LSO – Ministranci i Lektorzy

Zaproszenie do grupy
Ministrant:
– Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki
– Służy Chrystusowi w ludziach okazując bliźnim szacunek i pomoc
– Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem
– Rozwija w sobie życie Boże
– Poznaje liturgię i żyje nią
– Wnosi wszędzie prawdziwą radość
– Zdobywa kolegów dla Chrystusa
– Jest pilny i sumienny w nauce i pracy.
Jeśli te zasady uważasz za wartościowe i masz trochę odwagi, by się z nimi zmierzyć…
Jeśli przyjąłeś sakrament Chrztu i I Komunię św. …
Jeśli pragniesz bliższej więzi z Chrystusem i chcesz pomagać kapłanom przez pełnienie posług w liturgii Kościoła…
Jeśli oczywiście jesteś chłopcem i chodzisz do szkoły podstawowej… to znaczy, że powinieneś dołączyć do grona ministrantów. Najlepszym czasem na taką decyzję jest początek września, bo wtedy rozpoczynają się spotkania dla kandydatów na ministrantów. O rozpoczęciu tych spotkań usłyszysz w ogłoszeniach parafialnych.

Spotkania ministrantów: sobota – godz. 10:00 – sala LSO w budynku katechetycznym

Spotkania lektorów: środa – godz. 19:00 – sala LSO w budynku katechetycznym

Komentowanie jest wyłączone