Z historii grupy parafialnej

Duch Święty powołuje Grupę Modlitewną przy parafii NSPJ.

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym powstała w 1997 roku. Niektórzy członkowie grupy przebyli pierwszą formację w ruchu „Światło-Życie”. Pierwszym liderem została siostra Julia. Na opiekuna i moderatora został powołany ks. Marian Zapiór.

Co roku organizowano seminaria Odnowy w Duchu Świętym, dla chętnych, ze wszystkich parafii Tarnowa i okolic, co przyczyniło się do powiększania grupy oraz do rozszerzania Ruchu. Organizowane przez wspólnotę, w ostatni czwartek miesiąca uroczyste nabożeństwo, połączone z Eucharystią, adoracją i modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, gromadziła liczną grupę wiernych.

W latach 1997-1998, kilka osób uczestniczyło w zorganizowanej dla całej diecezji „szkole animatora”, dzięki czemu zwiększyła się liczba animatorów, którzy mogli posługiwać w czasie seminariów.

Jesienią 1997 r., nowym liderem grupy został brat Stanisław. W tym roku powołane zostały diakonie: modlitwy wstawienniczej, modlitwy wynagradzającej, zwiększyła swą liczbę diakonia muzyczna. W dalszym ciągu pracowała diakonia ewangelizacyjna, która już wcześniej prowadziła posługiwanie w zakładzie karnym.

Bardzo liczny był udział braci i sióstr w corocznych ogólnopolskich czuwaniach ma Jasnej Górze, oraz w spotkaniach jedności, które odbywały się w Tarnowie, Dębicy, Limanowej, Nowym Sączu. Święto zesłania Ducha Świętego, członkowie grup Odnowy w Duchu Świętym, witali nocnym czuwaniem, połączonym z uwielbieniem Boga i Eucharystią w kościele Bł. Karoliny lub w kościele Św. Józefa.

Pod koniec 1997 r., rozpoczęto starania o utworzenie ściślejszej wspólnoty, dla głoszenia Dobrej Nowiny. Opracowano treść „Przymierza”, które zostało zatwierdzone przez proboszcza parafii w dniu 21 maja 1998 r. Utworzono wspólnotę „Marana Tha”, pod patronatem Chrystusa Króla. Ustalono, iż nowi członkowie przyjmowani będą po półrocznym stażu w grupie, dwa razy do roku; na Święto Wniebowstąpienia Pańskiego i Uroczystość Chrystusa Króla.

Wspólnota podejmuje obok zadań zawartych w „Przymierzu”, modlitwę wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, oraz modlitwę wzajemną za członków wspólnoty. Każdy członek zobowiązuje się do godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem w każdy tydzień.

W roku 2001 Grupa Modlitewna liczy około 60 osób, w tym do wspólnoty „Marana Tha” należy 19 osób. Moderatorem grupy jest nadal ks. Marian Zapiór. Lider grupy to brat Piotr D., wybrany pod koniec 1999 roku. Zastępcy lidera to: siostra Maria P, brat Stanisław M. Pracują następujące diakonie: modlitwy wstawienniczej, ewangelizacyjna, muzyczna, oraz małe grupy, męska i żeńska, które stawiają sobie za cel, formacje swoich członków w oparciu o Słowo Boże.

W czerwcu 2002 r. z żalem, ale i gorącą modlitwą, wspólnota żegna moderatora ks. Mariana Zapióra, który decyzją biskupa, został powołany do pełnienia funkcji proboszcza w parafii Gnojnik. Decyzją proboszcza grupa „Marana Tha”, otrzymała nowego opiekuna i moderatora w osobie ks. Kazimierza Stempniowskiego. Nowy opiekun, przybył ku radości zebranych, na spotkanie w dniu 5.09.02.

W roku 2003 odbyły się ponowne wybory lidera i pomocników poprzedzone modlitwą i rozeznaniem ze strony moderacji. Duch Święty powołał ponownie brata Stanisława M., a na pomocników siostry: Barbarę T., Celinę W., Marię K.

W roku 2004 odbyło się kolejne Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które ukończyło już 80 osób. Jak co roku odbyło się Seminarium również w zakładzie karnym. Brało w nim udział około 30 osób.

Po raz pierwszy 17 maja 2005 r. w sobotę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego zorganizowano całonocne czuwanie. Nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych, nie tylko członków grup Odnowy. Od godz. 2100 do godz. 400, kościół rozbrzmiewał śpiewem i modlitwą. O godz. 2400 odprawiona została Eucharystia, a następnie wszyscy uczestniczyli w adoracji, zakończonej błogosławieństwem. W dniu 20 maja odbyła się również modlitwa wstawiennicza o głębsze wylanie darów Ducha Świętego na zakończenie seminarium. Przystąpiło do niej 66 osób.

Po wakacjach grupa „Marana Tha” żegna moderatora ks. Kazimierza Stempniowskiego, który podjął decyzje wyjazdu na misję. Wspólnota składa podziękowanie za serce, które okazywał, pogodę ducha i pomysły, które realizował z fantazją, nie licząc czasu ani kosztów własnych. W wrześniu wspólnota otrzymuje nowego moderatora. Jest nim ks. Marek Kita, który podejmuje się kontynuacji Mszy Świętych wspólnotowych, w ostatni czwartek miesiąca, które cieszą się zawsze licznym udziałem wiernych całego Tarnowa.

Początkiem czerwca 2007 r., grupa animatorów wraz z obecnym liderem Jadwigą Szwarga, udaje się z posługą modlitwy wstawienniczej do parafii św. Antoniego w Męcinie k/Limanowej. Zaskoczenie i radość ogarnia grupę,gdy się okazuje, że tamtejszy proboszcz ks. Antoni Bielak, zostaje przeniesiony decyzją bpa Wikariusza do naszej parafii. Przejmuje nie tylko urząd pasterski jako nowy proboszcz, ale staje się nowym opiekunem grupy Marana Tha wspólnie z ks. Markiem. Modlitwa o nowe wylanie darów Ducha Świętego na uczestników Seminarium, będzie więc nadal wspólnie kontynuowana. Teraz w naszej parafii. Przyjdź Duchu Święty!

Komentowanie jest wyłączone