O grupie DSM

Obecnie grupą, która liczy 35 dziewcząt opiekuje się Ks. Łukasz Kaźmirek, a rolę przewodniczek pełnią Kasia i Ola.

W tej wspólnocie dziewczęta pragną lepiej poznawać życie Maryi i od Niej uczyć się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego, co trudne oraz przyjaźni z Jezusem.

Niebieskie pelerynki dziewcząt z DSM dostrzec można podczas nabożeństw poświęconych Matce Bożej, np. roraty, nabożeństwo majowe czy różańcowe, jak też w czasie Triduum Paschalnego, kiedy dziewczęta czuwają przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa. Udział grupy DSM w liturgii to także noszenie symboli religijnych podczas procesji (rezurekcja wielkanocna, uroczystość i oktawa Bożego Ciała, odpust parafialny w uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa).

Dziewczęta z DSM powierzają każdy dzień swojego życia Matce Bożej odmawiając przy pacierzu porannym modlitwę:

O Pani Moja, o Matko Moja, cała się Tobie oddaję,
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż
jako dziecka i własności Twojej. Amen.

 

Komentowanie jest wyłączone