Kapłani

Proboszcz:
Ks. Prałat Bogusław Skotarek (od 2020r.)


Kapelani Szpitala św. Łukasza:

Ks. mgr Grzegorz Krakowski (od 2019r.)

tel. kom. 513 909 471

Ks. dr Tomasz Kupiec (od 2021r.)
Wikariusze:

Ks. mgr Łukasz Żurek (od 2017r.)

Ks. mgr Łukasz Kaźmirek (od 2017r.)
Ks. mgr lic. Janusz Faltyn (od 2018r.)
  Ks. mgr Rafał Dziedzic (od 2023r.)

Komentowanie jest wyłączone