Zapraszamy w czwartek 30.11.2017r. o godz.19.00

Na comiesięczną  Mszę świętą połączoną z adoracją i modlitwami o uzdrowienie.

„ Chociaż istnieje wiele rodzajów uzdrowień, ważne jest, aby dostrzec wzajemny związek pomiędzy nimi, gdyż, jak podkreśla dr Philippe Madre: zawsze chodzi o całego człowieka, z najgłębszym poziomem jego wewnętrznej jedności, który doświadcza uzdrowienia, a nie jakiś pojedynczy wymiar jego osoby, czy to fizyczny, psychiczny czy duchowy.(…)

Najczęstsze formy uzdrowienia o które prosimy:

>Fizyczne – z choroby fizycznej i kalectwa

>Psychologiczne – zranień ludzkiej psychiki, w tym także   zranień emocjonalnych

>Duchowe – polega przede wszystkim na „ uzdrowieniu z grzechu ”, które uzdalnia człowieka na nowo do relacji z Bogiem (wg publikacji Prayer for Healing )

(…) W mocy Ducha Świętego zmartwychwstały Pan nieustannie dokonuje dzieła uzdrowienie i zbawienia, jak  czynił to podczas ziemskiego życia. Katechizm naucza, że podobnie jak w czasie ziemskiej posługi Jezus dotykał i leczył chorych, tak dotyka nas w sakramentach, aby nas uzdrowić(58). Kościół „wierzy w ożywczą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne.”

(Komisja Doktrynalna ICCRS – wskazówki do posługi modlitwą o uzdrowienie. Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź)

Wiele osób uczestniczących w naszych spotkaniach doświadczyło uzdrowienia. Chwała Panu!

Zapraszamy Serdecznie !

Grupa Odnowy w Duchu Świętym i Ks. Moderator.

JSz.

Komentowanie jest wyłączone