Dla kandydatów do Bierzmowania

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych szkół podstawowych

CZWARTEK, 21 listopada 2019 r., godz. 18.00,

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie.

OBECNOŚĆ BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWA (będzie sprawdzana przed i po spotkaniu)!

 

BIERZMOWANIE W KOŚCIELE NSPJ ODBĘDZIE SIĘ

20 MARCA 2020 R. GODZ. 18.00

 

  1. Kto jeszcze tego nie uczynił, na spotkanie koniecznie przynosimy:A. Zaświadczenie o zdanym egzaminie do bierzmowania (wystawia uczący religii w kl. VII lub parafia na terenie której był egzamin). Jeśli w indeksie jest adnotacja o zdanym egzaminie, kandydat przedstawia mi ją przy podpisywaniu indeksu.B. Zaświadczenie o uczęszczaniu na religię w kl. VIII – wystawia uczący katecheta.C. Deklarację – podpisaną, otrzymaną na spotkaniu 19 września 2019 r.D. Zgodę Ks. Proboszcza na przygotowanie oraz bierzmowanie w naszej parafii (jeśli ktoś mieszka, bądź jest zameldowany na terenie innej parafii niż Tarnów-NSPJ; mieszkający na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa nie przynoszą takiego zaświadczenia).
    E. Indeks praktyk religijnych (udział we Mszach św. z podpisami, itd.).
  2. Spotkania dla klas ósmych są w każdy 3-ci czwartek m-ca 2019/2020: 19 IX, 17 X, 21 XI, 19 XII, w styczniu nie ma spotkania, 20 II, 19 III oraz Triduum – trzy dni bezpośrednio przed bierzmowaniem (datę biskup wyznacza w lutym). Spotkania rozpoczynają się najpóźniej o 18.00, a kończą ok. 20.30. Będzie też spotkanie dziękczynne po bierzmowaniu, spotkanie osobne dla Rodziców kandydatów, indywidualne spotkanie ze mną kandydata i Rodzica. Dla klas siódmych – udział w praktykach I-szych piątków miesiąca. Odpowiedzialny za klasy VII – ks. Łukasz Żurek.

3. !!! Na każdym z wymienionych spotkań w tym punkcie – obecność kandydata obowiązkowa. Proszę tak zaplanować czas, zajęcia, itp., gdyż nie będę usprawiedliwiać zwolnień typu: zajęcia, zawody, wycieczki, itp. Przygotowanie do bierzmowania to przygotowanie do sakramentu, to bardzo poważna sprawa Boża, to także nauka odpowiedzialności za zbawienie młodego człowieka. Nikt do bierzmowania nie zmusza – przystąpienie musi być dobrowolne, ale decyzja o przygotowaniu jest związana z odpowiedzialnością za formację. Proszę Rodziców o jasny przekaz w domu rodzinnym, który jest pierwszym środowiskiem rozwoju wiary; proszę o konkretną współpracę – to wszystko dla chwały Bożej i dobra Waszych dzieci. Także wszelkie spotkania rodzinne winny uwzględniać sprawę Bożą – przygotowanie do bierzmowania – jako nadrzędną; to również jeden z wymiarów dojrzałości chrześcijańskiej.

  1. Ewentualnego zwolnienia kandydata ze spotkania formacyjnego dokonuje wyłącznie jeden z rodziców – osobiście u mnie – ks. Janusza; jestem odpowiedzialny przed Bogiem i Kościołem za przygotowanie klas ósmych do sakramentu bierzmowania.
  2. Kandydat do bierzmowania zapisuje się na pierwszym spotkaniu (19.09.19r.); jeśli ktoś z ważnych przyczyn nie mógł być na tym spotkaniu, można – wyjątkowo – zapisać się do końca września– osobiście rodzic z kandydatem u ks. Janusza. Od października nie można zapisać się już na przygotowanie, gdyż rozpoczyna się ono we wrześniu. Ta informacja została ogłoszona na spotkaniu 19.09.19 r., a na stronie internetowej parafii jest zamieszczona od 16.09.19 r.
  3. Powyższe kryteria dotyczące przygotowania wynikają z zarządzenia Biskupa Tarnowskiego – zob. www.diecezja.tarnow.pl (zakładka „Kuria” i „Wydział Katechetyczny”).

Moi Kochani Kandydaci i Rodzice, zbliża się czas przyjęcia sakramentu bierzmowania, Duch Święty oczekuje, by umacniać, działać, zadbajmy o szczere otwarcie się na Boże łaski, godne przygotowanie i przyjęcie darów Ducha Prawdy. Gdyby były ważne kwestie, których nie można poruszyć po spotkaniu w zakrystii, proszę o kontakt osobisty. Zapraszam do owocnej współpracy dla dobra Waszych pociech.

 

Z modlitwą: Ks. Janusz Faltyn +++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone