Z historii grupy

Gdy Pan Leszek Jaworski został „rycerzem”Niepokalanej 13.05.1991r., pociągnął do MI całą swoją rodzinę, a następnie rodzinę swojej żony. Matce Najświętszej jednak to nie wystarczało i Pan Leszek Jaworski ( obecnie już brat – franciszkanin świecki po ślubach wieczystych przed Panem Bogiem ) poprosił Ks. Infułata St. Dobrzańskiego o możliwość wygłoszenia prelekcji w II środę maja 1992r. po której zapisał do MI-1 -468 osób. Gdy otrzymał jurysdykcję do głoszenia słowa o Matce Najświętszej i „Jej” Rycerstwie w niedzielę 16.10.1994r. podczas Mszy Świętej po raz pierwszy przemówił do wiernych na wszystkich Mszach Świętych. Proboszczem był już śp. Ks. dr Prałat Mlyczyński (też „rycerz Niepokalanej” a następnie doradca Stowarzyszenia MI-2 ). Pan Leszek zapisał wówczas i rozdał Cudowne Medaliki Matki Bożej 3692 parafianom. Prelekcje potwierdza pismem do Kurii na ręce Ks. Biskupa i do Centrali Ml Niepokalanowa.
Drugą prelekcje Pan Leszek Jaworski wygłosił na wszystkich Mszach Świętych 3.11.996r. zapisując dodatkowo 2011 parafian. Drugie pismo potwierdzające wygłaszanie konferencji przesłano też do Kurii diecezjalnej i do Niepokalanowa. Po wygłoszeniu prelekcji ustalono, iż III-cie środy miesiąca są dniami spotkań Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii. Jako ruch modlitewno-apostolski 8.12.1997r. ufundowaliśmy Sztandar Rycerstwa Niepokalanej, który poświęcił Ks. Biskup Władysław Bobowski, przy którym się gromadzimy w parafii oraz okazujemy go na zewnątrz parafii w diecezji i w Polsce przy różnych uroczystościach Kościoła Chrystusowego.
W parafii N.S.P.J. w Tarnowie „Rycerstwo Niepokalanej” zaczęło stawiać pierwsze kroki jako wspólnota parafialna po wygłoszonych trzech prelekcjach na ten temat w 1992r. na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w 1994r. i w 1996r. w niedzielę na każdej Mszy Świętej przez animatora diecezjalnego Ml, a obecnie już na całą Polskę br. Maksymiliana Leszka Jaworskiego. W 1997r. rozpoczęły się pierwsze spotkania modlitewno – formacyjne w parafii, a opiekunem grupy był Ks. Adam Wyrwa (1995/1996r.) W latach 1996/97/98 Opiekunem Rycerstwa był Ks. Tadeusz Górka. Dokładnie 19.03.1999r. (gdy „Rycerstwo Niepokalanej” stało się Stowarzyszeniem międzynarodowym publicznym z osobowością prawną z siedzibą główną w Rzymie na cały świat 16.10.1997r.) to w naszej parafii jako pierwszej w diecezji i Polsce br. Maksymilian Leszek Jaworski przeprowadził wybory pierwszego zarządu Stowarzyszenia MI-2 przy parafii, którego Prezesem został P. Antoni Ferenc, a opiekunem Ks. Antoni Lelito (1999-2001), a następnie kolejno w latach  2001/2002 r. opiekunem – Ks. Wiesław Czaja, 2002-2005r. – Ks. mgr Roman Tabor, 2005/2006r. – Ks. Jerzy Kulpa, 2006r.-2008r. – Ks. Stanisław Pachowicz.
„Rycerstwo Niepokalanej” jako ruch modlitewno – apostolski przekształcając się w Stowarzyszenie nadal nim pozostało. Zawsze na pierwszym miejscu jest szturmowanie nieba modlitwą oraz pielgrzymki pokutno wynagradzające do wielu Sanktuariów Maryjnych w diecezji i w Polsce. Szczególnie są to pielgrzymki l-szo piątkowe każdego miesiąca do Cudownego Pana Jezusa w Mogile – Nowej Hucie. Systematycznie już przez 15 lat.

Komentowanie jest wyłączone