Poradnia Rodzinna

Trochę historii…
Duszpasterstwo Rodzin w Polsce powstało w warunkach bardzo trudnych dla polskiej rodziny. System komunistyczny będący wówczas u władzy dążył do całkowitego zlaicyzowania narodu. Stworzono model rodziny ośmieszający wielodzietność, traktujący liczne potomstwo jako przejaw zacofania. Zalegalizowano ustawę z dnia 27 kwietnia 1956 r. dopuszczającą zabijanie nienarodzonych dzieci z tzw. względów społecznych, czyli praktycznie bez żadnych ograniczeń. Równocześnie rozpoczęła się masowa propaganda środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych. Była to wielka rana dla nauki Kościoła Katolickiego. Podjęto wówczas starania zmierzające do ratowania rodziny.
W Diecezjii Tarnowskiej bp J. Stepa (1946-1959) zarządził przygotowanie rodziców do prowadzenia katechezy rodzinnej dzieci przedszkolnych i dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. W parafiach przyjmowała się coraz powszechniej praktyka organizowania kursów przedmałżeńskich dla młodzieży. Odpowiednie materiały opracowane zostały przez bpa M. Blecharczyka, bpa J. Gucwę i ks. S. Lisowskiego. Rozwijały się tradycyjne formy duszpasterstwa małżeństw i rodzin: nauki stanowe, tridua, rekolekcje. Kapłani, na kursach duszpasterskich i kongregacjach, byli wprowadzani w teologię małżeństwa i rodziny w świetle Vaticanum II, encykliki „Humanae Vitae”, adhoratacji „Persona humana”, „Familaris Concortio”. Bp J.  Ablewicz powołał osobny Referat Duszpasterstwa Rodzin. Ważnym wydarzeniem w diecezji było wprowadzenie poradnictwa rodzinnego. Pierwszym duszpasterzem rodzin został mianowany ks. Aleksander Dychtoń – kapłan niezwykle gorliwy, oddany powierzonym mu obowiązkom, który dokonał niezwykłego dzieła.
Wnet stworzył w Tarnowie pierwsze grono instruktorek, które zostały fachowo przeszkolone. Zaczęły powstawać poradnie rodzinne przy parafiach. Jedną z nich była poradnia przy Parafii NSPJ w Tarnowie.
Zebranie osób chętnych do podjęcia nauki, a następnie służenia narzeczonym i małżeństwom nie było sprawą prostą. Angażowanie się w sprawy duszpasterstwa osób świeckich – a zwłaszcza kobiet – nie zawsze spotykało się z przychylnością. Osoby te musiały być gotowe do stawiania czoła różnym niezrozumieniom i przeciwnościom.
Osobą która, jako pierwsza podjęła się nadzorowania pracy w poradni rodzinnej, była niestety, nieżyjąca już Pani Janina Zając. Była dla małego grona współpracownic wzorem cierpliwości i miłości do człowieka. Swoją  pokorą i głębokim zaangażowaniem religijnym zaczęła topić pierwsze lody wokół nowej dziedziny duszpasterstwa. A problemów nie brakowało. Ciągle nie można było znaleźć stałego lokalu na poradnię rodzinną.
Czasami przyznane pomieszczenie trzeba było dzielić z innymi użytkownikami. Często byłyśmy atakowane przez ludzi za „utrudnianie” drogi do małżeństwa młodym ludziom. Ciągle jednak była potrzeba poszerzenia grona instruktorek. Zorganizowano Diecezjalne Studium Rodzin, na które z naszej parafii oddelegowano kilka osób.
Nasze grono poszerzało się o osoby dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków i posiadające upoważnienie ks. Bpa Ordynariusza.
W latach 80-tych i 90-tych nasza parafialna poradnia rodzinna była jedną z największych w diecezji. Ciągle korzystałyśmy z różnych form dokształcania się. Organizowano dla nas dni skupienia połączone ze szkoleniem, na które zapraszano wybitne osobistości z całej Polski. Raz w roku odbywały się trzydniowe rekolekcje w Ciężkowicach dla doradczyń, połączone ze szkoleniem. Wszystkie te spotkania utwierdzały nas w przekonaniu o sensie i potrzebie naszej pracy. Zaczęłyśmy dostawać od księży katechetów zaproszenia do szkół zarówno w naszej parafii, jak też w innych, również poza Tarnowem. Obsługiwałyśmy tzw. katechizacje przedmałżeńskie nie tylko swojej parafii. Otrzymywałyśmy zaproszenia na spotkania z grupami młodzieżowymi, oraz z małżeństwami na wakacyjnych wypoczynkach, oraz przy innych okazjach. Ciągle aktualne są nasze prelekcje na „dniach skupienia” dla narzeczonych. W razie konieczności pomagamy w pracy w innych parafialnych poradniach.
Organizowano następne Studium Rodzin, a potem kolejne. Taka była potrzeba. Nasza parafia wciąż typowała odpowiednie osoby do pracy w parafii.
To trudny temat mówić narzeczonym i małżeństwom o naturalnych metodach planowania rodziny. Mówić o etyce współżycia małżeńskiego. Wyjaśniać całą prawdę o antykoncepcji i środkach wczesnoporonnych. To trudne prowadzić spotkanie z grupą młodych ludzi wychowanych na Internecie i prasie brukowej. Ale trzeba budować kulturę życia i w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, własnym sumieniem i narodem bronić ludzkiego życia, bronić godności małżeństwa i rodziny. Trzeba, by rodzina czuła bliskość i szacunek  Kościoła i jego poparcie w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości, stabilności i sakralności.

Oprac.: Maria Mirek

Bieżąca działalność
Poradnia rodzinna przy parafii NSPJ w Tarnowie służy narzeczonym, a od listopada 2007 r. także małżonkom w przyjęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa jako stylu życia, zakładając odpowiednią postawę szacunku wobec takich wartości jak: życie ludzkie, rodzicielstwo, godność osób. W związku z tym wymaga pewnej ofiarności i panowania nad sobą. Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin w ramach przygotowania do małżeństwa proponujemy trzy spotkania z narzeczonymi.
Pierwsze spotkanie – dotyczy świadomości płodności w małżeństwie i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jego celem jest przekazanie wiedzy na temat metod rozpoznawania płodności, przybliżenia terminologii dotyczących przekazywania życia.
Drugie spotkanie – dotyczy drogi współodpowiedzialności małżonków. Prowadzimy ćwiczenia z wybranej metody rozpoznawania płodności.
Trzecie spotkanie – obejmuje zasady samoobserwacji przy powrocie płodności po porodzie, oraz korzyści wynikających z karmienia piersią zarówno dla dziecka jak i dla matki.
Poradnia rodzinna mieści się w Domu Parafialnym na parterze. W poradni posługuje 10 osób, w tym dwa małżeństwa.
Zapraszamy narzeczonych na: Dzień skupienia w drugą niedzielę każdego miesiąca: o godz. 14.00 Msza Święta, po której spotkanie w budynku parafialnym.
Spotkania dla narzeczonych odbywają się:
I spotkanie – pierwszy poniedziałek, godz. 18.00
II spotkanie – drugi poniedziałek, godz. 18.00
III spotkanie – trzeci czwartek, godz. 18.00
Natomiast wszystkich małżonków potrzebujących wsparcia, serdecznie zapraszamy w ostatni poniedziałek każdego miesiąca – również na godz. 18.00.

Oprac.: Elżbieta Gąsiorek

Komentowanie jest wyłączone