Pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego – 24.05.2018 r.

W dniu 24 maja 2018 r. w naszej parafii odbyło się pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. W dniu święta „Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana” wszyscy członkowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji na tematy związane z modlitwą w rodzinie oraz zaangażowaniu Kościoła na drodze małżeństw. W naszej parafii powstały dwa zespoły Synodalne około 15 osobowe. W czerwcu odbędą się dwa spotkania Zespołów Synodalnych i choć ilość osób jest już określona, będą zapraszane kolejne osoby. Wszyscy są zaproszeni do uczestnictwa w życiu Kościoła Diecezjalnego. Możemy to uczynić na wiele sposobów.
Można:
– modlić się w intencji V Synodu (np. Jeśli jesteś osobą cierpiącą możesz ofiarować swoje cierpienie, podjąć adorację przed Najświętszym Sakramentem, czy pomodlić się swoimi słowami, ważne jest by modlitwa była od serca)
– jeśli jesteś w Parafialnym Zespole Synodalnym gorliwie uczestniczyć w spotkaniach, brać w nich udział,
– napisać postulat synodalny na temat życia religijnego diecezji tarnowskiej – swoje spostrzeżenia, postulaty i uwagi i wysłać poprzez stronę synodu https://synodtarnow.pl/dolacz/
– zainteresować się synodem, a informacje znajdziesz na stronie https://synodtarnow.pl
– możesz dobrze mówić o synodzie, wytłumaczyć komuś, możesz mówić o synodzie jako o swoim wydarzeniu.
Naprawdę dużo można uczynić.

Spotkania Parafialnych Grup Synodalnych będą odbywać się co miesiąc przez trzy lata. Wcześniej będą wysyłane konspekty spotkań, które będzie można pobrać i przeczytać ze strony parafialnej w Menu V SYNOD – konspekty. Będą rozważać pewne cykliczne tematy. W pierwszym roku, będą to tematy o rodzinie. Konspekty będą zbudowane o tzw. metodologię synodu : 1. Jak jest, 2. Jak powinno być, 3. Co robić aby było jak powinno być.
Jakakolwiek dyskusja, czy temat, będzie opierała się o te trzy punkty.

W Gościu niedzielnym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie podjęta cała seria tematów. W każdym pierwszym numerze miesiąca będzie drukowany konspekt w formie dziennikarskiej.
Również radio RDN będzie podejmowało tematy synodalne.

Czuj się zaproszony do aktywności 🙂

Komentowanie jest wyłączone