Wezwani do służby

Cechą charakterystyczną Odnowy w Duchu Świętym jest otwartość na dary i charyzmaty, jakimi Bóg pragnie nas obdarzyć dla budowania Ciała Chrystusa.

Jesteśmy obdarowani przez Pana darami, aby służyć Bogu poprzez służbę bliźniemu, wspólnocie, Kościołowi (por. 1 Kor 12,4-14).

Posługiwanie otrzymanymi darami jest bardziej owocne, kiedy podejmowane jest przez poszczególne osoby nie tyle indywidualnie, ale wraz z innymi, tworząc tzw. diakonie. Są to grupy osób, które chcą odpowiedzieć na Boże wezwanie poprzez posługę tymi talentami, darami i charyzmatami, którymi On nas obdarzył.

W chwili obecnej posługę w naszej Grupie podejmują diakonie:

Diakonia Adoracji Najświętszego Sakramentu

Jest sercem naszej wspólnoty. Bracia i siostry tworzący tę grupę cechują się głębokim umiłowaniem Eucharystii i adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Diakonia ta jest miejscem regeneracji sił duchowych poszczególnych jej członków.

Dniem adoracji szczególnie wybranym dla Grupy Odnowy jest każdy wtorek: godz. 8.30 do 17.30 Kaplica Wieczystej Adoracji.

Diakonia muzyczna

Darem pięknego głosu lub umiejętności gry na jakimś instrumencie muzycznym, nie tylko wychwalają Pana, ale też pomagają nam modlić się, śpiewać, na chwałę Boga!

Dbają o oprawę muzyczną liturgii i spotkań modlitewnych.

Według przesłania św. Augustyna „Kto kocha, ten śpiewa”. Muzyka jest szczególnym sposobem wyrażenia miłości człowieka do Boga. Dlatego muzyka zawsze miała swoje szczególne miejsce w kulcie Starego i Nowego Testamentu.

Diakonia ewangelizacji i modlitwy wstawienniczej

Diakonia ewangelizacji organizuje i prowadzi Seminaria Odnowy w Duchu Świętym, Msze święte z modlitwą o uzdrowienie oraz podejmuje inne zadania w porozumieniu z Księdzem moderatorem.

Osoby z tej Grupy służą również modlitwą wstawienniczą w indywidualnych prośbach do Boga. Jeśli pragniemy aby ktoś pomodlił się za nami możemy poprosić o modlitwę po spotkaniu poniedziałkowym lub umówić się na 3-ci czwartek: po Mszy św. wieczornej (indywidualna modlitwa nad osobami).

Diakonia Modlitwy Osłonowej

Wspiera modlitwą posługi, diakonie i inicjatywy podejmowane we wspólnocie, parafii i kościele. Modlitwa osłonowa to modlitwa w której prosimy Boga o dobry przebieg jakiegoś dzieła.

Forma modlitwy jest dowolna – może to być Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, ofiarowanie w danej intencji mszy św., komunii św., adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa spontaniczna do Pana Jezusa o to by ochronił Swoją Przenajdroższą Krwią konkretne osoby za które się wstawiamy, ich najbliższych, domy, pracę, posługę, którą pełnią w Kościele.

Diakonia Gospodarcza

Członkowie diakonii podejmują posługę dotyczącą prac gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Grupy. Do głównych zadań jej członków należy zabezpieczenie sprawnego działania wszelkich urządzeń i bieżącego zaopatrzenia magazynu w drobne artykuły spożywcze, naczynia, oraz w środki czystości, a także koordynacja spraw porządkowych – zwłaszcza podczas Seminarium, agapy, spotkań opłatkowych, spotkań Diecezjalnej szkoły modlitwy Wstawienniczej i innych.

******************************************************************************

Łk 4,38-44

Powołanie do służby.

Działalność Jezusa odbywa się pomiędzy synagogą, domem i nocnymi spotkaniami z Ojcem na modlitwie. W ten sposób ukazuje nam istotę naszego powołania: zjednoczenie z Bogiem po to, by służyć ludziom tym darem, który każdy z nas otrzymał. I dlatego, gdy wspólnota rodzącego się Kościoła wstawia się za teściową Piotra, Jezus uzdrawia ją, uzdalniając ją do służby. Takie jest nasze zadanie: iść i głosić całym naszym życiem, kim jest Jezus i co dla mnie uczynił. To jest nasza służba królestwu Bożemu, którą może realizować każdy chrześcijanin niezależnie od szczególnego powołania.

(Słowo na każdy dzień, Ewangelia 2011, środa 31 sierpień 2011, str. 296. Święty Paweł)

Komentowanie jest wyłączone