Odnowa w Duchu Świętym

Szczęść Boże, Przybyszu !  Witaj na naszej stronie

Grupy Odnowy w Duchu Świętym „Marana Tha” przy parafii NSPJ w Tarnowie.

Jesteśmy Wspólnotą charyzmatyczną, jedną z wielu w Kościele katolickim.

Chcemy zbliżyć się do Boga otwierając się na działanie Ducha Świętego. Otwarcie to wyraża się pragnieniem zgłębiania słowa Bożego, ożywieniem modlitwy, pragnieniem bycia szczęśliwym (błogosławionym). W tym pomaga nam Odnowa w Duchu Świętym.

Napełnieni Duchem Świętym i żywą wiarą pomagamy innym ludziom odkryć w ich życiu Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, a wątpiącym odnaleźć do Niego drogę organizując pod Kierunkiem Księdza opiekuna coroczne Seminaria Odnowy w Duchu Świętym.

Spotykamy się w salce bł. Jana Pawła II w Domu Katechetycznym w każdy wtorek po Mszy świętej wieczornej, nasze spotkania są otwarte. Możesz do nas dołączyć.

Opiekunem naszej Grupy jest obecnie Ks. Damian Migacz.

.

Komentowanie jest wyłączone