Nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

Zapraszamy do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie w ostatnie czwartki miesiąca:
od godz. 17.20 – modlitwa różańcowa;
18.00 – Msza św. z konferencją wg niżej podanych tematów;
adoracja-uwielbienie oraz modlitwa wstawiennicza z nałożeniem kapłańskich rąk.

Tematy przewodnie nabożeństw o uzdrowienie duszy i ciała: Grzechy przeciw Duchowi Świętemu:

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże – 29 listopada 2018 r.

2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże – 27 grudnia 2018 r.

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – 31 stycznia 2019 r.

4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej – 28 lutego 2019 r.

5. Mieć zatwardziałe serce wobec natchnień Ducha Świętego – 28 marca 2019 r.

6. Odkładać pokutę i nawrócenie aż do śmierci – 25 kwietnia 2019 r.

Komentowanie jest wyłączone