Schola parafialna

Do scholi należy 20 dziewcząt ze szkół podstawowych i gimnazjum. Jej zadaniem jest animowanie śpiewu w liturgii.
Najczęściej realizuje swoją misję podczas Mszy św. z udziałem dzieci.
Każdego roku wykonuje również „Jutrznię adwentową” przed Pasterką, a także śpiewy liturgiczne w Niedzielę Palmową i podczas Triduum Paschalnego. Bierze też udział w uroczystościach okolicznościowych, jak np. rocznica śmierci Jana Pawła II. W obecnej formie działa od 2003 roku. W swoim repertuarze ma ponad 190 utworów.
Aktualnym opiekunem scholi jest Ks. Szczepan Depowski.
Spotkania Scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w Domu Parafialnym.
W drugą niedzielę każdego miesiąca o godz. 11.30 (z wyjątkiem wakacji) schola prowadzi śpiew podczas Mszy św. z udziałem dzieci.
Do scholi mogą zgłaszać się dziewczęta ze szkoły podstawowej obdarzone słuchem muzycznym. Zapraszamy szczególnie dziewczęta z klas III szkoły podstawowej.

Komentowanie jest wyłączone