Schola parafialna

Do scholi należy 20 dziewcząt ze szkół podstawowych. Jej zadaniem jest animowanie śpiewu w liturgii.
Najczęściej realizuje swoją misję podczas Mszy św. z udziałem dzieci.
Każdego roku wykonuje również „Jutrznię adwentową” przed Pasterką, a także śpiewy liturgiczne w Niedzielę Palmową i podczas Triduum Paschalnego. Bierze też udział w uroczystościach okolicznościowych, jak np. rocznica śmierci Jana Pawła II. W obecnej formie działa od 2003 roku. W swoim repertuarze ma ponad 190 utworów.
Aktualnym opiekunem scholi jest ks. Łukasz Pietrzak.
Spotkania Scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w Domu Parafialnym.
W każdą niedzielę o godz. 11.30 (z wyjątkiem wakacji) schola prowadzi śpiew podczas Mszy św. z udziałem dzieci.
Do scholi mogą zgłaszać się dziewczęta ze szkoły podstawowej obdarzone słuchem muzycznym i pragnące rozwinąć talent służąc nim innym.

 

Komentowanie jest wyłączone