Duchowość i charyzmat

Duchowość naszego Serafickiego Zgromadzenia oparta jest na ideałach św. Franciszka z Asyżu, oraz na kulcie Matki Bożej Bolesnej, która jest jego Panią i Patronką. Rozważając bolesną drogę Matki Bożej, staramy się naśladować Jej wielkoduszny udział w zbawczym dziele Syna, uczymy się od Niej współczucia i wypraszamy łaskę do niesienia pomocy bliźnim. Zgodnie z naszym hasłem staramy się czynić: „Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi”.

siostry_serafitki_12Godłem Zgromadzenia jest Serce Matki Bożej przeszyte siedmioma mieczami. Znak ten dodaje nam sił do mężnego znoszenia własnych cierpień, jak również udzielania pomocy tym, których ono dotknęło.
Nasz charyzmat to służba najuboższym, opuszczonym, potrzebującym pomocy. Posługa wśród chorych i ubogich to szczególny dar Boga dla Zgromadzenia. Siostry podejmują pracę wśród dzieci specjalnej troski, włączają się w dzieło głoszenia Ewangelii poprzez pracę katechetyczną oraz wychowawczą w przedszkolach i  świetlicach, włączają się również w pracę parafialną jako pielęgniarki środowiskowe, zakrystianki i organistki. Serafitki ubrane są w brązowy habit przepasany franciszkańskim białym paskiem oraz szkaplerz. Zgromadzenie posiada placówki w Polsce, we Włoszech, Francji, Szwecji, Teksasie, na Ukrainie i Białorusi.

siostry_serafitki_5

Komentowanie jest wyłączone