Zapraszamy w czwartek 26.04.2018 r. na godz.19.00

Tematem przewodnim spotkania będzie jeden z najtrudniejszych sakramentów – Sakrament Pokuty i Pojednania. Będziemy się modlić (w czasie Eucharystii i podczas  adoracji) za siebie i za Kapłanów, naszych spowiedników, abyśmy każdą spowiedź (sakrament uzdrowienia) coraz owocniej i lepiej przeżywali.

„Nie zapominajmy, że w interesie szatana leży też to, by wszystko zrobić w celu odstręczenia nas od spowiedzi i utrzymania w grzechu, smutku, obojętności i niepokoju. Spowiednik działa mocą łaski Chrystusa, a nie tylko mocą swoich możliwości. Często wobec grzechów i skomplikowanych spraw w pierwszej chwili ogarnia go ludzka bezradność, ale też towarzyszy mu specjalna moc Ducha Świętego, która przychodzi zupełnie niespodziewanie jako światło, właściwe słowo, ufność.”

(Dariusz Piórkowski SJ – 10 rad spowiednika o spowiedzi)

Zapraszamy Serdecznie !

Grupa Odnowy w Duchu Świętym i Ks. Moderator.

JSz.

Komentowanie jest wyłączone