Kapłani

Proboszcz:
Ks. Prałat Bogusław Skotarek (od 2020r.)

 

 

 

 

Kapelani Szpitala św. Łukasza:

Ks. mgr Grzegorz Krakowski (od 2019r.)

tel. kom. 513 909 471

Ks. Marcin Górski (od 2020r.)

 

Wikariusze:

Ks. Mgr Łukasz Żurek (od 2017r.)

 

 

 

Ks. Mgr Łukasz Kaźmirek (od 2017r.)

 

 

 

Ks. Mgr lic. Janusz Faltyn (od 2018r.)

 

 

 

Ks. Mgr lic. Kamil Wróbel (od 2018r.)

 

 

 

Ks. Łukasz Pietrzak (od 2020r.)

Ks. Damian Migacz (od 2020r.)

 

Komentowanie jest wyłączone