Straż Honorowa NSPJ

Zaproszenie do grupy
img_9260Patron naszej parafialnej świątyni – Pan Jezus w znaku swego Serca wciąż czeka i zaprasza, a Jego Serce jest jedyną nadzieją i ukojeniem dla współczesnej ludzkości, jedynym ratunkiem w tym jakże niespokojnym świecie.
W jednym z objawień s. Małgorzacie Marii, Pan Jezus złożył obietnicę swoim czcicielom, że imię ich będzie zapisane w Boskim Jego Sercu i nie odejdą z tego świata nie pojednani z Bogiem. Czy człowiek wierzący w Chrystusa może pragnąć czegoś więcej? Przyjdź i Ty droga Siostro, drogi Bracie i zaczerpnij z tego niewyczerpanego źródła: pokój, miłość, radość, przebaczenie, ukojenie i wszelkie dobro, które tylko Bóg dać może.
Jeżeli jesteś już członkiem naszego ośrodka a coś zaniedbałeś – wróć! – by wspólnie wielbić Boga w Trójcy świętej, Boga, który w Sercu Swojego Syna objawił nam nieskończoną miłość do swego stworzenia, do człowieka. Może tu znajdziesz pokój serca i sens życia. Przyjdź! – Boże Serce czeka! Boże Serce zaprasza!
Zapraszamy wszystkich w każdy pierwszy piątek miesiąca na Mszę św. wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00 oraz na comiesięczne spotkania formacyjne w domu katechetycznym w każdy trzeci czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Wszystkie obowiązki wynikające z przynależności do Arcybractwa są dobrowolne, powinny wypływać z miłości i czci do Bożego Serca – nic nie obowiązuje pod grzechem.
Natomiast Nabożeństwo do Bożego Serca i istnienie Straży Honorowej aprobowali papieże, począwszy od Piusa IX, Leona XIII, Benedykta XV, Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, aż do Jana Pawła II i Benedykta XVI, nadając członkom Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa liczne przywileje i odpusty.

Komentowanie jest wyłączone