Wyróżnienia

WYRÓŻNIENIAMI
Za aktywność w miesiącu MARCU 2013 r.
zostali odznaczeni:
ZŁOTEGO KAPTURKA
K O N R A D   C H Ł O Ń – I m-ce: 134 p.
* * *
SREBRNEGO KAPTURKA
K A C P E R   K O W A L C Z Y K – II m-ce: 133 p.
* * *
BRĄZOWEGO KAPTURKA
D A N I E L   Ł Y C Z K O – III m-ce: 131 p.

Komentowanie jest wyłączone