chrześcijanina: „Maryja prowadzi nas do żyjącego w Kościele Chrystusa, z którym zdążamy do radości nieba”.

Na podstawie: „Dziewczęca Służba Maryjna”, red. Ks. Zygmunt Bochenek, S. Salezja Kardas

Kronika Dziewczęcej Służby Maryjnej istniejącej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie opisuje działalność tej grupy od roku 1986 aż do dziś. Na początku kroniki znajduje się zapis tej treści:
kron_01Grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej powstała w naszej parafii w 1984 r. Pierwszą opiekunką była s. Bronisława. Po wyjeździe s. Bronisławy na inną placówkę, naszą opiekunką została s. Janina. Ponieważ nasza grupa z każdym rokiem powiększa się, dlatego w tej pracy pomagają siostrze 3 animatorki i 2 animatorów tj: Danuta Hebda, Celina Zając, Monika Sady, Leszek Ciurej, Piotr Gąsior. Spotkania odbywają się 3 razy w miesiącu. Każde spotkanie rozpoczynamy krótką modlitwą, po której następuje półgodzinna nauka śpiewu.
Ze śpiewem i swoim animatorem rozchodzimy się do pracy w grupach, przerabiając kolejny temat z zeszytów DSM lub temat okolicznościowy. Po pracy w grupach spotykamy się jeszcze raz na podsumowaniu i podjęciu nowych postanowień„.

W ciągu wielu lat systematycznej pracy grupy do DSM należało wiele dziewcząt. Wymownym tego znakiem jest np. notatka w kronice z dnia 8 XII 1989 r. informująca, że do DSM przyjęte zostały w tym dniu 82 dziewczęta.
Kształtowanie właściwych postaw w życiu dziewcząt i praca apostolska o szczególnym charakterze maryjnym realizowane na spotkaniach grup, miały oddziaływać na dom rodzinny i dalsze środowisko oraz być sposobem przeciwstawiania się powodzi zła i zagrożenia dziecięcych dusz ze strony współczesnego pogaństwa. To również zapobieganie moralnej swobodzie obyczajowej, a uczenie ukochania domu i życia rodzinnego, poświęcenia dla innych, szlachetności, prawdziwej radości i ewangelicznych zasad życia.

Opiekunowie Grupy na przestrzeni lat
1984-1986: S. Bronisława
1986-1988: S. Janina
1988-1991: S. Krystyna Rusin (współpracuje Ks. Paweł Fałowski i Ks. Benedykt Szlęzak)
1991-1993: Ks. Paweł Fałowski, S. Dorota
1993-1995: Ks. Jan Gniewek, S. Janina
1995-1996: Ks. Adam Wyrwa, S. Helena Książek
1996-2001: Ks. Marian Kujda, S. Helena Książek
2001-2003: Ks. Grzegorz Trojan, S. Zofia
2003-2005: Ks. Wojciech Sroka, S. Ewa Chrzanowska
2005-2010: Ks. Wojciech Sroka
od 2011: Ks. Piotr Jaworski
od pazdziernika 2012 : Ks. mgr lic. Piotr Głód                                                                               

od września 2013: Ks. mgr lic. Adam Bezak 

od września 2015: Ks. mgr Tomasz Kozioł

od września 2016: Ks. Szczepan Depowski

 

tablo2Grupa DSM wraz z opiekunami.

W ciągu ostatnich lat na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie znacznie zmniejszyła się liczba rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Z tego powodu parafialne grupy dziecięce nie są teraz tak liczne, jak w latach opisywanych wyżej.
Obecnie grupa DSM to:
2 Przewodniczki: Kasia i Ola
30 dziewcząt przyjętych w latach 2005-2010

grupa_200708. 12. 2007 r. – Grupa DSM w dniu przyjęcia nowych dziewcząt

grupa_200814. 03. 2009 r. – Grupa DSM w dniu przyjęcia nowych dziewcząt

grupa_200908. 12. 2009 r. – Grupa DSM, oczywiście nie cała, w dniu przyjęcia nowych dziewcząt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGrupa dziewcząt przyjętych do DSM dnia 08.12.2010 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA08. 12. 2011 r. – Grupa DSM w dniu przyjęcia nowych dziewcząt

 

Komentowanie jest wyłączone