Biuletyn parafialny „GŁOS SERCA”

glos_serca_top_2Parafialna gazetka „Głos Serca” jako czasopismo lokalne, zawartą w niej treścią ma budzić wśród wiernych obowiązek czci Boga i Świętych, wzmagać poczucie tożsamości kościelnej i diecezjalnej, powinna być także czasopismem opiniotwórczym zawierającym elementy informacyjne i formacyjne. Niech Boża Miłość płynąca z Najświętszego Serca Pana Jezusa, które patronuje tutejszej Parafii, jednoczy wszystkich, którzy chcą służyć tej Sprawie.

Ks. dr Stanisław Sojka

Redaktor naczelny: Ks. mgr lic. Łukasz Pietrzak

Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Alfreda Majorek, Magdalena Urbańska, Marlena Pasternak, Gabriela Walaszek, Maria Polaczek

Skład: Marta Kośmider

Adres do korespondencji:
Redakcja „Głos Serca”
ul. Lwowska 102, 33-100 Tarnów
e-mail: glossercanspjtarnow@gmail.com

Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty otrzymanych materiałów.

Komentowanie jest wyłączone