Początki historyczne SH

img_0004Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem modlitewnym, ekspijacyjnopokutnym, które ma na celu: Cześć, Miłość, Wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi. Jego powstanie było odpowiedzią gorących i kochających Pana Jezusa, serc, które starały sięzadość uczynić skargom jakie Boski Odkupiciel w 1675 r., przekazał w prywatnych objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque – francuskiej zakonnicy w klasztorze ss. Wizytek w Paray-le-Moniale. „Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a w zamian odbiera obojętność, niewdzięczność i wzgardę”. Wyjątkowość tego objawienia polegała na tym, że Pan Jezus domagał się kultu publicznego oraz wprowadzenia osobnego święta ku czci swego Serca. Przez blisko dwa wieki kult Bożego Serca rozwijał się i realizował w różnych formach pobożności i, w wielu krajach Europy.
Dopiero 13 marca 1863 roku w klasztorze Sióstr Nawiedzenia (Wizytek), w Bourg, we Francji powstaje Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, po długich staraniach i wielkim zaangażowaniu jej założycielki s. Marii od Najświętszego Serca – w życiu świeckim Konstancji Bernaud.
S. Maria z całą uległością i ogromną miłością poświęciła się szerzeniu kultu Najświętszego Serca nie tylko we Francji, ale w Europie i świecie. Opracowała statut i cały program kultu wyrażający się w trzech najistotniejszych zagadnieniach: Cześć, Miłość i Wynagrodzenie. Podejmowała w tej sprawie wiele starań najpierw u władz zakonnych, u Biskupa Diecezjalnego, a także w Stolicy Apostolskiej. Mimo wielu ogromnych trudności na jakie napotykała, miała też bardzo wiele osób Jej życzliwych, tak zakonnych jak i świeckich, które ją w tym Dziele wspomagały.
img_0003W rok po założeniu Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa uzyskała aprobatę papieża Piusa XI, który nazwał się pierwszym członkiem Straży Honorowej, a także aprobatę trzydziestu biskupów Francji i innych krajów Europy. Ponad 110 klasztorów przystąpiło do Dzieła, a w dwunastu krajach Europy rozpowszechniło się ono wśród wiernych świeckich, m.in.we Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Belgii, Szwajcarii i Grecji.
Aktualnie Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa istnieje w 15 krajach Europy, 12 krajach Afryki, 12 krajach obu Ameryk i 6 krajach Azji.
W Polsce Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało kanonicznie założone przez bpa Antoniego Gałeckiego przy Kościele ss.Wizytek w Krakowie, w 1869 roku, a dekretem nuncjusza Achillesa Rattiego podniesiono je do godności Arcybractwa dla całej Polski w 1919 roku i tak jest do dnia dzisiejszego.

CERTYFIKAT ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ - REWERS

CERTYFIKAT ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ – REWERS

CERTYFIKAT ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ - AWERS

CERTYFIKAT ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ – AWERS

Komentowanie jest wyłączone