Relacje z wydarzeń DK

XI – Ogólnopolska Pielgrzymka Domowego Kościoła do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu 5 kwiecień – 2008
Od 11 lat Domowy Kościół gromadzi się w Kaliszu u św.Józefa – Opiekuna Rodzin. Pielgrzymi zjeżdżają z całej Polski ,aby powierzac Patronowi swoje rodziny. W bieżącym roku DK tarnowskiej diecezji wyruszył w dwa autokary. Z naszej parafii wyjechało 5 osób ze znakiem DK naszej diecezji (wykonanym przez Agnieszkę i Pawła Dziurawców).
„Rodzina żyjąca nadzieją” pod takim hasłem rodziny z wszystkich diecezji w Polsce spotkały się przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa w Bazylice Kaliskiej.
Dużym przeżyciem było nabożeństwo Drogi Światła, gdzie rozważaliśmy 14 stacji spotkań Zmartwychwstałego Pana z uczniami, aż po dzień Zesłania Ducha Świętego. Najważniejszym momentem Pielgrzymki była Eucharystia. Sprawował ją biskup kaliski Bp Stanisław Napierała. „Nie lękajcie się, bądźcie ludźmi nadziei” – to wezwanie skierował do każdego z nas. W procesji z darami złożyliśmy, „domek” – znak Domowego Kościoła jako wotum dziękczynne Św. Józefowi za 10 lat Jego opieki.
Potem nastąpił akt oddania Domowego Kościoła pod opiekę Św. Józefa. Radosne odśpiewanie „Zjednoczeni w Duchu” zakończyło czas XI spotkania u Opiekuna Rodzin – Św. Józefa.

fos_zoe_7Cudowny obraz Świętego Józefa w Bazylice Kaliskiej

fos_zoe_8Msza św. – biskup kaliski, ks. Stanisław Napierała

fos_zoe_9

Wotum dziękczynne – „domek” – znak Domowego Kościoła

fos_zoe_10

Ołtarz polowy

fos_zoe_11

fos_zoe_13

Przybyło około 3,5 – 4 tys. osób

fos_zoe_14

Nasi parafianie

Komentowanie jest wyłączone