Początki historyczne

Początki historyczne Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”

maks6apoczatkihist„Rycerstwo Niepokalanej” zostało założone przez Św. O. Maksymiliana M. Kolbego 16.10.1917r. (wówczas jeszcze kleryka studiującego w Rzymie) w celu obrony wiary Kościoła. Jako kleryk Św. Maksymilian M. Kolbe widział panoszące się zło na zachodzie i wschodzie Europy.
Manifestacje masońskie na Placu Św. Piotra i groźby, że szatan będzie rządził na Watykanie, a Papież będzie mu za „szwajcara”. W związku z tym założył grupę modlitewną  pod nazwą „Rycerstwo Niepokalanej”, obierając Matkę Najświętszą jako przewodniczkę i pośredniczkę u Pana Boga. Grupa ta miała działać przeciwko masonizmowi na zachodzie i komunizmowi na wschodzie. Natomiast Cudowny Medalik Matki Bożej, który Niepokalana objawiła Św. Katarzynie Labaure miał być i jest nadal zewnętrznym znakiem przynależności do „Rycerstwa Niepokalanej” czyli do Maryi.
Św. Maksymilian mawiał : „Różaniec Święty to biała broń przeciw złu, a Cudowny Medalik Matki Bożej to „kulka” do tej broni – do Różańca Świętego”.
Obecnie „Rycerstwo Niepokalanej” istnieje już w 46 krajach świata i liczy przeszło 4 mln członków. W Polsce jest nas 1,8 mln wpisanych w Księgi Wieczyste w Niepokalanowie, który jest Centralą już obecnie Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” w Polsce.

Komentowanie jest wyłączone