Z historii grupy parafialnej DK

Jeżeli chodzi o parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, to pierwsze wspólnoty DK powstały na przełomie lat 70/80 ubiegłego wieku. Opiekunem duchowym wówczas był ks. wikariusz Kazimierz Trybuła, a łączniczką między diecezją a centralą – pani Barbara Niezabitowska, nasza parafianka. Kolejnym kapłanem, który zajął się formacją rodzin, był ks. Antoni Ptak.
Ruch dopiero się tworzył. Oprócz spotkań w kręgach, członkowie małych jeszcze grup tarnowskich gromadzili się na wspólnej Eucharystii, dzieleniu się Słowem Bożym, nieszporach, agapie, dniach wspólnoty.
W 1985 r. przybył do parafii ks. Jan Mikulski, którego Ruchem Światło-Życie zainteresowali młodzi ludzie na poprzedniej placówce w Zbylitowskiej Górze. U nas z wielkim zapałem rozkrzewiał jego charyzmat. Czerpał wiedzę od doświadczonych dorosłych i z krościeńskiej kolebki. W tym czasie istniało przy naszej parafii 17 kręgów Domowego Kościoła, 3 kręgi dorosłych Ruchu Światło-Życie. Działały wspólnoty Dzieci Bożych i młodzieży.
Ówczesny proboszcz ks. Stefan Dobrzański z aprobatą podchodził do ruchu i umożliwiał księdzu Janowi uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych wszystkich tych grup(!). Był to błogosławiony czas dla rozwoju i służby ruchu w parafii NSPJ .
Przez następnych kilka lat nad Domowym Kościołem pieczę duchową sprawował ks. Marian Zapiór. Wielu jeszcze zacnych kapłanów służyło z oddaniem rodzinom, wśród nich księża: Stanisław Berdzik, Leszek Pach, Marek Rudziński, Marian Kujda, Kazimierz Skurski, Ryszard Taraszka, Piotr Bodziony, Roman Tabor.
Do roku 2004 tarnowski Domowy Kościół funkcjonował organizacyjnie jako jeden rejon, dopóki nie podzielono go na trzy :Tarnów–Wschód (nasza parafia i sąsiednie), Tarnów-Centrum, Tarnów – Zachód. Moderatorem rejonowym został ks. Józef Bąk, później rolę tę pełni ks. Marek Kita.
W czasie, gdy proboszczem parafii był ks. Stanisław Sojka, zorganizowano rekolekcje ewangelizacyjne w 2001 i 2004 roku. Eucharystię sprawowano w kościele, a pozostałe spotkania odbywały się w Szkole Podstawowej nr 5.
W pierwszych rekolekcjach uczestniczyło około 500 osób. W dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka włączyło się 80 osób. Było to wspaniałe wydarzenie w parafii. Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które dokonało się za przyczyną tych rekolekcji.

Komentowanie jest wyłączone