Z historii grupy parafialnej RR

30 grudnia 1946 r. w miejsce Ks. E. Krężla, Bp Jan Stepa mianował nowym proboszczem parafii NSPJ Ks. Stefana Dobrzańskiego. Od początku swojego pasterzowania troszczył się nie tylko o budowę kościoła materialnego, ale przede wszystkim zabiegał o życie duchowe wspólnoty parafialnej. Jako pierwszą powołał Radę Parafialną Caritas, utworzył chór parafialny oraz róże różańcowe. W każdym miesiącu, po Mszy św. porannej następowała zmiana tajemnic różańcowych wraz z modlitwą za zmarłych członków Róż i kapłanów, którzy pracowali w tej parafii. Z myślą o zmarłych w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych organizował procesję różańcową na cmentarzu parafialnym z udziałem kapłanów i wszystkich Róż Różańcowych. Na tę uroczystość przybywało wielu wiernych także z innych parafii. Ks. Proboszcz Stefan Dobrzański jako założyciel Róż Różańcowych był niestrudzonym ich opiekunem i cieszył się, gdy jego dzieło się rozrastało. W dniu 23 marca 1999 r. złożył rezygnację z urzędu proboszcza i pozostał w parafii jako rezydent. Po długoletniej posłudze kapłańskiej i duszpasterskiej Pan Bóg powołał Go do wieczności 12 marca 1999 r.
Decyzją ks. Bpa Józefa Życińskiego mianowany nowym proboszczem został ks. Stanisław Mlyczyński. Nowy proboszcz mianował moderatorem Róż Różańcowych ks. Piotra Pawlinę. Dnia 1 września 1993 r. powstała nowa wspólnota różańcowa oparta o statut jako Bractwo Żywego Różańca. Na uroczystej Mszy św. zostali włączeni członkowie Bractwa, otrzymując legitymacje i tajemnice Różańca św. Każda Róża liczyła 15 członków, łącznie z zelatorem,  który reprezentował ją na spotkaniu z Ks. Opiekunem. Każda z Róż otrzymała swego patrona. Ks. Moderator gromadził Bractwo w Domu Katechetycznym im. Jana Pawła II, w kaplicy Matki Bożej Różańcowej.
Ks. Piotr Pawlina przygotował kaplicę różańcową, która miała służyć do comiesięcznych spotkań zelatorów i wybrał Radę Bracką. Podarował on Bractwu Różańcowemu figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz okazały różaniec z jasnego drewna, który stał się symbolem Stowarzyszenia podczas ważnych uroczystości kościelnych. Ks. Piotr Pawlina ustalił również, że spotkania modlitewno – formacyjne będą się odbywały dla zelatorów w kaplicy Matki Bożej Różańcowej raz w miesiącu. Natomiast zmianę tajemnic różańcowych wyznaczył na I-szą Niedzielę miesiąca po Mszy św.
Po odejściu Ks. Piotra Pawliny jego następcy nadal kontynuowali pracę formacyjną i otaczali Bractwo opieką duszpasterską. Kolejnymi opiekunami Bractwa Żywego Różańca byli:
Ks. Ryszard Taraszka (1996-1997)
Ks. Marian Kujda (1997-1999)
Ks. Marek Rudziński (1999-2000)
Ks. Mirosław Papier (2000-2001)
Ks. Piotr Bodziony (2001-2003)
Ks. Tomasz Paluch (2003-2004)
Ks. Jerzy Kulpa (2004-2006)
Ks. Stanisław Pachowicz (2006-2007)
Ks. Marek Jawor (2007-2008)
Ks. (2007-2008)

Ks.Piotr Jaworski (2009-2016)
Od 2016r. opiekunem jest ks. Wiesław Kulka.

Komentowanie jest wyłączone