Duchowość DK

DUCHOWOSCDomowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości wspólnie ze współmałżonkiem. Pomaga małżonkom sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Pogłębianiu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:
– modlitwa osobista
– modlitwa małżeńska
– modlitwa rodzinna
– regularne spotkania ze Słowem Bożym
– dialog małżeński
– systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną
– udział w rekolekcjach formacyjnych
Praktykowanie ich skutecznie wpływa na kształtowanie dobrych, szczęśliwych małżeństw i kochających się rodzin.
Kilka małżeństw (4 – 7) tworzy krąg i spotyka się ze sobą raz w miesiącu w mieszkaniach uczestników w imię Chrystusa i z miłości do Niego, aby Go wspólnie poznawać, trwać przy Nim, odczytywać wolę Bożą dla swojego życia. Małżeństwa wspierają się w budowaniu w swoich rodzinach domowego Kościoła modląc się nawzajem za siebie, dzieląc się doświadczeniami, rozważając różne tematy formacyjne.
Za krąg odpowiada małżeństwo zwane parą animatorską. Kręgowi zawsze towarzyszy ksiądz moderator. Pełni on rolę doradcy i opiekuna duchowego. Domowy Kościół jest wspaniałą drogą dla małżeństw. Razem mąż i żona angażują się w proponowaną formację pomagającą owocnie i z radością wypełniać swoje powołanie, odkrywać współmałżonka i dzieci jako dar Pana Boga.

Komentowanie jest wyłączone