Biuletyn parafialny „GŁOS SERCA”

glos_serca_top_2Parafialna gazetka „Głos Serca” jako czasopismo lokalne, zawartą w niej treścią ma budzić wśród wiernych obowiązek czci Boga i Świętych, wzmagać poczucie tożsamości kościelnej i diecezjalnej, powinna być także czasopismem opiniotwórczym zawierającym elementy informacyjne i formacyjne. Niech Boża Miłość płynąca z Najświętszego Serca Pana Jezusa, które patronuje tutejszej Parafii, jednoczy wszystkich, którzy chcą służyć tej Sprawie.

Ks. dr Stanisław Sojka

Redaktor naczelny: Ks. Mgr lic. Kamil Wróbel

Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Jan Maria Jackowski, Alfreda Majorek, Zofia Rogowska, Izabela Rutkowska, Alina Skrabacz-Sowa

Skład: Renata Luszowiecka

Adres do korespondencji:
Redakcja „Głos Serca”
ul. Lwowska 102, 33-100 Tarnów
e-mail: glossercanspjtarnow@gmail.com

Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty otrzymanych materiałów.

Poniżej możesz pobrać elektroniczne wydanie „Głosu Serca”, które jest zapisane w formacie PDF. Aby przeczytać pobrane pliki konieczny jest darmowy program Adobe Reader. Jeśli nie dysponujesz programem możesz go pobrać ze strony producenta.

 

biuletyn_36

biuletyn_35

biuletyn_34

biuletyn_33

biuletyn_31


biuletyn_28biuletyn_27biuletyn_26biuletyn_25biuletyn_24biuletyn_23biuletyn_22biuletyn_21biuletyn_20biuletyn_19biuletyn_18biuletyn_17biuletyn_16biuletyn_15biuletyn_14biuletyn_13biuletyn_12biuletyn_11biuletyn_10biuletyn_09biuletyn_08biuletyn_07biuletyn_06biuletyn_05biuletyn_04biuletyn_03biuletyn_02biuletyn_01

Komentowanie jest wyłączone