Z historii grupy parafialnej SH

Jedną z motywacji do powstania Arcybractwa Straży Honorowej w parafii NSPJ w Tarnowie były zalecenia powizytacyjne bpa Jana Styrny ówczesnego biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, który na spotkaniu z grupami apostolskimi działającymi przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, wyraził żal, że nie ma w parafii mimo licznych grup, żadnej grupy modlitewnej ekspijacyjno-pokutnej, która by wynagradzała Bogu – Sercu Jezusowemu za zniewagi.
Po blisko dwuletnich staraniach i wielorakich trudnościach grupa taka, a więc Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – powstała, po wyrażeniu zgody przez ówczesnego proboszcza księdza dr Stanisława Mlyczyńskiego, oraz przy współpracy dyr. diec. S.H. N.S.P.J. ks. kan. mgr. Romana Miareckiego i za aprobatą Dyrekcji Generalnej Straży Honorowej w Polsce – ss. Wizytek w Krakowie.
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 22 listopada A.D. 1998 odbyło się w czasie Mszy św. uroczyste przyjęcie członków do Arcybractwa Straży Honorowej Najświetszego Serca Pana Jezusa, którego dokonał diec. dyr. ks. kan. mgr Roman Miarecki. Pierwszym opiekunem naszego nowopowstałego ośrodka Arcybractwa Straży Honorowej był ks. mgr Antoni Lelito, kapłan gorliwy, który szczerze i z całym oddaniem, zaangażował się w kult Bożego Serca w naszej parafii, mimo bardzo wielu trudności, z którymi przyszło mu się zmierzyć.
Podstawową inicjatywą, która po raz pierwszy została zapoczątkowana w naszej parafii przez Straż Honorową było wprowadzenie stałej intencji Mszy św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w każdy pierwszy piątek miesiąca, bo do roku 1998 odprawiane były Msze św. głównie za zmarłych, a przecież chwałą dla Boga jest żywy człowiek.
Następnymi inicjatywami były: wspólnotowe adoracje wynagradzające Najświętszego Sakramentu w każdy drugi czwartek miesiąca, oraz ożywiona została liturgiczna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadająca w pierwszy piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała, jako święto patronalne Straży Honorowej, z uroczystą Mszą św. wotywną, z czynnym udziałem członków Straży Honorowej w liturgii a więc czytanie Pisma św., śpiew psalmu responsoryjnego, modlitwa wiernych oraz złożenie konkretnego daru ofiarnego.
Straży Honorowej towarzyszyli wówczas kolejno opiekunowie: ks. Wiesław Czaja, ks. Roman Tober, ks. Józef Bąk i ks. Jerzy Kulpa, ks. Piotr Jaworski, obecnie ks. Wiesław Kulka.

Komentowanie jest wyłączone