strona główna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
serdecznie wita wszystkich Internautów!

Oto przyjdzie Bóg i Człowiek, potomek rodu Dawida by zasiąść na tronie. Alleluja.
Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego Boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem,
i nikt inny!
Przysięgam na Siebie samego,
z moich ust wychodzi sprawiedliwość,
słowo nieodwołalne.
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano,
wszelki język na Mnie przysięgać będzie,
mówiąc: „Jedynie u Pana
jest sprawiedliwość i moc”.
Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy,
którzy się na Niego zżymali.
W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi
całe plemię Izraela». (Iz 45,21-25)

 

Komentowanie jest wyłączone