Dla kandydatów do Bierzmowania

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych szkół podstawowych

CZWARTEK, 19 września 2019 r., godz. 18.00,

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie.

OBECNOŚĆ BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWA (będzie sprawdzana przed i po spotkaniu)!

 

1.Na spotkanie koniecznie przynosimy:

A.Zaświadczenie o zdanym egzaminie do bierzmowania (wystawia uczący religii w kl. VII lub parafia na terenie której był egzamin).

B.Zgodę Ks. Proboszcza na przygotowanie oraz bierzmowanie w naszej parafii (jeśli ktoś mieszka, bądź jest zameldowany na terenie innej parafii niż Tarnów-NSPJ; mieszkający na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa nie przynoszą takiego zaświadczenia).

C.Indeks praktyk religijnych (udział we Mszach św. z podpisami, itd.).

D.Długopis – wypełnienie na spotkaniu niezbędnego formularza.

 

2.Kapłan odpowiedzialny za przygotowanie uczniów klas VIII (ósmych) do bierzmowania: Ks. Janusz Faltyn (januszfaltyn@gmail.com), a klas VII (siódmych): Ks. Łukasz Żurek.

 

3.Spotkania dla klas ósmych będą miały miejsce w każdy 3-ci czwartek m-ca 2019/2020: 19 IX, 17 X, 21 XI, 19 XII, w styczniu nie ma spotkania, 20 II, 19 III oraz Triduum – trzy dni bezpośrednio przed bierzmowaniem (datę biskup wyznacza w lutym). Spotkania rozpoczynają się najpóźniej o 18.00, a kończą ok. 20.30. Będzie też spotkanie dziękczynne po bierzmowaniu, spotkanie osobne dla Rodziców kandydatów, indywidualne spotkanie ze mną kandydata i Rodzica. Dla klas siódmych spotkania: III piątek m-ca.

 

!!! Na każdym z wymienionych spotkań w tym punkcie – obecność kandydata obowiązkowa. Proszę tak zaplanować czas, zajęcia, itp., gdyż nie będę usprawiedliwiać zwolnień typu: zajęcia, zawody, wycieczki, itp. Przygotowanie do bierzmowania to przygotowanie do sakramentu, to bardzo poważna sprawa Boża, to także nauka odpowiedzialności za zbawienie młodego człowieka. Nikt do bierzmowania nie zmusza – przystąpienie musi być dobrowolne, ale decyzja o przygotowaniu jest związana z odpowiedzialnością za formację. Proszę Rodziców o jasny przekaz w domu rodzinnym, który jest pierwszym środowiskiem rozwoju wiary; proszę o konkretną współpracę – to wszystko dla chwały Bożej i dobra Waszych dzieci. Także wszelkie spotkania rodzinne winny uwzględniać sprawę Bożą – przygotowanie do bierzmowania – jako nadrzędną; to również jeden z wymiarów dojrzałości chrześcijańskiej.

 

4.Ewentualnego zwolnienia kandydata ze spotkania formacyjnego dokonuje wyłącznie jeden z rodziców – osobiście u mnie – ks. Janusza; jestem odpowiedzialny przed Bogiem i Kościołem za przygotowanie klas ósmych do sakramentu bierzmowania.

 

  1. Kandydat do bierzmowania zapisuje się na pierwszym spotkaniu (19.09.19r.); jeśli ktoś z ważnych przyczyn nie mógł być na tym spotkaniu, można – wyjątkowo – zapisać się do końca września – osobiście rodzic z kandydatem u ks. Janusza. Od października nie można zapisać się już na przygotowanie, gdyż rozpoczyna się ono we wrześniu.Ta informacja została ogłoszona na spotkaniu 19.09.19 r., a na stronie internetowej parafii jest zamieszczona od 16.09.19 r.

 

  1. Powyższe kryteria dotyczące przygotowania wynikają z zarządzenia Biskupa Tarnowskiego – zob. www.diecezja.tarnow.pl(zakładka „Kuria” i „Wydział Katechetyczny”).

 

Moi Kochani Kandydaci i Rodzice, zbliża się czas przyjęcia sakramentu bierzmowania, Duch Święty oczekuje, by umacniać, działać, zadbajmy o szczere otwarcie się na Boże łaski, godne przygotowanie i przyjęcie darów Ducha Prawdy.Gdyby były ważne kwestie, których nie można poruszyć po spotkaniu w zakrystii, proszę o kontakt osobisty. Zapraszam do owocnej współpracy dla dobra Waszych pociech.

 

Z modlitwą: Ks. Janusz Faltyn +++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone