Towarzystwo przyjaciół WSD

Służyć Bożemu Królestwu – Biskupie odznaczenia

2211W sobotę, 8. października 2011 roku, ordynariusz diecezji tarnowskiej, J.E. Ks. Bp Dr Wiktor Skworc, przewodniczył Mszy Świętej w kaplicy pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Została ona odprawiona z okazji jubileuszu 225 lat od erygowania diecezji. W tym dniu w sposób szczególny zgromadziła całą wspólnotę seminaryjną wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które obchodzi 15 lat swego istnienia. Na ten „brązowy” jubileusz przybyły liczne delegacje oddziałów parafialnych Towarzystwa Przyjaciół WSD z całej diecezji, które szczelnie wypełniły kaplicę seminaryjną. Podczas uroczystości Biskup Skworc wręczył medale diecezjalne Dei Regno Servire (tzn. Służyć Bożemu Królestwu) najbardziej zaangażowanym Przyjaciołom WSD w Tarnowie, którzy wyróżniają się w swoich środowiskach parafialnych wyjątkową postawą i przykładem troski o powołanych do kapłaństwa. Medale, przyznawane od 2009 roku, wręczane są zwykle w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w katedrze tarnowskiej. W roku jubileuszowym diecezji, Ksiądz Biskup Ordynariusz chciał docenić wkład i pracę znacznie większej liczby osób, dlatego w czasie jubileuszowych celebracji w ciągu całego roku postanowił przekazywać medale sukcesywnie.
11Ordynariusz diecezji podziękował osobom należącym do Towarzystwa za ich zaangażowanie i troskę o największe seminarium w Polsce w czasie homilii. „Służąc Seminarium Duchownemu w istotny sposób przyczyniacie się, aby Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie Zbawicielu świata mogła być nieustannie głoszona, aby nie zabrakło siewców Bożego słowa również w przyszłości. To prawdziwe Boże błogosławieństwo, że nasza diecezja cieszy się znaczącą liczbą powołań kapłańskich” – powiedział kaznodzieja. Bp Wiktor Skworc podkreślił, że seminarium może się rozwijać, ponieważ ma wielu przyjaciół, którzy wspierają je duchowo i materialnie. Osoby należące do Towarzystwa biskup tarnowski nazwał „szczególnym darem”. Nasza parafia pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa doznała wyjątkowego zaszczytu. Ksiądz Biskup Ordynariusz przyznał Złote  Medale Dei Regno Servire naszym parafiankom, zaangażowanym od lat w działalność Parafialnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Odznaczone zostały: Pani Alojza Kapustka, Pani Bronisława Sadko i Pani Maria Kuboń. Te zaszczytne wyróżnienia zasługują na wyjątkową uwagę, gdyż w tym roku żadna parafia w diecezji nie „zdobyła” tylu złotych medali za działalność w ramach Towarzystwa Przyjaciół WSD. Przyznano wiele medali w wersji złotej, srebrnej i brązowej, zaś aż trzy złote trafiły do rąk naszych Parafianek! Dnia 8. października, w kaplicy seminaryjnej, z rąk Biskupa Skworca, odebrały medale Panie: Bronisława Sadko i Maria Kuboń.  Szczególnym wyróżnieniem było wręczenie medalu Pani Alojzie Kapustce w samą Uroczystość Chrystusa Króla, w katedrze tarnowskiej, przez (już) Arcybiskupa Wiktora Skworca, dnia 20 listopada 2012 roku. Z serca gratulujemy zdobywczyniom nagrody. Kiedy zauważymy, iż przyznano ją w jubileuszowym 225 roku istnienia diecezji tarnowskiej oraz w jubileuszowym 15 roku działalności Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie, a ponadto (jak okazało się 29. 10. 2012 r.) w ostatnim roku posługi Arcybiskupa Wiktora Skworca w naszej diecezji – ranga tego wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka.
Każde tego typu wyróżnienie, to nie tylko dostrzeżenie konkretnej osoby, ale równocześnie zaakcentowanie roli i stopnia dojrzałości wspólnoty parafialnej, z której pochodzą nagrodzeni. To wspólnota parafialna jest środowiskiem, w którym przenikają się rozmaite charyzmaty rozwijane na chwałę Boga i Jego Królestwa. To dzięki wspólnocie parafialnej, która jest „wspólnotą wspólnot”, Kościół jest dynamiczny. Takie wyróżnienia, jak omawiane w tym artykule, powinny stać się źródłem inspiracji dla wszystkich, którzy tworzą żywą tkankę naszej parafii, aby dzięki wielkodusznemu zaangażowaniu, pomnażanemu w harmonii serc, budować z oddaniem Kościół żywy. Takie wyraziste znaki, które połyskują nawet kolorem złota, budzą nadzieję na energiczny oraz intensywny rozwój stowarzyszeń i ruchów katolickich, grup apostolskich i duszpasterskich, działających w parafii.
Kochani Siostry i Bracia! Nie bójcie się. Odważnie zapukajcie do ich drzwi. Poszukajcie takiego miejsca w Kościele, które rozwijałoby wasze życie duchowe i stało się miejscem realizacji Waszej osobistej troski o Kościół, który jest Waszym Domem. Poszukajcie sposobów pogłębienia Waszej wiary, umocnienia Waszej nadziei i rozpalenia Waszej miłości. Nie bójcie się poznać Jezusa. On zna odpowiedzi na Wasze pytania. On wie, kim jesteście i ile możecie z siebie dać. On pragnie, byście swymi sercami i talentami dzielili się z bliźnimi, zgromadzeni w jednej wspólnocie, wokół Niego samego.
W tym miejscu, jako opiekun parafialnego oddziału TP WSD, pragnę podziękować naszym „medalistkom” za szczere, otwarte serca, życzliwość, dobroć, gotowość pomocy, ducha żarliwej modlitwy i ofiarność na rzecz naszego diecezjalnego Seminarium, tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa w jego wspólnocie i tych, którzy już służą w winnicy Pańskiej. Życzę, aby te złote medale stały się dla Was, drogie Panie: Alojzo, Bronisławo i Mario, zapowiedzią nagrody nieprzemijającej, którą niech Was obdarzy Najwyższy Pasterz, kiedy nadejdzie.

* * *

33Ksiądz biskup Wiktor Skworc swoim dekretem z 14. września 2009 roku, ustanowił medal „Dei Regno Servire”  za zasługi w dziele budowania królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej. Medal przyznawany jest w jednej z trzech wersji: medal złoty, srebrny lub brązowy. Medal nadaje Biskup Tarnowski za zasługi dla Diecezji Tarnowskiej – za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej. Może on być przyznawany osobom fizycznym- świeckim i konsekrowanym, a także instytucjom i osobom prawnym.
Rzeźbiarski projekt medalu wykonano według projektu ks. Tadeusza Bukowskiego w Pracowni Rzeźbiarskiej Zygmunta Brachmańskiego. Okrągły medal o średnicy 8 cm, to rzeźbiony, dwustronny odlew w brązie. Na awersie umieszczono w otoku napis: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich” – podkreśla istotny motyw ustanowienia medalu. Część centralną medalu stanowią okrągłe medaliony, obrazujące ewangeliczne  utożsamianie się Chrystusa z bliźnimi (por. Mt 25, 35-36). I tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara medaliony przedstawiają kolejno: „Byłem przybyszem…, Byłem chorym…, Byłem nagi…, Byłem w więzieniu…, Byłem głodny…, Byłem spragniony… Pośrodku awersu umieszczono monogram Chrystusa. Rewers stanowi płaszczyzna, rozchylająca się przecięciem w formie krzyża. W poszczególnych polach znajdują się: herb Diecezji Tarnowskiej; tytuł medalu w języku łacińskim; herb biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca; tytuł medalu w języku polskim. U dołu znajduje się maleńki monogram ZB – sygnatura pracowni, w której wykonano rzeźbiarski projekt medalu.

Ks. Maciej Knapik

Komentowanie jest wyłączone