Wspólnota charyzmatyczna

Kto to jest charyzmatyk ? „Posłuchajmy słów Jezusa: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie (Łk 12,49-50). W świetle tych słów charyzmatyk to ktoś, kto otrzymał „chrzest w Duchu Świętym” i został dotknięty ogniem, który Jezus przyniósł na ziemię. Chrzest w wodzie i w Duchu dał mu nowe życie, uczynił z niego dziecko Boże, uczestnika śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Co wyróżnia charyzmatyka spośród ochrzczonych? Charyzmatyk jest ochrzczonym odnowionym, który otrzymał wylanie Ducha Świętego i który prosił, by zostały w nim ożywione dary Ducha Świętego, które otrzymał w chrzcie świętym.

Wylanie Ducha Świętego lub „chrzest w Duchu świętym”, to łaska specyficzna dla Odnowy Charyzmatycznej.

Charyzmatyk to ktoś, w kim płonie święty ogień, ponieważ został odnowiony przez Ducha, stając się ochrzczonym świadomym i konsekwentnym” .

(Za Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 3(114)2011 – Gaspard Martin)

Komentowanie jest wyłączone