Początki historyczne

Początki Ruchów charyzmatycznych pojawiły się w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Duguesne w Pittsburgu w roku 1967, a na katolickim uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana w 1970 r. Tamtejsi studenci namodlitwie przeżywają radość, modlą się w nieznanych językach, z odwagą,swobodą i prostotą dzielą się swoją wiarą i wspólnie modlą się w domach akademickich. W Polsce pierwsza grupa Odnowy powstała w Poznaniu w roku 1975, w Warszawie w 1976 r.

Pierwszym mianowanym przez Pawła VI opiekunem Grup charyzmatycznych był kard. Suenens. W Polsce Krajowym Duszpasterzem Odnowy mianowanym przez Episkopat jest ks. bp. Bronisław Dembowski. Od 1977 r. działa Krajowy Zespół Koordynatorów.

Ruchy charyzmatyczne na świecie, do których należy Odnowa w Duchu Świętym, zrzeszają 15 milionów członków i jest to największy Ruch Kościoła katolickiego. Międzynarodowa Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS, która służy Ruchom Odnowy na całym świecie ma statut zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w roku 1993.

W Polsce jest około 650 grup modlitewnych, a w diecezji tarnowskiej jest ich 30.

Największym zgromadzeniem członków Odnowy jest coroczne czuwanie na Jasnej Górze gdzie gromadzi się 150 tys. do 200 tys. osób aby modlić się, wysłuchiwać katechez, oraz przeżywać swoją radość w zjednoczeniu z Kościołem w Duchu Świętym.

Odnowa nie ma swojego założyciela. Wierzymy, że założycielem jest sam Duch Święty. Nie ma „instytucji”, każda Grupa ma pewną autonomię. Dlatego jest konieczne by każda Grupa miała swojego Asystenta kościelnego. Asystent ten, Diecezjalny Opiekun i Zespół Koordynatorów pomagają w formacji duchowej, w wymianie doświadczeń i czuwają nad zgodnością działań z nauką Kościoła katolickiego.

„Należy podkreślić, że Odnowa Charyzmatyczna odnosi się nie tyle do doktryny, ile do życia chrześcijańskiego. Życie chrześcijańskie przyjmuje się jako dar Bożej łaski: otrzymałem prawdę, że Bóg umiłował świat tak, że Syna swego dał …. Bóg mnie umiłował. Przyjmuję dar pokornie, ale ;radośnie, on mnie zachwyca. Istotną cechą ruchu Odnowy Charyzmatycznej jest właśnie odnowa całego życia. Jeżeli odnowa nie dotyczy całego życia, nie jest odnową. Dlatego też ruch zwraca baczną uwagę na problem modlitwy indywidualnej, na studium (Pisma Św.), na życie przemienione w służbę i świadectwo, wreszcie na modlitwę zbiorową. Problemy doktrynalne rozstrzyga przez odniesienie się do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła”. (bp. B.Dembowski)

Komentowanie jest wyłączone