Nasz ideał

naszidealDlaczego nasze pragnienia ogarniają całą kulę ziemską? – Do czego dążymy? Jaki nasz ideał?

Te i tym podobne myśli niewątpliwie budzą się w umysłach o dobrej woli.

Otwarcie powiem, że niełatwo nasz ideał zro­zumieć, a jeszcze trudniej go zgłębić, a raczej możemy go coraz głębiej i jaśniej poznawać, ale nigdy nie wyczerpiemy jego szczytności. Czemu? Chodzi tu o Matkę Bożą. Chociaż mamy pojęcie „matki”, to jednak pojęcie „Bóg” zawiera w sobie nieskończoność, podczas gdy rozum nasz posiada granice. Nigdy więc nie zdoła objąć pojęcia „Matka Boża”.

Kto zatem nie potrafi ugiąć kolana i w kor­nej modlitwie błagać pokornie o poznanie, kim Ona jest, niechaj nie spodziewa się cośkolwiek o Niej bliższego się dowiedzieć.

Z Macierzyństwa Bożego wypływają łaski udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Pierwszą zaś z nich to Niepokalane Poczęcie. Musi być Jej bardzo miły ten przywilej, jeżeli sama ze­chciała się nazwać w Lourdes: „Jam jest Nie­pokalane Poczęcie”. – Tym też drogim sercu imieniem pragniemy Ją nazywać.

NIEPOKALANA – oto nasz ideał.

Samemu się do Niej zbliżyć, do Niej się upo­dobnić, pozwolić, by Ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgra­nicznie – oto nasz ideał.

Promieniować na otoczenie, zdobywać dla Niej dusze, by przed Nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała Ona w sercach wszystkich, co są gdziekolwiek na świecie, bez względu na różnicę ras, narodowości, języków i także w sercach wszystkich, co będą kiedy­kolwiek aż do skończenia świata – oto nasz ideał.

l by Jej życie w nas pogłębiało się z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z chwili na chwilę i to bez żadnych granic – oto nasz ideał.

I aby to Jej życie podobnie rozwijało się w każdej duszy, co jest i będzie kiedykolwiek -oto nasz ideał.

Powiedział kiedyś Pan Jezus, gdy chodziło o zrozumienie wzniosłości życia dziewiczego: „kto może zrozumieć – niech zrozumie”. I ja na zakończenie tych kilku słów pragnę tylko to samo dodać: „Kto może zrozumieć – niech zrozumie”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Komentowanie jest wyłączone