Kapłani

Proboszcz:
Ks. Prałat Bogusław Skotarek (od 2020r.)


Kapelani Szpitala św. Łukasza:

Ks. mgr Grzegorz Krakowski (od 2019r.)

tel. kom. 513 909 471

Ks. mgr Marcin Górski (od 2020r.)
Wikariusze:

Ks. mgr Łukasz Żurek (od 2017r.)

Ks. mgr Łukasz Kaźmirek (od 2017r.)Ks. mgr lic. Janusz Faltyn (od 2018r.)
Ks. mgr lic. Łukasz Pietrzak (od 2020r.)

Ks. mgr Damian Migacz (od 2020r.)

Komentowanie jest wyłączone