Biuletyn parafialny „GŁOS SERCA”

glos_serca_top_2Parafialna gazetka „Głos Serca” jako czasopismo lokalne, zawartą w niej treścią ma budzić wśród wiernych obowiązek czci Boga i Świętych, wzmagać poczucie tożsamości kościelnej i diecezjalnej, powinna być także czasopismem opiniotwórczym zawierającym elementy informacyjne i formacyjne. Niech Boża Miłość płynąca z Najświętszego Serca Pana Jezusa, które patronuje tutejszej Parafii, jednoczy wszystkich, którzy chcą służyć tej Sprawie.

Ks. dr Stanisław Sojka

Redaktor naczelny: Ks. Mgr lic. Kamil Wróbel

Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Alfreda Majorek, Zofia Rogowska, Izabela Rutkowska, Magdalena Urbańska

Skład: Renata Luszowiecka

Adres do korespondencji:
Redakcja „Głos Serca”
ul. Lwowska 102, 33-100 Tarnów
e-mail: glossercanspjtarnow@gmail.com

Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty otrzymanych materiałów.

Poniżej możesz pobrać elektroniczne wydanie „Głosu Serca”, które jest zapisane w formacie PDF. Aby przeczytać pobrane pliki konieczny jest darmowy program Adobe Reader. Jeśli nie dysponujesz programem możesz go pobrać ze strony producenta.biuletyn_35
biuletyn_34
biuletyn_33

biuletyn_31


biuletyn_28
biuletyn_27
biuletyn_26
biuletyn_25
biuletyn_24
biuletyn_23
biuletyn_22
biuletyn_21
biuletyn_20
biuletyn_19
biuletyn_18
biuletyn_17
biuletyn_16
biuletyn_15
biuletyn_14
biuletyn_13
biuletyn_12
biuletyn_11
biuletyn_10
biuletyn_09
biuletyn_08
biuletyn_07
biuletyn_06
biuletyn_05
biuletyn_04
biuletyn_03
biuletyn_02
biuletyn_01

Komentowanie jest wyłączone